Halk Ozanları Listesi 2

 

Halk Ozanları Listesi (2)-

 

HALK OZANLARI LİSTESİ 1 A VE K ARASI

 

Mahzuni Şerif, : Asil adi Şerif Çirik olan Mahzuni Şerif, 1943 yılında Kahramanmaraş`in şimdilerde Afşin, o yıllarda ise Elbistan`a bağlı Berçenek Köyünde doğmuştur.  Ozanlık geleneğinin güçlü olduğu Elbistan, Alevi inancının en saygın de delerinin ve erenlerinin yetiştiği bir bölgedir. Dedeleri, Tunceli`nin Hozat ilçesine bağlı Bargeni köyünden çıkmış Anadolu’nun netameli günlerinde ora ya savrularak gelip Elbistan ovasını mekân tutmuşlardır.  YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLA: MAHZUNİ ŞERİF HAYATI EDEBİ KİŞİLİĞİ ŞİİRLERİ

 

 

Muhlis Akarsu :  1948 yılın Sivas'ın Kangal ilçesi Minarekaya köyünde dünyaya gelmiş Alevi- Bektaşi geleneğimizde yetişmiş halk ozanlarımızdan birisidir. Pir Sultan Abdal geleneğinin yetiştirdiği kültür çevresinde yoğrulup yetişen Muhlis Akarsu'yu bu bakımdan Tekke ve Zümre şeklinde veya Dini Tasavvufi âşık edebiyatı çerçevesi içinde ele almamız gereken bir ozanımızdır. YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLA.MUHLİS AKARSU HAYATI EDEBİ KİŞİLİĞİ

 


MURAT ÇOBANOĞLU : İMurat Çobanoğlu 1940'ta Kars'ın İstasyon mahallesinde doğdu.  Karapapak Türkleri’nden ve asıl soyadı Çobanlar olan Çobanoğlu’nun annesi Lala (La'li) hanımdır ve babası, Aşık Şenlik'in çıraklarından Aşık Gülistan'dır. Babası Arpaçay'ın Koçköyünden olup 1920'de Kars'a yerleşmiştir. YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLA MURAT ÇOBANOĞLU HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

 

 

NEŞET ERTAŞ  :1943 yılında Çiçekdağı'na bağlı eski adıyla ABDALLAR yeni adıyla GIRTILLAR köyünde doğdu. 7 kardeşi olan Neşet Ertaş ailenin 2. çocuğudur ve kardeşlerinden müzikle ilgilenen yoktur. 5-6 yaşlarında bağlama ve keman çalmaya bağlayan Neşet Ertaş babası Muharrem Ertaş ile birlikte gittikleri düğünlerde babasına kemanla eşlik ediyordu. Geçimlerini düğünlerde aldıkları paralardan temin eden Ertaş'lar birlikte 8 yıl Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Keskin, Yerköy, Kayseri, Yozgat ve köylerini gezerek bu işi sürdürdüler

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLANEŞET ERTAŞ HAYATI VE SANATÇI KİŞİLİĞİ

 

PİR SULTAN ABDAL

 Pir Sultan Abdal (16. yüzyıl), yaşadığı dönemde düşünce ve şiirleriyle hem Anadolu halkını etkilemiş, hem de bu halkın bir kesi­minin sözcüsü olmuştur. Pir Sultan Abdal, Hatayi (Şah İsmail ya da I. İsmail) ile birlik­te Alevi- BEKTAŞİ Tekke ve Zümre Edebiyatının kurucuların­dandır. Kişiliği, sorunları dile getirişi ve hak­sızlıklara karşı yürekli direnişiyle adı  MENKIBELERE de karışarak bugüne ulaşmıştır.

Aleviler'ce yedi büyük şairden biri olarak kabul edilen Pir Sultan Abdal'ın yaşamına ilişkin bilgiler kendi şiirlerine, halk arasında dolaşan MENKIBELER    ve öbür Halk Ozanlarının yazdıkla­rına dayanmaktadır. ... Yazının devamı için tıkla : PİR SULTAN ABDAL'IN HAYATI VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

 

POSOFLU AŞIK MÜDAMİ  Badeli ve musannif halk ozanlarımızdan ve Kars’ın Posof ilçesinde doğmuş şairlerimizden birisidir.

