Türk Hikayecileri ( Tanzimat'tan 1930 'a Kadar )

DÖNEMLERE GÖRE HİKÂYECİLERİMİZ VE HİKÂYELERİ

 

Geniş Bilgi  İstediğiniz Öykücünün İsmini tıklayınız.

 

              TANZİMAT DÖNEMİ ÖYKÜCÜLERİ ESERLERİ 

AHMET MİTHAT EFENDİ ( d. 1844; Tophane, İstanbul - ö. 28 Aralık 1912, İstanbul),

Ahmet Mithat (d. 1844; Tophane, İstanbul - ö. 28 Aralık 1912) İstanbul,  Tanzimat I. Dönem  romancı, gazeteci, yayıncı ve ilk popüler yazarı.

1844 yılında İstanbul  ’un Tophane semtinde Kumbaracılar Yokuşu civarındaki Karabaş mahallesinde doğmuştur. Yazarın asıl adı Ahmet’tir. Yazarın babası Süleyman Ağa Nihat Sami Banarlı’ya göre bezci esnaflarından İsmail Habip Sevük’e göre de kuruyemiş esnaflarındandır. Ahmet Mithat’ın babası Süleyman Ağa, bir ara Kafkasya’ya gitmiş; dul bir Çerkez hanımla evlenerek onu İstanbul’a getirmişti  ::: ( bKZ AHMET MİTHAT EFENDİ HAYATI EDEBİ KİŞİLİĞİ ESERLERİ) 

 • Hikâye: Kıssadan Hisse, Letaif-i Rivayet  (Edebiyatımızdaki ilk hikâye)
 •  

RECAİZADE MAHMUT EKREM :  (1847-1914) Şâir ve yazar. İstanbul'da doğdu.Babası Takvimhane Nazırı Recai Efendi'dir. Babası  Recai Efendi devrin tanınmış bilim ve sanat adamlarından birisidir. Recai-zadeler, Balıkesir’in Kepsut nahiyesinden gelme bir ailedir. Ekrem’in dördüncü göbekten dedesi olan yeniçeri ağası Selim Ağa, İstanbul’a yerleşmiş; onun oğlu Mehmet Tahir Efendi, Galata kadısı olmuş; Tahir Efendi genç yaşta ölünce oğlu Ahmet Nurettin, dokuz yaşında yetim kalmış; bu çocuk, yakınlarının yardımı ile okumuş, “ser-halifelik”e kadar yükselmiştir. Ekrem’in babası Mehmet Şakir (Recai ) Efendi ise Ahmet Nurettin’in dört oğlundan biridirRecâi Efendi'nin oğlu. Beyazıt Rüştiyesi ile Mekteb-i Irfan'da okuduktan sonra Harbiye İdâdîsi'ne girdi (1858). ... RECAİZADE MAHMUT EKREM HAYATI VE ESERLERİ

 • MUHSİN BEY: hikâye
 • ŞEMSA; hikâye…

SAMİ PAŞAZADE SEZAİ (d. 1859 İstanbul - ö. 26 Nisan 1936 İstanbul) T

 • 1892: Küçük Şeyler
 • 1900: Rumuz-ul Edeb
 • 1923: İclâl

 

NABİZADE NAZIM ( 1862- 1893),

Nabizâde Nâzım (d. 1862 (?) - ö. 6 Ağustos 1893)

 NABİZADE NAZIM, ilk Türkçe gerçekçi köy romanı KARABİBİK  ile Türk edebiyatındaki ilk psikolojik roman denemesi olanZehra  ’nın Tanzimat dönemi yazarıdır.

