Halk Ozanları Listesi 1 A ve K arası

 

 

 Halk Ozanları Listesi (1 )  ( A ve K arası)

 

ALİ İZZET ÖZKAN 1902 yılında Emlek Hüyük köyünde doğmuştur. Anasının adı Kamer, babasının adı Musa'dır.  Bir buçuk yaşındayken annesi Kamer ölür. Babası Musa Ağa, Hatice Adlı bir kadınla evlendi. Bu kadın Ali İzzet'e öz oğlu gibi baktı ve büyüttü… Devamı:..ALİ İZZET ÖZKAN HAYATI VE AŞIKLIĞI

 

AVDULVAHAP KOCAMAN ,

Babasının adı Mehmet  annesinin adı ise Rukiye Hanım'dır. Yoksul bir ailemin çocuğu olarak dünyaya gelmiş çocukluk hatta gençlik yılları yoksulluk içinde geçmiştir. Kocaman'ın yetiştiği kültürel muhit Kozanoğulları Derebeyliğinin ve Çukurova, Uzun yayla arasına yaz kış konup göçen, göçer Türkmen oymaklarının yazlık kışlık göç güzergâhı içindedir. Bu muhit içinde   türkü, bozlak, Dadaloğlu, Karacaoğlan, Deli Boran türkülü hikâye ve destanlarının henüz canlı kaldığı bir ortamda büyümüştür.....AVDULVAHAP KOCAMAN HAYATI VE OZANLIĞI

 

  ALİ EKBER ÇİÇEK d. 1935, Ulalar Köyü-Erzincan – ö. 26 Nisan 2006 İstanbul). Türk halk müziği sanatçısı.

Çiçek, babasını 1939 Erzincan depreminde yitirdi ve küçük yaşlarda rençberlik yapmaya başladı. Çok küçük yaşlarından itibaren Potim İsmail Dede ve Emin Tabak Dede’den ilk bağlama derslerialdı.  Cem toplantılarında kulağı Alevi deyişleri ve ezgileriyle doldu. İlkokul öğreniminden sonra maddi olanaksızlıklar sonucu öğrenimini sürdüremedi, Yaşamını sağlayabilmek için değişik işlerde çalışmasına ve çalıştırlmasına karşın müzikten hiç kopmadı. Devamı: ALİ EKBER ÇİÇEK HAYATI
      Ali Ekber Çiçek Şiirleri

 

Aşık Ömer(17yy)  hayatı hakkında kesin bilgiler yoktur. Araştırmacılar onun bir şiirindeki "Kendim Gözleveli, Ömer'dir ismim" mısrasına dayanarak Konyalı, Aydınlı veya Kırımlı olabileceğinisöylemektedirler.Âşık Ömer’in doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmez. … DevamıAŞIK ÖMER HAYATI EDEBİ KİŞİLİĞİ

 

 

Aşık Veysel : Aşıklık geleneğinin unutulmaya yüz tuttuğu bir zamanda ortaya çıkan ve 20. yüzyıl Türk Halk Şiirinin önde gelen siması olarak kendini kabul ettiren Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas İli Şarkışla İlçesinin Sivrialan Köyünde Dünyaya gelmiştir. Annesi Gülizar Ana, Sivri alan dolaylarındaki Ayı pınar merasında koyun sağmaya giderken sancısı tutmuş, oracıkta dünyaya getirmiş Veysel’i.  Devamı : Aşık Veysel Hayatı ve Edebi Kişiliği ------Aşık Veysel Şiirleri

 

Bayburtlu Zihni, :  (1795-1859), hem Divan hem de halk şiiri türündeki yapıtlarıyla tanınmış 19. yüzyıl şairlerindendir. Asıl adı Mehmed Emin olan Zihni ilköğrenimini doğduğu Bayburt'ta tamamladıktan sonra Erzurum ve Trabzon medreselerinde okudu. 20 yaşlarında İstanbul'a giden Zihni 10 yıl kadar çeşitli yerlerde kâtiplik yaptı. … Devamı: Bayburtlu Zihni Hayatı ve Şairliği --------Bayburtlu Zihni  TÜM Şiirleri

