ÇARIK
GÜNÜN YAZISI

 
    153 yıl önce (1864 yılında) soydaşlarım olan çerkeslerin büyük bir bölümü Kafkasya'dan ozamanki Çarlık Rusya tarafından sürgüne tabi tutulur. Bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu topraklarına göç ederek yerleşir.
    Ninemle dedem Anadolu'da dünyaya gelmiş olup yaşadıkları köyde (Tokat-Erbaa-Kozlu Köyü) henüz onsekiz yaşlarında birbirlerini severler ve âşık olurlar.
    Dedem bir gün kağnısında kara sabanı ile çift sürmeye giderken öküzleri sulamak için köy çeşmesine uğrar. Ninem de onun gelişini gözlemiştir. O da bakraçlarını alıp çeşmeye gelir. Ninem: "sevenler birbirlerine hediye verirler, sen bana bir hediye vermedin.''diye dedeme yarı şaka sitemde bulunur.
    Yokluk dönemidir, dedemin hediye alacak parası da yoktur. Utangaç bir mizaca sahip olan dedem, ne diyeceğini bilemez. O anda hemen eğilir, bir çarığının ipini çözer nineme:: "Bu çarığım sana hediyem olsun ''der, tek çarıkla tarlaya gider. Ninem şaşkınlıkla eline tutuşturulan çarığa bakar kalır. Bir anda ağlamaya başlar. Gözyaşları sevinç gözyaşlarıdır. ''Aman Allahım! Beni nekadar çok seviyor ki çarığını bana hediye verdi tek çarıkla çift sürmeye gitti '' der.
   O çarığı bir ömür boyu bağrına basar.
 
   Hikâyenin şiiri:
 
                                   ÇARIK
 
Ninemin çeyiz sandığı,
Baktım kapağı açık.
Çocuğum bilemem ki,
Aldım ordan bir ÇARIK.
Ninem yanımda bitti:
''Oğul o kalbimi çeldi,
Onsekizimde deden yüzakı bana verdi.''
Yıllar geçti aradan,haber geldi sıladan.
''Dedenle ninen tez gel,
Sayıklar ninen dilinde sen.''
Ninemin elinde o ÇARIK,
Gözlerinde fer yok yazık.
''Oğul bu dünyada ölüm hak,
Al sana mirasımdır bu ÇARIK.''
Seksen yıllık bir ÇARIK,
Sevda yüklü inanç yüklü, can yüklü.
Seksen yıllık bu ÇARIK,
Seksen yıllık tek yastık.
Ninemin dündü öldüğü gün.
Dedemde bir önceki gün.
ÇARIKTIR kalan miras,
Ne yas ne ihtiras.
 
    AYDIN ÇETİNKAYA
 

Aydın ÇetinkayaGold Üye / Erkek / 3/20/2017