Tam adı Ahmet Nazım olan yazar, 1862 de İstanbul Nişantaşı semtinde doğdu. Doğum tarihi kesin olmasa da 1862 yılı olarak kabul edilmektedir. Annesinin genç yaşta ölümünden sonra Beyoğlu taraflarından Yavuz Selim Mahallesine taşındılar Ve ilköğrenimine aynı semtteki Mekteb-i Selimiye de başladı. Bu defa babası Nabi Efendi ölünce ninesi ile birlikte yaşamaya başlamıştı. “Yadigârlarım “ adlı otobiyografik eserinde aktardığına göre babasının içkici ve ruh hastası bir adamdı. Annesi ise genç yaşında hayata veda etmiş çocukluk ve ilk gençlik yıllarında sıkıntılar içinde büyümüştür.  Baba adı Nabi olduğu için Nabizade Nazım olarak anılmıştır. Ninesinin yanındayken Tophane Mahalle Mektebi'ni bitirerek Salıpazarı'ndaki Fevziye Rüştiyesi ‘ne kaydolduysa da, daha sonra Beşiktaş Askeri Rüştiyesi ilk bölümüne girdi...( BKZ NABİZADE NAZIM HAYATI EDEBİ KİŞİLİĞİ ESERLERİ ) 

Yadigârlarım(anı-öykü,1886)Zavallı Kız(öykü.1890)Bir Hatıra(öykü,1890) Karabibik (uzun öykü, 1891)  Sevda(öykü,1891) Mini Mini Mektepli(okuma ve yazma parçaları,1891) Hala Güzel (öykü,1891) Haspa (öykü,1891) Seyyie-i Tesamüh(-hoşgörünün kötülüğü-uzun öykü,1892)

 

    SERVET-İ FÜNUN FECRİ ATİ ÖYKÜCÜLERİ ESERLERİ 

MEHMET RAUF   (1875-23.Xil.1931) Roman ve hikâye yazarı.)

Mehmet Rauf (1874-1931) İlk Psikolojik roman yazarımız ve  Servet-i Fünun Edebiyatı şair ve yazarlarından biridir.

İstanbul’da doğdu. Kaynaklar doğum tarihini 17 Ağustos 1875 olarak vermektedir. İlköğrenimini Balat Defterdar Mahalle Mektebinde yaptı; orta öğrenime ise Soğukçeşme Askerî Rüştiyesinde devam etti. Rüştiyeden sonra Heybeliada’daki Mekteb-i Bahriye’ye girerek deniz subaylığı için eğitim almaya başlamıştı. (1884-1893). Mekteb i Funun i Bahriye i Şahane mektebinde öğrenim görürken edebiyata ve yazarlığa olan ilgisini belli edecekti.

He­nüz on altı yaşında iken yazdığı "Düşmüş " adlı hikâyesi İzmir' de, Halit Ziya’nın çı­kardığı Hizmet gazetesinde yayınlandı. Mehmed Rauf, Bahriye Mektebinde okuduğu sırada Fransızca ve İngilizceyi iyi düzeyde öğrendi. Batılı şairle...(  BKZ MEHMET RAUF HAYATI EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ  ) 

İhtizar,  Son Emel, Aşk Kadını,  Eski Aşk Geceleri, Gözlerin Aşkı, Aşikane, Siyah inci

 

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL   d. 1867 - ö. 22 Mart 1945) İstanbul'

Halit Ziya Uşaklıgil,  (d. 1867 - ö. 22 Mart 1945 İstanbul  )

Halit Ziya Uşaklıgil, Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının Tanzimat’tan sonra ikinci dönemi olan “Servet-i Fünun Edebiyatı”nın (Edebiyat-ı Cedide’nin) en önemli nesir yazarı, en önemli hikâyecilerinden ve en usta romancısıdır.

Türk romancılığının babası kabul edilen İlk büyük romancısı, Sultan Reşat devri Mabeyn Başkâtibi (1909-1912), ve Ayan Meclisi üyesi,  Servet-i Fünun ve cumhuriyet dönemi yazarlarındandır.