 

Dadaloğlu:   : Dadaloğlu Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türkmenlerini iskân politikasına tepki olarak doğmuş isyanlarda yer aldığı anlaşılan tanınmış bir Halk ozanıdır. 18. yüzyılın son çeyreğinde doğup 19. yüzyılın ortalarında öldüğü bilinmektedir. Doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber eldeki kaynaklar 1785-1868 Avşar boyundandır…..  Devamı Dadaloğlu'nun Hayatı Hakkında TespitlerDadaloğlu TÜM Şiirleri

 

Davut Sulari, :     1925 yılında Erzincan'ın Çayırlı İlçesi'nde (Mans) doğdu. Baba Veli ile Cezayir Ananın beş çocuğundan biridir. Büyükannesinin çocuğu olmadığı için babası Veli çocuğunu nenesine vermiştir. Nüfus kaydı Rindi Hanım'ın üzerine yapılmıştır. Dedesi Kaltık Mehmet Ağa tasavvuf şairidir.Asıl adı Davut Ağbabadır  …. DEVAMI.  Davut Sulari Hayatı ve Şairliği  -   Davut Sulari TÜM  Şiirleri

 

DELİ BORAN, : 1838–1900. Çorum’un Sarım bey köyünde doğdu. Çağdaşı olan bazı âşıkların şiirlerinden yola çıkılarak yaşadığı dönemi ilişkin belli ipuçlarına varılmaktadır. Ancak yine de verilen bu tarihler kesin değildir.
Fırat nehri ile Gâvurdağı arasındaki geniş bir alanda yaşamış atalarının daha sonra Kozan yöresinden Çorum’a yerleşmeye zorlanmış bir aşiretinden olduğu anlaşılmaktadır. Devamı:  
Deli Boran Hayatı ve Şairliği   -  DELİ BORAN  TÜM ŞİİRLERİ

 

Deliktaşlı Ruhsati, : Ruhsatî, H. 1251 (Miladî 1835) yılında doğmuştur. Doğum ve ölüm tarihlerinde bazı çelişkiler olduğundan. Vehbi Cem Aşkun, 191I’de vefat ettiğini söylerken. Eflatun Cem Güney de; “Ruhsatî... 1327 (191l)’de yetmiş altı yaşında gözlerini kapamıştır” diyerek, Aşkun’u desteklemektedir.  Deliktaşlı Ruhsati Sivas Hayatı Edebi Yönü  --Deliktaşlı Ruhsati TÜM Şiirleri

 

DERTLİ,  Âşık. Asıl adı İbrahim’dir. Gerede’nin Çağa bucağının Şahnalar (yeni adı Reşadiye) köyünde doğdu. Bayraktar Ali Ağa adlı bir çiftçinin oğludur. Babasının ölümünden sonra bir müddet çobanlık, çiftçilik yaptı, istanbul’a geldi; Barınamadığı için Anadolu’ya geçip kasaba kasaba dolaştı. Kon­ya’da üç yıl kahveci çıraklığı yaptı. Devamı Aşık Dertli Hayatı ve Şairliği ( Geredeli)  -Dertli ( Aşık Dertli )  TÜM Şiirleri

Derviş Muhammet ( Malatya- Arguvan) : Derviş Muhammet Malatya âşıklık geleneği içinde âşıklık kolu oluşturan önemli, Alevi Bektaşi ozan geleneği içerisinde yetişen bir âşıktır.  Derviş Muhammet (Mehmet) 1755’te Malatya’nın Arguvan ilçesinin İsa köyünde doğmuştur.  Deli Derviş Muhammet'i yetiştiren bu köy, aşık edebiyatımız açısından hem Malatya hem de Türkiye de önemli bir merkez haline gelecektir.Derviş Muhammet,  Şiirlerinde bazen Muhammet, bazen da Mehmet adını kullanmıştır…. Devamı  Aşık Yemini Derviş Muhammet Hayatı ( Malatya- Arguvan) -Derviş Muhammet Aşıkî Yemini TÜM Şiirleri