1914–1968. Posof’un Varizna (şimdiki adı Demirdöven) köyünde doğdu. Asıl adı Sabit Yalçın olan âşık daha sonra soyadını Ataman olarak değiştirdi. Doğum tarihi bazı kaynaklarda 1918 olarak geçmesine karşın, oğlu Hikmet Arif Ataman, 1914 yılının doğru olduğunu söylemektedir

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLA  POSOFLU AŞIK MÜDAMİ HAYATI

AŞIK REYHANİ 

1932 - 10 Aralık 2006. Hasankale’nin Alvar köyünde doğdu. Asıl adı Yaşar Yılmaz’dır. İran’dan göçen babası önce Kars’a daha sonra Erzurum’a yerleşti. Aşık Reyhani’nin çocukluğu köyünde geçti. Zaman zaman komşu köylere gitme olanağı bulduysa da daha başka yerlere gidemedi. Okuma yazmayı okula gitmeden öğrendi. Sonraki yıllarda ise dışarıdan sınava girerek diploma aldı.    YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLA AŞIK REYHANİ HAYATI VE ŞAİRLİĞİ

 


RÜSTEM ALYANSOĞLU : 1939–1982. Selim ilçesinin Baykara köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okumuştur. Halk ozanı geleneğine güçlü âşıklar yetiştiren Kars yöresinin zengin âşıklık ve hikâyeci âşık gelenekleri içinde yetişen ozanlarımızdan birisidir.  Âşıklık geleneğine ilişkin ilk bilgileri yörenin âşıklarından birisi olan babası Hüseyin Alyansoğlu’dan almıştır.  YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLA  Rüstem Alyansoğlu :RÜSTEM ALYANSOĞLU HAYATI

 

 

SABRİ ŞİMŞEKOĞLU : 1948-1990. Arpaçay’ın Cala (şimdiki adı Doğruyol) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu.

Aşıklık geleneğ
i ve şiire ilgisi küçük yaşlarda başladı. Çocukluğu köyünde çobanlık yaparak geçti. Bu dönemde köyüne gelen yörenin birçok aşığını dinleyerek kendini geliştirdi ve bağlama çalmayı öğrendi.
YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLA: SABRİ ŞİMŞEKOĞLU HAYATI EDEBİ KİŞİLİĞİ

ERZURUMLU AŞIK SÜMMANİ : 1860 - 1915. Erzurum, Narman’ın Samikale köyünde doğdu. Asıl adı Hüseyin’dir. Küçük yaşlarda âşıklık geleneğini öğrenmeye başladı. Yaklaşık 11 yaşında Erzurum’a giderek âşıklar çevresine girdi. Hodlu Şamili gibi birçok âşıktan etkilenmesine karşın, Sümmani’nin yetişmesinde dönemin ünlü aşığı Erbabi’nin katkısı farklıdır. YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLA ERZURUMLU AŞIK SÜMMANİ HAYATI

 

EVEREKLİ SEYRANİ : Develi'li (Everek'li) Seyrani'nin doğum tarihi kesin değildir. 1800 veya 1807 yılında doğduğuna dair kayıtlar vardır. Bugün Kayseri ilinin en büyük ilçesi olan, o yıllarda Everek adıyla bilinen Develi'de doğmuştur. Asıl adı Mehmet'tir.

Babası fakir bir mahalle camii imamı olan Hoca Cafer Efendi'dir. Çocukluğu ekonomik güçlüklerle geçmesine rağmen babasının sayesinde medrese eğitimi almaktan geri kalmamıştır. YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLA  EVEREKLİ SEYRANİ HAYATI EDEBİ KİŞİLİĞİ

SİLLELİ AŞIK SURURΠ

Sururî,  Silleli Aşık : Edebiyatımızda hem divan hem de aşık edebiyatı sahasında yetişmiş olan Surui mahlaslı bir çok şair vardır. Bu bakımdan sözünü ettiğimiz Sururi'nin Konya'nı  Sille ilçesinde yetişmiş olan Silleli Sururi olduğunu ,iafade etmekte yarar vardır. Dverinin önde gelen şairlerinden biri olan Surui zamanında saraya da yakın olmayı başarmış Zamanındaki Paşaların ve Padışah II. Mahmutun da takdir ve teveccühlerini elde etmeyi başarmış aynı zamanda Konya'nın da en büyük ve en önemli şairlerinden biri olmayı hak etmiş bir halk ozanımızdır.  YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLA  SİLLELİ AŞIK SURURÎ VE HAYATI

 

AŞIK ŞENLİK  1850'de Kars'ın Çıldır ilçesinin Suhara (Yakınsu) köyünde dünyaya geldi. Asıl adı Hasan. Babası orta halli bir çiftçi. Yöredeki her çocuk gibi ozan meclislerine katılmaya, destan ve cenk hikayeleri dinlemeye meraklıydı. Bir av sırasında 2 gün kırlarda uyuduğu, gördüğü rüya sonrası şiire başladığı anlatılır. Herhangi bir eğitim görmedi. Ahılkelek'li Aşık Nuri'der saz öğrendi. Kendini geliştirdi. YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLA  :AŞIK ŞENLİK'İN HAYATI EDEBİ KİŞİLİĞİ VE BİYOGRAFİSİNE KATKILAR

ŞEREF TAŞLIOVA  10. Nisan 1938 yılında Kars iline bağlı Çıldır ilçesinin Gülyüzü köyünde dünyaya geldi. Hacı Bey ve Nergis Hanım’ın üçüncü çocuğudur.