İstanbul 'da halı ticareti ile tanınmış Uşak kökenli Uşak’tan gelerek İstanbul’a yerleşmiş   varlıklı bir aileden olan "Uşşakizadeler" olarak anılan Helvacızadeler denilen bir aileye mensup Hacı Halil Efendi’nin oğludur. Helvacızadeler Uşakta işlerini büyütmüş, İstanbul’ da bir şube açarak bu işyerini sermayesiyle birlikte Halit Ziya’nın babası Hacı Halil Efendi’ye vermişlerdi. Annesi ise  Behiye Hanım’dır. Yazar, Halil Efendi ile Behiye Hanım’ın üçün ....(  BKZ  HALİT ZİYA UŞAKLIGİL HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ  ) 

Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası, Bir Muhtıranın Son Yaprakları, Nakıl, Bu Muydu, Heyhat, Küçük Fıkralar, Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, Bir Şi’r-i Hayal, Sepette Bulunmuş, Bir Hikaye-i Sevda, Hepsinden Acı, Onu Beklerken, Aşka Dairdi, İhtiyar Dost ,Kadın Pençesi, İzmir Hikayesi, Kar Yağarken

 

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN  (d.7 Aralık 1875 - ö.18 Ekim 1957),

d.7 Aralık 1875 - ö.18 Ekim 1957) Servet-i Fünun dönemi edebiyatçısı, II. Meşrutiyet, Atatürk, İsmet İnönü dönemlerinde polemik ve eleştirileri ile dikkat çeken, gazeteci, yazar ve siyaset adamıdır.

İstanbullu bir ailenin oğludur. Babası orta halli bir maliye memuru (Aşar Müdürü) olan Ali Rıza Efendi, annesi ise Fatma Neyyire Hanım’dır.7 Aralık 1875’te babasının görevi nedeniyle bulundukları Balıkesir’de dünyaya gelmiştir. Ağabeyi ise Hüseyin Suat’tır. Hüseyin Suat da kendisi gibi yazar olmuş Servet-i Funun topluluğunun üyelerinden birisi olmuştur. İlköğrenimini İstanbul’da, ortaöğrenimini Serez Askeri Rüştiye’de tamamlamıştır. Çocukluk günleri ve okuma merakının nasıl geliştiğini otobiyografik bir esri olan  “Edebiyat Anıları” adlı eserinde şöyle dile getirmiştir.” Âşık Garip, Kerem Hikâyeleri, Hz. Ali’ nin Savaşları gibi kitaplar benim...( bKZ  HÜSEYİN CAHİT YALÇIN HAYATI VE ESERLERİ ) 

Hayat-ı Muhayyel (1899)  Niçin Aldatırlarmış? (1922) Hayat-ı Hakikiye Sahneleri (1909)

 

   MİLLİ EDEBİYAT MİLLİ MÜCADELE ÖYKÜCÜLERİ ESERLERİ 

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR (d. 17 Ağustos 1864, İstanbul – 8 Mart 1944,) romancı ve öykücü

 (d. 17 Ağustos 1864, İstanbul – 8 Mart 1944, İstanbul) Türk romancı.
 
19 Ağustos 1281/1864 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hünkâr yaveri Mehmet Sait Paşa'nın oğlu olan Hüseyin Rahmi,  daha üç yaşında iken annesini kaybetmişti. Ananesinin ölümü üzerine, Girit'te bulunan babasının yanına gönderildi. İlkokula Girit’te iken başladı ancak babasının evlenmesi üzerine altı yaşında tekrar İstanbul'a anneannesinin yanına gönderildi ve eğitimine burada devam etti.
 
 Çocukluk yılları ninesi ve teyzesinin yanında geçmiş oldu. Babası tekrar evlenince 6 yaşında İstanbul’a döndü. Artık anneannesinin ve teyzesinin yanında Aksaray’daki Konağı'nda yaşamaya başlamıştı. Okula Anneannesinin yanında devam etmeye başladı. Önce Ağkoşusu mahalle mektebine devam etmişti. Daha sonra ise Yakubağa Mektebi, Mahmudiye Rüştiyesi sıbyan kısmına ve devlet dairelerine memur yetiştiren Mahrec-i Aklam’a devam etti.
 