Deli Derviş Feryadi, 19.yy – Divriğili:   Devamı: Bilinenlere göre   ailesi,  Divriği'nin Ganut Köyünde çiftçilik yaparken Zara'’nın Zoğallı Köyü'nde arazi alıp oraya yerleşmişti. Babası Yusuf, bu köye taşınınca Feryâdi 1824 yılında Sivas’a bağlı Zara ilçesinin Zoğallı köyünde dünyaya geldi.  Devamı: DİVRİĞİLİ DELİ DERVİŞ FERYADİ HAYATI VE ŞAİRLİĞİ ---Divriğili Deli Derviş Feryadi Şiirleri

 

Elesker :    ( Azerice: Aşıq Alesger ) 19. yüzyıl Terekeme ve Azeri saz üstatlarının en önemli temsilcisi, Azerbaycan aşık edebiyatının klasiklerinden biridir.  1821–1926. Basarkeçer'in (Ermenistan) Ağkilse köyünde doğdu…..AŞIK ELESGER ( AĞKİLİSE- AZERBAYCAN ) HAYATI VE ŞAİRLİĞİ- Elesker ( Aşık Elesker) Şiirleri

Ercişli Emrah, : Ercişli Emrah, Erzurumlu Emrah'la karıştırılmıştır. XVII. Yüzyılın ilk yarısında yaşadığı sanılanErcişli Emrah, Erciş kafesine bağlı bir Karakoyunlu köyü olan Egans'ta doğmuştur. Erciş kalesinin başbuğu Miroğlu'nun sazcısı Âşık Ahmet'in oğludur…  Devamı  Ercişli Emrah Hayatı ve Şairliği-   Ercişli Emrah Şiirleri

 

ERZURUMLU EMRAH,    (d. 1775 Bayburt - ö. 1854, Niksar) Türk halk şair'i Sivas ve Kastamonu'da uzun süre kaldığı, Dertli'yi koruyan Alişan Bey'e sığındığı, bir ara Sinop ve İstanbul'a gittiği söylenir. Medrese öğrenimi gördüğü için klasik şiire yönelmiş, Fuzûlî, Baki, Nedim gibi usta bildiklerini örneksemiş, Nakşibendiliğin Halidi koluna bağlı olduğu için tasavvuf öğelerini şiirine doldurmuş, koşmalarında Karacaoğlan'ı, kimi zaman da Aşık Ömer ve Gevheri'yi izlemiştir.       Devamı…Erzurumlu Emrah Hayatı ve Edebi Kişiliği  - Ezurumlu Emrah Şiirleri

 

 

Fehmi Gür, Arapgirli : d. 1914, ö. 7 Mart 1982 Elimizde 300 kadar, ailesinde de yaklaşık 2000 kadar şiiri bulunan Arapgirli Aşık Fehmi Gür, 1914’te Arapgir ilçesi Bostancık köyünde dünyaya gelmiştir. Malatya’nın ilçesi Arapgir’in kenar bir mahallesinde oturan ve elinden tutanı olmayan Fehmi Gür, geleneksel halk şiirimizin yirminci yüzyıldaki önemli temsilcilerinden biridir.   Babası Kort Halig oğullarından Mehmet, Anası Evlik zadelerinden Esmadır. Fehmi Gür,1917 de geçirdiği çiçek hastalığı yüzünden Aşık Veysel gibi üç yaşındayken gözleri görmez olmuştur.   Devamı Arapgirli Aşık Fehmi Gür ve Hayatı -     Fehmi Gür ( Arapgirli Aşık)

 

 

Ferrahi :    (D.t: 1934 - ölümü 22 Nisan 1969), Ceyhanlı halk şairiFerrahi'nin asıl adı Mehmet Ali Ergattır. Babası Mustafa Ergat 1914–1918 yılları arasında Siirt ili Eruh ilçesi Kiver günümüzdeki ismiyle Çetinkol köyünden göç ederek Adana'nın Ceyhan ilçesi'nin Kurtkulağı Köyü'ne yerleşmiştir.   Devamı: Aşık Ferrahi Hayatı Edebi Kişiliği -  Ferrahi TÜM  Şiirleri

GEDA MUSLU ( 17. YY )

Geda Muslu'nun yaşamıyla da ilgili kesin bilgiler yoktur. Hayatı hakkında bilinenler 16 yy ikinci yarısında ve 17 yy başlarında yaşamış olduğu ile sınırlıdır.  Halkiyatçılar onun bir çöğür şairi olduğu çöğür yazdığı görüşündedirler.

