Aşık Mesleki Kimdir Sivas- Kangal

 

 Aşık Mesleki 

 

 Âşık Mesleki pek çok âşık yetiştirmiş olan Kangal ilçesinde Muratoğlu sülalesinden gelir. Babası Halil Ağa adında yoksul bir çitçidir.  Babası o daha çok küçükken ölmüş, annesi onu yoksulluk içinde zorluklarla büyütmüştür.

 

Yöresindeki âşıklık geleneğinden etkilenerek âşıklık geleneğine yönelmiş, köy odalarına gidip gelen ozanları izlemeye başlamıştır.  Köy odalarında âşıkların pek çok şiirini dinlemiş anlattıkları halk hikâyelerinden oldukça etkilenmiştir. Bu sayede yörenin önemli âşıklarını tanımak fırsatını da bulmuş, âşıklık geleneğine duyduğu heves en nihayetinde Âşık  Deliktaşlı Ruhsati’nin dikkatini çekecek dereceye ulaşmıştır. [1]Deliktaş köyüne giderek  Deliktaşlı Ruhsati ile tanışan Mesleki, yöresinin güçlü ozanı Ruhsati’nin dikkatini çekmeyi de başarmıştır. [2] Deliktaşlı Ruhsati  onun sesini beğenince, bu yetim delikanlıyı yetiştirmek görevini üstlenir. Böylece onun hayatı için dönem noktası başlar.Deliktaşlı Ruhsati  (1835-1911), Mesleki’nin ustası olmuştur. Uzun süre birlikte köy köy dolaşmaya başlarlar. Bu süreçte ustası tarafından ona Mesleki mahlasını da verir Mesleki bu yıllarda ustası sayesinde de kendini tanıtmaya ve yetiştirmeye başlar. Âşık Mesleki, bağlama çalmayı ve âşıklığa ilişkin bilgisini de ustası Ruhsati’den öğrenir. Şiirlerinde ustası Deliktaşlı Ruhsati  gibi toplumsal sorunlar ve sosyal hayat ile ilgili konulara değinmeye gayret etse de, daha çok ölüm, mutsuzluk, aşk konularına meyletmektedir.

 

Fatma adında bir kıza tutulan Mesleki’ye Fatma’nın babası kızını vermek istemez. Mesleki bir gün Fatma’yı alıp kaçırır. Fakat birkaç yıl sonra karısı Fatma soğuk algınlığından bir kış günü ölüvermiştir.[3] Mesleki’nin erken ölen Fatma’dan üç çocuğu yetim kalır. Sonradan tekrar evlenecek yetim çocuklarına komşularının da yardımıyla sahip çıkmış olacaktır.

 Âşık Mesleki, “Ruhsati Kolu” şairlerinin en önemli temsilcilerinden birisi olmuş, Ruhsatı’nın bizzat yetiştirdiği bir ozan olarak Ruhsati kolunun teşekkül etmesinde önemli rol oynamıştır.
Kendisi de birçok aşığın yetişmesinde gayret etmiş,  özellikle Âşık  Noksani ‘ nin yetişmesinde önemli katkıları olmuştur.

Âşık Mesleki  1839 yılındaki kıtlıkta dünyaya geldiği Kertme köyünde ölür ve o köyde toprağa verilir.

Âşık Mesleki’nin şiirlerinin büyük bir bölümü Eflatun Cem Güney tarafından “Âşık Mesleki, Hayatı ve Şiirleri (1953) “ adıyla kitaplaştırılmıştır.

 

 Önemli Halk Ozanlarımız ( İlgilendiğiniz isme tıklayınız )

Kayıkçı Kul Mustafa  Katib , Erzurumlu Emrah  Erzurumlu Aşık Sümmani  ,  Divriğili Deli Derviş Feryadi ,  Aşık Yemini Derviş Muhammet ( Malatya- Arguvan) ,  Aşık Ferrahi ,  Kağızmanlı Hıfzı  ,  Musa Merdanoğlu  ,  Posoflu Aşık Müdami  Deliktaşlı Ruhsati , Âşık Zülali,  Âşık Şenlik,  Ercişli Emrah  ,  Âşık Ardanuçlu Efkari, Şarkışlalı Âşık  Şarkışlalı Talibi Çoşkun ,  Kaygusuz Abdal  ,  Kul Himmet Üstadım , Arapgirli Aşık Fehmi Gür Tokatlı Nuri 

 

Mesleki Aşık Kangal  TÜM Şiirleri

 

 

 

 KAYNAKÇA

 

[1] Asım Bezirci, MESLEKİ, Türk Halk Şiiri

[2] Asım Bezirci, MESLEKİ, Türk Halk Şiiri

[3] Eflatun Cem Güney , Aşık Mesleki, Hayatı ve Şiirleri« (1953) KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Emlek Ozanları
2 Şarkışlalı Aşık Devrani ( Emlek Yöresi)Yazan Dr.Doğan Kaya
3 Şarkışlalı Kemter Baba Hayatı ve Emlek Yöresi Ozanlığı
4 Şarkışlalı Aşık Veli Hayatı ve Ozanlığı
5 Aşık Noksani Ahmet Kaynar Hayatı ve Ozanlığı ( Sivas Kangal )
6 Aşık Agahi Hayatı ( Şarkışla- Emlek Yöresi)
7 Aşık Veysel Şiirleri
8 Deliktaşlı Ruhsati Sivas Hayatı Edebi Yönü
9 Seyrani ile Derviş Osman Deyişme
10 Şarkışlalı Talibi Çoşkun Hayatı ve Şairliği
11 Pir Sultan Abdal Şiirlerinden Seçmeler
12 Everekli Seyrani Hayatı Edebi Kişiliği

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016