İdadide de okuyan Hüseyin Rahmi, tarihçi Abdurrahman Şeref Bey'in himayesiyle Mekteb-i Mülkiye'ye girdi (1878).  Okulun ikinci sınıfında iken ciddi bir hastalık geçiren Hüseyin Rahmi buradaki öğrenimini yarıda bıraktı (1880)  (   bKZ  HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR ROMANCILIĞI VE HAYATI  ) 
 • Kadınlar Vaizi (1920) Namusla Açlık Meselesi (1933) Katil Bûse (1933) İki Hödüğün Seyahati (1934) Tünelden İlk Çıkış (1934) Gönül Ticareti (1939) Melek Sanmıştım Şeytanı (1943) Eti Senin Kemiği Benim (1963)

 

ÖMER SEYFETTİN:  Hikâye yazarı. Gönen'de doğdu. Harp Okulu'nu bitirdi. Anadolu ve Rumeli'de subay olarak çalıştı (1903-1910).

d. 11 Mart 1884 Gönen Balıkesir, – 6 Mart 1920 İstanbul), Türk Edebiyatında olay öykücülüğünün önde gelen Hikaye yazarlarından asker,  şair ve edebiyat öğretmendir. Olay Hikâyeciliğinin kurucusu, Türkçülük akımı temsilcisi, Türkçe ‘de sadeleşmenin savunucusudur. 
 
1884 yılında Gönen'de (Balıkesir) doğan yazarın babası Kafkasya, Dağıstan Türklerinden Yüzbaşı Ömer Şevki Bey, annesi ise Fatma Hanım'dı. Yazar “ And” adlı hikâyesinde Gönen de doğduğunu, Gönen’deki çocukluk günleri ile Mahalle Mektebini bizlere anlatmıştı. And Falaka, Kaşağı ve İlk Namaz adlı öykülerinde çocukluk yıllarını anlatacaktı.
 Yazar ailenin ikisi küçük yaşlarda ölen dört çocuğundan birisiydi. Öğrenimine dört yaşında iken Gönen, -Balıkesir-   mahalle mektebinde başlamış ilköğretimine Gönen de başlayan yazarın babası Ömer Şevki Bey, nakli dolayısıyla Gönen'den ayrılarak İnebolu ve Ayancık'tan sonra İstanbul'a gelmişti. Bu yüzden yazarın ilköğretim yılları Gönen, İnebolu ve Ayancık da geçmişti. Babasının görevi nedeniyle sürekli yer değiştirmemeleri için annesiyle birlikte İstanbul’a gelmişlerdi. 

Ömer Seyfettin, önce 1893 ders yılı başında İstanbul'da Aksaray, Yusuf Paşa'daki Mekteb-i Osmaniye'ye,daha sonra da Babasının isteği üzerine Eyüp Baytar Rüştiyesi'nin subay çocuklarına özgü yatılı bölümüne kaydedildi. Bu okulu ...(  BKZ  ÖMER SEYFETTİN HAYATI HİKAYECİLİĞİ ESERLERİ  ) 

 