Adı Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde Sun’i nin tekerlemesinde geçmektedir. Fakat hayatı hakkında verilen bir bilgi yoktur. Evliya Çelebi’nin Geda Muslu’yu bizzat gördüğünü “ Acaip çöğür çalardı”  sözünden anlıyoruz............. Yazının devamı için Tıklayın AŞIK GEDA MUSLU HAYATI VE ŞAİRLİĞİ ( 17. YY )--- -  Geda Muslu Şiirleri

GEDAİ :  Tokatlı Gedâyî olarak bilinir. 1826'da Tokat'ta doğdu, 1889'da İstanbul'da öldü. Asıl ismi Ahmet’tir. İlköğreniminden sonra babasının keresteci dükkânında çalıştı. Sevdiği kız veremden ölünce saz ve şiire merak saldı. Bir ara Tokat'a gelen Batumlu Yeseri Baba kendisine Gedâyî mahlasını verdi. Tarihi saptanamayan bir savaşta esir düştü. Savaş bitince Tokat'a dönerken İstanbul'a uğradı ve yerleşti. … Devamı    Aşık Tokatlı Gedayi Hayatı ve Şairliği  -    TOKATLI GEDAYİ TÜM  ŞİİRLERİ

 

 

GEVHERİ,:     Adı Mehmed'dir. Doğumu, değişik yerlere bağlanmakla birlikte, kuvvetli bir ihtimalle İstanbulludur. Yüzyılın ortalarındaki mecmualarda şiirlerinin görülmesinden yola çıkan araştırmacılar doğum tarihi olarak yüzyılın ilk çeyreğinden biraz sonrasını ileri sürmektedirler. ….Devamı AŞIK GEVHERİ HAYATI VE OZANLIĞI  ---   Gevheri Şiirleri

Hüseyin Çırakman :        Hüseyin Çırakman 1930 yılında Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Körkü köyünde doğdu. Asıl adı Hüseyin'dir. Babasının adı Bektaş, anasının adı Sultandır. Okuma yazmayı  köylerinde okul olmadığı için on yaşındayken köyündeki okuma yazma  bilen bazı kişilerden öğrendi. Sonraki yıllarda ise dışarıdan sınavlara girerek İlkokulu dışardan bitirmeyiş başarmıştır. Köyde çiftçilik yaptı, saz çalmayı öğrendi inşaatlarda çalıştı. Saz çalmayı köyündeki Nesimi isimli bir dededen öğrenmiştir.( 1)  Ankara'ya yerleşti.    Devamı        Aşık Hüseyin Çırakman Hayatı - Hüseyin Çırakman ( Aşık ) Şiirleri


Hüdaî - Göksunlu Âşık    (d. 1940, Yoğunoluk - ö. 23 Kasım 2001, Ankara) Asıl adı Sabri Orak. Halk şairi. Asıl adı Sabri Orak'tır. Aşıklık geleneğimizde var olan mahlas seçme özelliğine göre Askerliğini bitirdikten sonra Hüdai Mahlasını kullanmış ve bu adla tanınmıştır. Gezgin, badeli ve Alevi Bektaşi  halk ozanlarımızdan dır. Aşık Edebiyatımız çerçevesi içerisinde hem beşeri hem de dini tasavvufi halk ozanı özelliklerinin pek çoğunu taşımaktadır. ….. Devamı     Göksunlu Âşık Hüdaî Hayatı  -Göksunlu Âşık Hüdaî Şiirleri