Âşıklıkla
ilgili bilgi ve terbiyesini, Doğu Anadolu ve Azerbaycan sahasında tanınan Çıldırlı Âşık Şenlik’in oğlu Âşık Kasım’dan aldı. YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLA
 :ŞEREF TAŞLIOVA HAYATI EDEBİ KİŞİLİĞİ

 

 

TALİBİ ÇOŞKUN : Asıl adı Hacı Bektaş dır. Kendi beyanına göre 1898 yılında doğdu. Nüfustaki doğum tarihi 1904'dür. Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Tonus (Altunyayla) köyündendir. Babasının adı Mustafa, annesi ise Taşlıhüyük köyünden Seyitler sülâlesinden Meryem'dir. On üç yaşındayken babası, Birinci Dünya Savaşında tifo hastalığına yakalanmış ve kurtulamamış, Sivas’ın Karacalar köyüne defnedilmiştir. Bunun üzerine Talibî, dört kardeşi ile birlikte (Ahmet, Mehmet, Bekir, Fadime) yetim kalmıştır. En büyükleri Talibî’dir. Sülalesi Karabağdatoğulları olarak bilinir. Tüccar olan dedesi Hasan Hüseyin’in isminin halk tarafından Hassük olarak telaffuz edilmesinden dolayı sülale adı Hassükler şeklinde anılır. YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLA. ŞARKIŞLALI TALİBİ ÇOŞKUN HAYATI VE ŞAİRLİĞİ

 

AŞIK DAİMİ HAYATI VE ŞAİRLİĞİ ( TERCANLI):
(d.1932 - ö.17 Nisan 1983)  Asıl adı İsmail Aydın’dır. Önceleri Erzincan iline bağlı Tercan, daha sonra Çayırlı ilçesine bağlı Karahüseyin köyünde yetişmiştir. Sivas yöresinde Aşık Daimi'nin ailesine Alibabaoğulları denmektedir. Daimi daha dört beş yaşlarındayken ailesi, önce Tercan'a, sonra, Sivas'ın Kangal İlçesine, II. Dünya savaşı sıralarında da tekrar Tercan'a göç etmiştir.İsmöail Aydın, üçü erkek olan yedi çocuklu bir ailenin evladıdır. YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLA.
AŞIK DAİMİ HAYATI VE ŞAİRLİĞİ ( TERCANLI)

 

 

TESLİM ABDAL : Bu ozanımız Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Şeyh Hasan (şimdiki adıyla Tabanbükü) köyündendir. Şeyh Ahmet dedenin torunlarından dördüncüsü olan, Şeyh Melek kolundan Kalender Abdal’ın oğludur. Doğduğu tarih kesin olarak bilinmemektedir ancak, mezar taşındaki bilgilere göre ölüm tarihi 1719’dur. 70 – 75 yaşlarında öldüğünü varsayarsak 17. yüzyılın ortalarında doğduğu söylenebilir. Teslim Abdal'ın pirinin Alioğlu olduğu onun şu dörtlüğünden anlaşılır. YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLA TATANBÜKLÜ TESLİM ABDAL HAYATI VE ŞAİRLİĞİ- FARKLI TESLİM ABDALLAR HAYATLARI HAKKINDA TESPİTLER VE DÜŞÜNCELER

 

AŞIK TOKATLI NURİ 

Doğum yılı kimi yerde 1825, kimi yerde de 1820 olarak geçiyor. Ölüm yılı da değişik kaynaklarda değişik tarihler olarak gösterilmektedir. Bazı kaynaklar onun  asıl adının Mahmut olduğu Tokat’ın Kızılca mahallesinde dünyaya geldiğini yazmaktadır. [1]

Bazı kaynaklar ölüm tarihini 1882, bazı kaynaklar ise 1899. Yılında göstermektedir Örneğin Vasfi Mahir  Kocatürk, Türk Edebiyatı tarihi adlı eserinde şairin ölüm yılını 1883  olarak göstermektedir. [2] Fakat şairin Tokat'ta doğmuş, Samsun'da ölmüş olduğu kaynakların hem fikir kaldığı bilgilerdir. ....Devamı için tıklayın Aşık AŞIK TOKATLI NURİ HAYATI ŞAİRLİĞİ ( 19. YY)

 