Acaba Ne idi?Acıklı Bir Hikâye,Aleko,And,Antiseptik,Aşk Dalgası,Aşk ve Ayak Parmakları,Apandisit,At,Ayın Takdiri,Ay Sonunda,Baharın Tesiri,Bahar ve Kelebekler,Balkon,Başını Vermeyen Şehit,Bekarlık Sultanlıktır,Beyaz Lale,Birdenbire,Binecek Şey,Bir Hatıra,Bir Hayır,Bir Kayışın Tesiri,Bir Temiz Havlu Uğruna,Bir Vasiyetname,Bit,Bomba,Büyücü,Cesaret,Çanakkale'den Sonra,Çakmak,Çirkinliğin Esrarı,Dama Taşları,Devletin Menfaait Uğruna,Diyet,Dünyanın Düzeni,,Düşünme Zamanı,Eleğimsağma,Elma,Efruz Bey,Falaka,Ferman,Fon Sadriştayn’ın Karısı,Fon Sadriştayn’ın Oğlu,Forsa,Gizli Mâbed,Gürültü,Havyar,Hafiften Bir Seda,Horoz,Hürriyet Bayrakları,İffet,İki Mebus,İlk Cinayet,İlk Düşen Ak,İlk Namaz,İnsanlık ve Köpek,İrtica Haberi,Kaç Yerinde,Kaşağı,Kerâmet,Kıskançlık,Kızıl Elma Neresi?,Koleksiyon,Korkunç Bir Ceza,Kumrular,Kurbağa Duası,Kurumuş Ağaçlar,Külah,Kütük,Lokanta Esrarı,Makul Bir Dönüş,Mehdi,Mehmaemken,Memlekete Mektup,Mermer Tezgah, Miras, Muayene, Muhteri, Müjde, Nakarat, Namus, Nasıl Kurtarmış?, Nâdan, Nezle, Niçin Zengin Olmamış?,Nişanlılar, Nokta, Öpücüğün İlkel Biçimi, Pamuk İpliği, Pembe İncili Kaftan,Perili Köşk,Pireler,Primo Türk Çocuğu,Ruzname,Rüşvet,Rütbe,Sivrisinek,Şefkate İman,Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür, Tavuklar, Teke Tek, Terakki,Teselli,Topuz,Tos,Tuhaf Bir Zulüm,Tuğra,Türbe,Türkçe Reçete,Uzun Ömer,Üç Nasihat,Velinimet,Vire,Yalnız Efe,Yeni Bir Hediye,Yemin,Yuf Borusu Seni Bekliyor, yüksek Ökçeler, Yüzakı,Zeytin Ekmek,Akşam Sefası

 

Halide Edip Adıvar

HALİDE EDİP ADIVAR  (d. 1884 - ö. 9 Ocak 1964) yazar, siyasetçi, akademisyen, öğretmen.

(d. 1884 - ö. 9 Ocak 1964) Türk yazar, siyasetçi, akademisyen, öğretmen. Halide Onbaşı olarak da bilinen kadın yazarımız
 
Halide Edip, 1919 yılında İstanbul’un işgaline karşı yaptığı konuşmaları ile tanınan usta bir hatip, Kurtuluş Savaşı yıllarında cepheleri dolaşarak Yunan Mezalimini dünyaya tanıtan usta bir yazar, çok sayıda roman yazan bir romancı, Anadolu Ajansı'nın kurulmasında rol alan bir gazetecidir.
 
II. Meşrutiyet ile birlikte yazarlığa başlamış, yirmi bir roman, dört hikâye kitabı, iki tiyatro eseri ve çeşitli incelemeleriyle Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemleri Türk edebiyatının en çok yapıt veren yazarlarından biri olmuştur.  1926 yılından itibaren verdiği konferanslar ve İngilizce olarak kaleme aldığı eserler sayesinde zamanının dış ülkelerde en çok tanınan Türk yazarı olmuştur.
 
İstanbul Üniversitesi'nde edebiyat profesörü ve İngiliz Filoloji Kürsüsü Başkanlığı yapmış bir akademisyen; 1950'de TBMM'de ise milletvekilliği yapmış bir siyasetçidir. I.TBMM hükümetinde sağlık bakanı olan Adnan Adıvar'ın ....( BKZ HALİDE EDİP ADIVAR HAYATI ESERLERİ EDEBİ KİŞİLİĞİ  ) 

     Hikayeleri

 • İzmir’den Bursa’ya (Yakup Kadri, Falih Rıfkı ve Mehmet Asım Us ile birlikte, 1922)
 • Harap Mabetler (1911)
 • Dağa Çıkan Kurt (1922)
 • Kubbede Kalan Hoş Seda

Türk roman ve öykü yazarı

REFİK HALİT KARAY   (d. 15 Mart 1888, İstanbul – ö. 18 Haziran 1965, İstanbul). Türk yazar.,

15 Mart 1888’de  İstanbul’da doğan 18 Temmuz 1965’te  İstanbul'da hayatını kaybeden Anadolu yaşamını anlatan Hikâyeler yazarak tanınan, Milli Mücadele'ye karşı tutum takınan; Romancı, öykü yazarı ve gazeteci Türk yazarıdır.