Huzuri (Artvin -Yusufeli):        Huzûrî’nin asıl adı Ali Coşkun'dur, 21 Nisan 1886 tarihinde Artvin'in Yusufeli ilçesi, Zor köyünde (Esenyaka) doğmuştur (1887).  Babası  Yusufelili Kavasoğullarından şair Mustafa Keşfî, annesi de yine Zor köyünden Sırmaoğullarından Esme’ Hanımdır. (1 )  Asıl adı Ali Coşkun'dur.   Devamı:       Aşık Huzuri Artvin Yusufeli Hayatı ve Şiirlerinden Örnekler -   Huzuri ( Aşık ) TÜM  Şiirleri

 

Kağızmanlı Hıfzı, :  Kağızmanlı Hıfzı Osmanlı Devleti Türk halk şairi.1893 yılında Kağızman'da doğmuştur. Kuran öğrenimi gördü ve dini alanda eğitim aldı.15 yaşında kaval çalmayı öğrenen Kağızmanlı Hıfzı, şiir söylemeye başladığı zaman Hıfzı takma adını aldı.Oldukça akıcı gerçekçi ve yalın bir şiir söyleyişi vardır. Daha çok yaşadığı olayları şiirine konu edindi. Antolojilerde yayınlanan şiirlerinde gerçekçi bir dil kullanarak, yaşadığı olayları konu edinmiş, Kağızman'ın işgalinde 1918 yılında Ruslar tarafından öldürülmüştür.  Devamı:       Kağızmanlı Hıfzı Hayatı             -------Kağızmanlı Hıfzı TÜM  Şiirleri

 

Karacaoğlan, :    1606' doğduğu, 1679'da ya da 1689'da öldüğü sanılmaktadır. Yaşamı üstüne kesin bilgi yoktur. Bugüne değin yapılan inceleme ve araştırmalara göre 17. yüzyılda yaşamıştır. Nereli olduğu üstüne değişik görüşler öne sürülmüştür. Bazıları Kozan Dağı yakınındaki Bahçe ilçesinin Varsak (Farsak) köyünde doğduğunu söylerler. Gaziantep'in Barak Türkmenleri de, Kilis'in Musabeyli bucağında yaşayan Çavuşlu Türkmenleri de onu kendi aşiretlerinden sayarlar. Bir başka söylentiye göre Kozan'a bağlı Feke ilçesinin Gökçe köyündendir.     Devamı:  Karacaoğlan Hayatı ve Edebi Kişiliği-   Karacaoğlan'ın Hayatı İle İlgili Tespitler ve Edebi KişiliğiKaracaoğlan Şiirleri ( 600 şiir )

 

KAYGUSUZ ABDAL

 Kaygusuz Abdal'in asil adi Alâeddin Gaybî'dir. Padişah II. Murat (1421–1451) döneminde ve 1341-1444 yılları arasında yasadığı, babasının Hüsameddin Mahmut olduğu söyleniyor. Doğduğu, öldüğü yer ve yıl kesin olarak bilinmiyor. Menkıbeye göre yaşamı söyle: Gaybî, Alaiye (Alanya) Beyi'nin oğlu imiş. İyi bir öğrenim görmüş. Bir gün yaraladığı bir geyiği kovalarken Abdal Musa’nın Elmalı’daki dergâhına varmış. Dervişlerden geyiği sormuş. Abdal Musa, koltuğunun altına saplanan oku göstererek, "Oğul attığın ok bu mudur?" diye sormuş...   Yazının devamı için tıkla KAYGUSUZ ABDAL HAYATI ( 15. YY )-------KAYGUSUZ ABDAL VE DOLABNAMESİ ---   BUDALANAME ( RİSALE-İ KAYGUSUZ ) HAKKINDA KAYGUSUZ ABDAL- ---KAYGUSUZ ABDAL DİVANI VE DİĞER ESERLERİ----Kaygusuz Abdal Şiirleri

 

 

KAYIKÇI KUL MUSTAFA- : Halk şiirimizin ünlü saz şairi, 17. yüzyılda yaşayan, yeniçeri şairlerinin en tanınmışı olduğu halde, nerede doğduğu, nerede öldüğü kesin olarak bilinmemektedir. Kayıkçı Kul Mustafa Cezayir'den Bağdat'a kadar çeşitli beldeleri dolaşmış, savaşmış, savaşlara destanlar, yenilgilere, şehitlere ağıtlar düzmüş bir yeniçeridir. Yaşamı üzerine de açıklayıcı bilgiler yok. Ölümünün, Abaza Hasan Paşa'nın ayaklanmasını dile getiren destandan, 1659'dan sonra olduğu sanılıyor. Böylece Kayıkçı Kul Mustafa'nın 17. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı ileri sürülür. Devamı:       Kayıkçı Kul Mustafa Hayatı  -   Kayıkçı Kul Mustafa Şiirleri

