AZIMI ÇOĞA SAY

Bu cümlenin içinde neler neler gizli,Dini duyguların sömürülmesinin karşılığı dünyalık edinmenin ana temâsı.

Yüzyıllardır cahil bırakılan toplumların Kur'an-ı Kerimden uzaklaştırılması sonucu Tekke'lerden,Ocaklardan,Dergâhlardan medet ummaları,Himmet ummaları sonucu olarak kendilerine Şıhlar
Şıhgızı'lar edinmelerine sebep olmuştur.

Alnı secdeye değmeyen insanları ermiş kabul eden cahil toplumlar sömürülmeye her zaman müsaittirler.

Önce şayialar gider cahil toplumun kulaklarına,Çocuğu olmayan kadınlara çocuk doğurttuğu söylenen, sözümona dergâh ehli'nin (Şıhgızı Zehra bacı) İçyüzüne kısaca bir göz atalım.

Yeni evlenmiş bir çiftin çocuğu beklenen zamanda olmuyorsa,hemen kısır damgası vurulur kadına.Kan uyuşmazlığına bakılmaksızın "HİMMET" aranmaya başlanır,bilmem nerdeki ocağa bağlanırsanız çocuğunuz hemen olur denilerek O dergâha yönlendirilir cahil bırakılmış insanlar.
Çok uzak köylerden yola çıkılır,Bacıya hediyeler yüklenir heybelere. Eli boş gidilmez ya denilerek elde avuçta ne varsa yüklenir bohçalanır yola revan olunur. Bacı hazırlıklıdır böyle şeylere, gelenler öyle çoktur ki,dergâha,bazen günlerce bekletilir dergâhın kapısında. günde sadece üç kişiyi alır yanına,derdini dinler ve ona göre çareler üretir.

İlk önce gelenleri bir odaya aldırır,odanın içinde bir ocak vardır o ocağın bacasının hemen karşısındaki oda Bacı'nın odasıdır. gelenlerin konuşmalarını rahatlıkla duyabilmesi için karşı tarafta gizli bir pencere vardır sesleri olduğu gibi duymaktadır.Tenbihli kadınlar vardır gelenleri karşılayan,Onları konuşturur nerden geliyorsunuz,adınız ne,derdiniz ne diye sorup cevabını alır. Bu konuşmaları olduğu gibi dinleyen bacı sanki gaipten haber alıyormuş gibi yanına kabul ettiği insanları ismiyle,bilir dertlerini onlar söylemeden hemen söyler ve şaşkınlıklarını gizleyemeyen bu insanlar körükörüne inanmaya başlarlar.

Bacı hemen çareyi açıklar,Ocağımıza filan mevkiden kuru odun toplayıp geleceksin derken oturduğu yerden seslenir, ;İçeriye iri yarı bir erkek girer ve Bacının karşısında elpençe divan durup bekler.

Haydi gelinbacın ile filan mevkiye gidip odun getirin ocağımıza der,Gelinin eline  birkaç kulaç sicim verirler ve yolcu ederler iri kıyım erkek ile gelinbacıyı. Yayan yürüyüş ile gidiş bir saat,geliş bir saat orada odun toplama bir saat sürecektir.Gelin bacı gelinceye kadar kocası dışarıdaki odada bekleyecektir kiç kıpırdamadan.(Bu arada iri kıyım erkek yapacağı vazifesi hakkında tenbihlidir,Bacı tarafından)

yarım günün sonunda sırtında odun şeleği ile gelinbacı gelir ve ocağa topladığı odunları teslim eder. Bu arada Bacı kopya kalemi ile anlaşılmayan bir muska yazar gelinbacıya; bunu göbeğine bağla eve varınca kocana çözdür,ve gusül edeceğin suyun içine at der. Ondan sonra bizim himmetimiz yerini bulacaktır.

Birkaç ay sonra gelinbacının hamile kaldığı anlaşılır ve ocağa kurban kesmeye tekrar gidilir.

Zehrabacının eli,eteği öpülürken getirmiş oldukları hediyeler için;  "AZIMI ÇOĞA SAY "Bacı Sultan derler.

 

Süleyman KaranfilGold Üye / Erkek / 5/28/2016