YANBOLULU AŞIK TÜRABİ ALİ 

Âşık Turabi diğer halk ozanlarımız gibi hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan halk ozanlarından birisidir.  Hayatı Hakkındaki sınırlı bilgilerden birisi 1849'da Hacı Bektaş Tekkesi postunda oturduğu ve 1868 yılında öldüğünü gösteren belgelerdir.[1]  Bir şiirinde ise asıl adının Ali olduğunu söylemiştir:[2]

Mahlasım derler Türabi, namım el- hac Ali. [3]

Türabî, Hacı Bektaş postunda oturup dedebabalık yapmış Alevi-Bektaşi toplulukları arasında önemli ve saygın bir yer kazanmış mutasavvıf bir şairdir...Yazının devamı için Tık Turabi Baba 19 yy ...YANBOLULU AŞIK TÜRABİ ALİ HAYATI ŞİİRLERİ DİĞER TURABİLER

 


TUFARGANLI ABBAS İ16. yüzyılın son yarısıyla 17. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı tahmin edilmektedir. Tufarganlı Âşık Abbas, ayrıca Tufarganlı Abbas, Bikes ve Şikest Abbas mahlaslarıyla da şiir yazdı.
16. yüzyılın sonu ile 17. yüzyılın ilk devresinde yaşadığı tahmin edilmektedir? Şiirlerinde sık sık Şah Oğlu Şah Abbas’tan bahsetmesi onun devrinde yaşadığı fikrini kuvvetlendirmektedir
? YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLA TUFARGANLI ABBAS İLE GÜLGEZ HİKAYESİNİN ÖZETİ

 

YUNUS EMRE 

H. 648 (M. 1240–1) yılında doğmuş, 82 yıllık bir dünya hayatından sonra H. 720 (M. 1320–1) yılında ölmüştür.

Doğduğu yer konusundaki tartışmalar Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy ile Karaman üzerinde yoğunlaşmaktadır. Menakıpnamelerle şiirlerinden çıkarılan bilgilere göre Babalılardan Taptuk Emre'nin dervişidir. Hacı Bektaş-ı Veli ile ilgisi Velâyetname’den kaynaklanmaktadır.
...Y azının Devamı için Tııkla YUNUS EMRE HAYATI TASAVVUFİ VE EDEBİ KİŞİLİĞİ

ŞARKIŞLALI AŞIK VELİ 

 Aşık Veli'nin ölüm tarihi bilinmekle birlikte, doğumu konusunda her hangi bir kayda rastlanılmamıştır. Ancak akrabalarından derlenen bir araştırmada ozanın 60 yaşında öldüğü belirtilmiştir. Buna göre Aşık Veli 1793 doğumludur. 1818 yalında öldüğü bilinen Emlek Kale Köyü'nde ustası Kemter Aşık Veli'nin yetişmesinde etkili olmuştur. Aşık Veli ustasının ölümü ardından şu şiiri yazar:  YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLA. ŞARKIŞLALI AŞIK VELİ HAYATI VE OZANLIĞI

VİRANİ BABA 
Doğumu ve ölümü hakkında kesin bilgilere sahip olmadığımız Virani Baba Alevi Bektaşi geleneğinde hak aşığı sayılan ölümünden sonra sır olduğu kabul edilen en önemli yedi âşıktan birisi olarak kabul edilir. Abdulbâki Gölpınarlı, Pir Sultan Abdal adlı eserinde Vîrânî Baba’yı, Nesîmî, Hatâyî, Fuzûlî, Kul Himmet, Yemînî ve Pir Sultan Abdal’la birlikte Alevî-Bektâşîler tarafından kabul edilen yedi şâir (âşık) arasında saymaktadır. (1) ... YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLA : VİRANİ BABA HAYATI VE ŞAİRLİĞİ 17. YYKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Halk Ozanları Listesi 1 A ve K arası
2 HALK OZANLARINDAN TAŞLAMA ÖRNEKLERİ
3 Aşık Edebiyatı Genel özellikler
4 GEZGİN ÂŞIKLIK GELENEĞİ
5 Bade Nedir Divan ve Halk Şiirinde Bade İçmek
6 İSLAMİ DÖNEM OZAN GELENEĞİ
7 BADE İÇME RÜYADA AŞIK OLMA GELENEĞİ VE ÖZELLİKLERİ
8 Askı İndirmek- Ayak - Ayak Açmak Nedir ( Aşık Edebiyatı)
9 HALK ŞİİRİNDE MISRA BAŞI KAFİYELER Dr. Doğan KAYA
10 HALK ŞİİRİ ÖZELLİKLERİ TÜRLERİ
11 HALK EDEBİYATINDA NAZIM ŞEKİLLERİ VE TÜRLERİ ( Dr. Doğan KAYA)
12 Nazım Şekli Nedir

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016