Soyu Fatih zamanında Kırımdan gelerek  İstanbul'a yerleşen Karaim Türklerinden gelen bir ailenin çocuğu olan Karakayış ailesinden Maliye Baş veznedarlığında ve Bank-i Osmanî ‘de veznedarlık yapan Mehmet Halit Bey'in oğludur.

Mevlevi tarikatına mensup olan Mehmet Halit Bey’in  mensup olduğu önemli aileleri arasında yer Karakayışoğulları  dönemin önemli ailelerinden birisi olmaktadır. Refik  Halit 15 Mart 1888 yılında İstanbul’un Beyoğlu semtinde dünyaya gelir.

İlk hocası ise dayısı İlhan Efendi’dir. İlköğretimini Veznecilerde Şemsü’l-Maarif ve Göztepe’de Taş Mektep’te yapmış bununla da yetinmeyerek ]Özel ders alarak kendini yetiştirmiştir. Rüştiyeden sonra Mekteb-i Sultani'ye (Galatasaray Lisesi) kaydolarak idadi kısmını bu okulda tamamlamak istedi.  Ancak Fransızca hocası ve okul müdürü ile yaptığı bir tartışma sonrasında yaşadığı bir problem sonrasında Galatasaray Sultanisinden ayrılmak zorunda kalır. Daha sonra dışarıdan katıldığı imtihanla okuldan diploma alır.]1907'de Hukuk Mektebine girdi. Fakat ikinci sınıfta iken 1908 yılında Meşrutiyetin ilanı ile Hukuk Mektebini de terk eder. 1909 

Bohem hayata meyilli her şeye muhalif kişiliği tahsil hayatında sorunlar çıkarmıştır. Kendisini  "Ben güzel yemek ve güzel kadın meraklısıyım" diye ifade eden.... (BKZ  REFİK HALİT KARAY HAYATI EDEBİ KİŞİLİĞİ ESERLERİ ) 

MEMLEKET HİKAYELERİ   (1919)
GURBET HİKAYELERİ (1940)

Gurbet Hikâyelerindeki öyküleri ( Linkli başlıklara tıklayıp öykülere gidin )

 Eskici , Yara, Keklik , Antikacı , Akrep  , Testi, Köpek  , Zincir , Gözyaşı  , Çıban  ,Lavrens   , Dişçi   


AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU  d.1870-ö. 1927- İstanbul)

1870'de İstanbul'da doğmuştur. Ailesi dönemin ulema sınıfından müftüler yetiştirmiş olan Mora kökenli  bir ailedir.  Babası  Basılmamış bir divana sahip şair ve kethüda  Müftüoğlu Sezai Beydir. Müftüoğlu Sezai Bey, tasavvuf konulu şiirler yazmış basılmamış bir divana sahip bir şairdir. Dedesi ise Yunanlılar tarafından şehit edilen Mora Müftüsü Abdülhalim Efendi’dir. Dedesinin müftü olması sebebiyle şair ve ailesi "Müftüoğlu" adı ile anılır olmuş, soyadı kanunu çıktıktan sonra da şair bu adı soyadı olarak seçmiştir. Şairin anne tarafı da Niyaz-i Mısrı’ye kadar uzanan bir sülalaye sahiptir.

Ulema sınıfından bir aileden gelen şairin anne ve baba tarafından tasavvufla ilgili olması onu şiire ve tsavvufa yöneltmiş,  küçük yaşlardan itibaren de bu yönde yetişmiştir. Müftüoğlu yedi yaşında iken babasını kaybetmiş, ağabeyi Refik Bey’in himayesinde büyümüştür. Şair, ilköğrenimini Süleymaniye Mahalle Mektebi'nde,  başlamış, Dökmeciler'deki Taş Mektep'te, devam etmiştir. Babasını erken yaşta kaybetmiş olması ile de ilgili olarak sık sık hastalanmakta tahsil hayatı da aksamaktadır. Buna rağmen, Aksaray’daki Mahmudiye Vakıf Rüşdiyesi'nde ve Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi'nde okuduktan sonra Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'nde idadiye başlamıştır.  Galatasaray Sultanisi’nde ile Tevfik Fikret tanışıp  ... ( bkz AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU HAYATI EDEBİ YÖNÜ ESERLERİ )

