Milli Edebiyat  Hareketi Şair ve Yazarları Listesi

 

Milli Edebiyat  Hareketi Cumhuriyetin ilk yıllarında ortak  sanat , konu, dil ve amaçlarla yazan Milliyetçiliği, Türkçülüğü, Turancılığı ve Memleketçiliği savunan şair ve yazarlar için kullanılmıştır. Bu harekete dahil olan şair ve yazarlar Şunlardır: 

 KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Milli Edebiyat ve Heceli Şiirin Yayılması
2 Milli Edebiyat’ı Oluşturan Siyasi ve Tarihi Sebebler.
3 MİLLİ MÜCADELEDE KINALI BİR EL GÖRDESLİ MAKBULE HANIM
4 Milli EdebiYat Hareketi Genel Durum
5 Beş Hececiler Topluluğu ve Şiir Anlayışları
6 Ömer Seyfettin'in Yeni Lisan Makalesi ve İçeriği Hakkında
7 Ömer Seyfettin Hayatı Hikayeciliği Eserleri
8 Ziya Gökalp Hayatı ve Eserleri
9 Ali Canip Yöntem ( 1887 - 1967 ) Hayatı , Edebi Kişiliği
10 Mehmet Emin Yurdakul’a 1917
11 Süleyman Nazif Hayatı Edebi kişiliği Eserleri
12 Faruk Nafiz Çamlıbel Hayatı ve Edebi Kişiliği
13 Fuad Köprülü Türk Edebiyatı Tarihi Hakkında Bilgiler Değerlendirme ve Yorumlar

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016