Katibi'nin   XVII’inci asır) Kâtibi hayatı hakkında çok az şey bilinen ozanlarımızdan biridir.Doğum ve ölümüne dair belli bir kanıtımızın olmadığı gibi nereli olduğuna dair de söylenebilecek pek bir bilgi bulabilmek zordur. Diğer tüm halk ozanlarımızın pek çoğunun hiç olmazsa nerede doğduğuna dair bilgilerimiz bulanabilecekken maalesef Kâtibi’nin doğum yeri veya memleketi hakkında bir şey söylemek zordur. Bir şiirindeki "Halin nedir desen Kâtip Osman’a" dizesinden asıl adının "Osman" olduğu anlaşılıyor. ….  Devamı:   Katibi'nin Hayatı  -----Katibi TÜM  Şiirleri

 

 

Kazak Abdal, ( 17.yy)      Yaşamıyla ilgili hemen hiçbir bilgimiz olmayan halk ozanlarımızdan biri de Kazak Abdal'dır. Bir şiirinden asıl adının "Ahmet" olduğunu öğreniyoruz. Bektaşi tarikatından olduğu anlaşılıyor. Şiirlerinde taşlama, yergi gücünün ağır bastığı görülür. Sakalını tıraş ettiği için "kazak" mahlasını aldığına dair rivayetler vardır ….Devamı   KAZAK ABDAL ( 17. YY ) HAYATI EDEBİ YÖNÜ---Kazak Abdal Şiirleri

 

Kemter Baba: , Şarkışlalı: Emlek yöresi çok sayıda ozan yetiştiren bir bölge olması, belli bir kültürel özelliğe sahip olması açılarından aşık edebiyatımız için özel bir yere sahiptir. Sivas ilinin Şarkışla ve Yıldızeli'nin köyleriyle Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinin güney kısmında bulunan köylerin bulunduğu coğrafik olarak da Akdağlar denilen bir dağ silsilesinin  üzerinde bulunan bu bölgeye Bozok Platosu denilmektedir. Bu yöre de Âşık Veysel de dâhil olmak üzere  Âşık Veli, Pir Sultan Abdal, Agahî, Kul Sabri, Talibi, Âşık Hüseyin, Ali İzzet Özkan, Serdari, Âşık Hüseyin, İzzeti,  Ağahi, Âşık Devranî ve adı yeterince duyulmamış yüzlerce ozanı yetiştiren kültürel bir sahadır. Emlek yöresindeki bu ozanların    her birisi diğerinin etkisindedir. Çünkü hepsi de tekke geleneği ozanlarıdır…  Devamı       Şarkışlalı Kemter Baba Hayatı ve Emlek Yöresi Ozanlığı-   Şarkışlalı Kemter Baba Şiirleri

 

Köroğlu,  :   Kimliğiyle ilgili iki ayrı tartışma var. Birincisi, 16 ve 17'nci yüzyılda yaşadı. Yeniçeri ocağından yetişen bir şair. 1578-1590 arasındaki Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Bir tür ordu şairidir. Bazı araştırmalara göre Denizci bir Köroğlulun da olması gerektiğini gözler önüne serer. Devamı        Köroğlu ve Hayatı İle İlgili Tespitler - -Köroğlu  TÜM Şiirleri

 

 KUL NESİMi  

 