 • Çağlayanlar 
 • GÖNÜL HANIM
 • Haristan ve Gülistan
 • Leyla yahut Bir Mecnunun İntikamı
 • Bir Tesadüf
 • Beliren Simalar
 • Bir Safha-i Kalb
 • Bir Damla Kan
 • Alparslan

Yakup Kadri Karaosmanoğlu.jpg

YAKUP KADRİ  27 Mart 1889′da Kahire’de doğdu, 13 Aralık 1974′te Ankara’,

Babası Manisa’nın tanınmış bir ailesi olan Karaosmanoğlu sülalesine mensup Abdülkadir Bey’dir annesi ise İkbal Hanım’dır.

Babası, okumayı ve kitapları çok seven iyi eğitimli bir insandı. Babası Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’nın Manisa’yı işgali sırasında İbrahim Paşa’ya yakınlık göstermiş, bu nedenle İbrahim Paşa, Mısır’a dönerken de onunla birlikte Mısır’a gitmişti. Böylece babası yaptığı hizmetlerin karşılığı olarak Mısır’da İbrahim Paşa’nın konağında kalmaya başlamış, bu konakta yaşayan İkbal Hanım ile de evlenmişti. Yakup Kadri ise bu evlilikten doğan ikinci çocuk olmuştu.

Bu vesile ile Yakup Kadri babası ve annesi Kahire’de iken dünyaya geldi. Altı yaşına kadar da Kahire’de kalmışlardı. Babası 1895 yılında İbrahim Paşa’nın ölmesi sonrasında Mısır’dan Manisa’ya dönmüş, bu nedenle ilköğrenimi altı yaşındayken gittiği Manisa’da Çaybaşı Feyziye Mektebi’nde başlamıştı.  (1901-1903). 1903′te İzmir İdadisi’ne girdi. Ömer Seyfettin ,İzmir Zabitan ve Efrat Mektebi’nde öğretmenlik yaparken Ömer Seyfettin ile tanış..  ( bkz  YAKUP KADRİ HAYATI EDEBİ YÖNÜ ESERLERİ  )

     * Bir Serencam (1914) * Rahmet (1923) * Milli Savaş Hikâyeleri (1947) .

 

OSMAN CEMAL KAYGILI(1890-9.1.1945) Hikâye ve roman yazarı. İstanbul'da doğdu.

Osman Cemal Kaygılı, Bakkal Mustafa Aga’nın okludur 22 Eylül 1306 (4 Eylül 1890)'da İstanbul, Eğrikapı semti dışındaki Yenimahalle'de doğmuştur. 1310 (1894) İlköğrenimini Cezrî Kasım Paşa İlkokulu’nda ilköğretimini yapmış bu okuldayken1894 depreminde bu depreme okul sıralarında yakalanmış, Fatma adında bir kız tarafından depremden sağ olarak kurtulmayı başarmıştır. Depremden sağ kurtulmasını sağlayan ve kendisinden üç yaş büyük olan bu kızı bir kızı "Aygır Fatma" romanında Zehra adıyla anlatır. 

Eğrikapı Rüştiyesi İle Askerî Kâtip Okulu’nu bitirmiştir.  Osman Cemal Kaygılı, 16 yaşında askeri okulu bitirdikten sonra Erkan-ı Harbiye-yi Umumiye'ye katip olarak tayin edilir 1909'da Kıtaat-ı Fenniye Müfettişliği kaleminde çalıştı, ancak rahatsızlanıp zorunlu olarak emekliye ayrılır. Mahmut Şevket Paşa suikastıyla ilgili görülen muhaliflerle birlikte Sinop'a sürgün edildi. Osman Cemal Kaygılı (1913) Sinoptaki sürgünden  dönüşünde  kâtipliğe devam etmiştir.  Osman Cemal Kaygılı bir müddet(1917-1920)  çiftçilik ve ziraat ile uğramış, Seferberlikte, bir süre kâtiplik göreviyle gezici tümenlerde bulunmuştur.
(  BKZ  OSMAN CEMAL KAYGILI'NIN HAYATI VE EDEBİ KİİŞİLİĞİ ) ,

Eşkıya Güzeli (1925) )
Sandalım Geliyor Varda (1938)
Altın Babası (1923)
Bir Kış Gecesi (1923)
Çingene Kavgası (1925)
Goncanın İntiharı (1925)

 

REŞAT NURİ GÜNTEKİN   (1889-1956) Hikaye, roman ve oyun yazarı. İstanbul'da doğdu.

(d. 25 Kasım 1889,İstanbul - ö. 7 Aralık 1956, Londra), Cumhuriyet dönemi Romancı, Hikayeci ve Tiyatro yazarımız
Güntekin, 1889'da askeri tabip olan Nuri Bey ile Erzincan , Kars valisi Yaver Paşa'nın kızı Lütfiye Hanım'ın oğlu olarak İstanbul 'da doğmuştur. Reşide adlı kız kardeşi genç yaşta hayatını kaybedince ailesinin tek çocuğu olarak büyütülmüştür. Yazar, büyükelçi ve milletvekili Ruşen Eşref Ünaydın'ın da teyzesinin oğludur.
 
 Babası askeri doktor olarak yurdun pek çok yerinde görev yapmış bu yüzden de yazar da ailesi ile birlikte pek çok yeri gezip görmüş tahsil hayatını da yurdun değişik yerlerinde yapmıştır. İlköğrenimine Çanakkale'de başlar. Babasının zengin bir kitaplığı vardır. Okuduğu ilk roman, İlk kadın romancımız Fatma Aliye Hanım’ın “Udi “adlı romanıdır. Bu roman onda çok derin izler bırakacak daha küçük yaşlarda iken romancı olmaya karar verecektir.  İlkokul ve rüştiye mektebini Çanakkale’de bitirir. İdadiye( lise) yine Çanakkale’de başlar ve idadi öğretimine Çanakkale İdadisinde devam eder.  Daha sonra İzmir'de sadece gayri Müslimlerin okuduğu Frerler okulunda bir gayrimüslim adıyla kayıt yaptırıp bir süre öğrenim görür. Fakat bu okuldan ayrılıp bir müddet avare  avare avare dolaşmaya başlar. Daha sonra İstanbul’a giderek Saint Joseph Lisesi’nde öğrenimini sürdürmüştür. Lise tahsilinden sonra sınavla kazandığı Darülfünun Edebiyat Şubesi'ne devam etmeye baş....(  BKZ  REŞAT NURİ GÜNTEKİN HAYATI EDEBİ KİŞİLİĞİ ESERLERİ  )

Sönmüş Yıldızlar (1923, 4 bas., 1967), Tanrı Misafiri (1927, 3. bas., 1966), Leyla ile Mecnun (1928, bas., 1969), Olağan işler (1930,3. bas., 1967) .Cumhuriyet Döneminde Öykü ve Öykücülerimiz)

 KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Hikaye Nedir Öykü Türleri Özellikleri Unsurları Öykü Planı
2 Maupassant Tarzı Olay Hikâyeciliği ve Ömer Seyfettin
3 Çehov Tarzı Durum Kesit Hikayeciliği ve Örnekleri
4 Ömer Seyfettin Hayatı Hikayeciliği Eserleri
5 Sait Faik Abasıyanık Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri
6 Refik Halit Karay Hayatı Edebi Kişiliği Eserleri
7 Halit Ziya Uşaklıgil Hayatı ve Edebi Kişiliği
8 Memduh Şevket Esendal'ın Öykücülüğü ve Pazarlık Hikayesi
9 Haldun Taner Hikayelerinden Seçmeler ( Yüz Temel Eser)
10 Aziz Nesin’in Bayan Maymun Öyküsü Konusu ve Özeti
11 Abbas Sayar Hayatı Romancılığı
12 Necati Cumalı'nın Zeliş ( Tütün Zamanı ) Romanı Hakkında
13 Emine Işınsu Hayatı ve Edebi Kişiliği