17`nci yüzyılda Anadolu`da yaşamış tekke şairi. Alevi-Beştaşi inançlarını dile getirdiği şiirleriyle tanınır. Yaşadığı yer ile doğum ölüm yılları ve tarihleri konusunda bilgi yok. Şirleri Hurufilik, Caferilik ve Haydariliğe olan ilgisini yansıtır. Şiirlerinde hem hece hem aruz ölçüsünü başarıyla kullandı. Nefesleri Bektaşi ve Alevi`ler arasında çok tutulur. Bazıları günümüze kadar ulaşmıştır. Azeri asıllı Hurufi şair Nesimi ile uzunca sür süre karıştırıldı. Ama ikisinin ayrı şairler olduğunu ilk kez Cahit Öztelli ortaya çıkardı...Yazının devamı için tıkla: KUL NESİMİ HAYATI ŞİİR ÖRNEKLERİ--------KUL NESİMİ Şiirleri

Kul Himmet Üstadım  Bazı âşıkların mahlas benzerliği nedeniyle şiirlerinin birbirine karıştırıldığı ve yapılan yanlışlıkların ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın yine de tam olarak düzeltilemediği bilinmektedir. Bu karışıklıkların önemli bir bölümü mahlasların birbirine tam benzemesinden kaynaklanmaktadır. Hangi şiirin hangi âşığa ait olduğuna ilişkin çalışmalarsa kimileri tarafından gözardı edilmekte, bir nevi yanlışlıklarda ısrar edilmektedir. Kul Himmet Üstadım da bu şekilde olan şairlerimizden biridir…  Devamı     Kul Himmet Üstadım Hayatı  Kul Himmet Üstadım Şiirleri

 


Kuloğlu Hayatı ve Şiirleri (17. yy)

Kuloğlu, on yedinci Yüzyılın ünlü asker ozanlarındandır. Hayatı yaşadığı zamanı belirten tek sağlam bilgi, Dördüncü Murat'ın ölümü üzerine söylediği ağıttır. Bu ağıta dayanarak Kuloğlu’nun IV. Murat zamanında ve daha sonrasında yaşamış bir halk ozanı olduğu ortaya çıkmaktadır.

Adı geçen ağıt dışında merhum Fuat Köprülü ile Sadettin Nüzhet, Kuloğlu’nun Safranbolu’lu olduğu,  asıl adının Süleyman Ağa olduğunu ileri sürmüşlerdir.  Bu araştırmacılara göre Safranbolulu olan Kuloğlu’nun Oğlu da dönemin Muhasip Mehmet Paşa adıyla tanınan sayılı devlet adamlarından birisidir.  [1]Fakat bu bilgiler kanıtlanamamıştır............
Yazının Devamı İçin Tıkla  (17. yy) -  AŞIK KULOĞLU KİMDİR VE HAYATI     Kuloğlu ( Aşık)

KUSURÎ  ARGUVANLI :    Eskiden Sivas ili  Şarkışla ilçesine bağlı bir nahiye olan Tonus'un adı daha sonra Altınyayla olarak ad değiştirtirmiştir. Asıl adı Ömer olan şlairimiz Kusuri ise işte bu yörede yaşamış bir halk ozanımızdır. Köken olarak Kars tarafından gelerek Önce  Malataya'nın Hekimhan ve Arguvan yöresine taşınan  bir ailenin çocuğu olan Aşık Kusuri,    Tonus( Altınyayla)  yöresine gelerek  buraya yerleşmiş bir ozandır. ….. Devamı       ARGUVANLI ÂŞIK KUSURΠ ---  Kusuri ( Arguvanlı Aşık Gusuri) ŞiirleriKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 HALK OZANLARINDAN TAŞLAMA ÖRNEKLERİ
2 Halk Ozanları Listesi 1 A ve K arası
3 HALK EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİLLERİ VE TÜRLERİ ( Dr. Doğan KAYA)
4 HALK ŞİİRİ ÖZELLİKLERİ TÜRLERİ
5 Halk Şiirinden Seçmeler
6 Aşık Edebiyatı Genel özellikler
7 GEZGİN ÂŞIKLIK GELENEĞİ
8 Askı İndirmek- Ayak - Ayak Açmak Nedir ( Aşık Edebiyatı)
9 Nazım Şekli Nedir Türk Şiirindeki Nazım Şekilleri
10 BADE İÇME RÜYADA AŞIK OLMA GELENEĞİ VE ÖZELLİKLERİ

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016