Geçiş Nedir Cümle ve Paragraf Bağlantıları

 

 

 

Geçiş Cümle ve Paragraf Bağlantıları

 

Edebiyat ve dilbilgisi açısından geçiş iki paragraf , iki cümle veya  iki  ibare arasında fikir birliği sağlanması, anlam konu ve düşüncenin alakalandıırlmasına denir.

 

Bu bağlantılar bağlama edatları ile veya bağlantı bildiren ifadeler ile yapılır. Aralarında anlamca ilgi olan varlık, kavram, olay veya durumları aynı, benzer veya farklı bir yönde tek bir yargıya bağlayan ögelere geçiş ve bağlantı ifadeleri denir.

 

Bilindiği gibi paragraflar aynı konunun farklı açılardan ele alındığı yazı bölümleridir. Bir konunun bir yönü müstakil bir paragraf içinde ele alınır. Böylece her paragrafın kendine has konusu, ana fikri ve düşünce bütünlüğü vardır.  Konu başka bir yönden ele alınacağı zaman başka bir paragraf açılmalı ve her iki paragrafın konusu arasında bir bağlantı kurulmalıdır. Çeşitli söz öbekleri ve edatlar ile yapılan bu bağlantıya ise geçiş denir.

 

Paragraflar aynı yazı içinde farklı düşüncelere yer verilen yazı bölmeleridir. Bir düşünceden diğer düşünceye geçilirken düşüncenin farklılaştığını, değiştiğini belirtmek için paragraftan diğer paragrafa geçiş ifadeleri kullanılır.  Bu tür ifadeler, geçiş bağlantıları düşüncenin yönünü değiştiren bağlantı sözleri olmaktadır.

 

Paragraflar ve cümleler arasında destekleme, örnekler verme, sebep – sonuç, amaç – sonuç ve koşul – sonuç ilişkileri kurma, üzülme, özetleme, açıklama, , onaylama, beğenme, , önem bildirme gibi düşüncelerin değiştiğini belli eden geçiş nedenleri vardır. Bu geçişler iki düşünce arasında olumludan olumsuza,  olumsuzdan olumluya, şarta, olasılığa vb yönlendiren düşüncenin yönünün değiştiğini belli eden bağlaçlar, bağlama edatları ve diğer bağlantı sözleri ile sağlanır. Bu bağlantılar; bundan dolayı, kaldı ki, dolayısı ile, ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, oysaki, ne var ki, halbuki, buna rağmen, yine de … sözleriyle yapılır.

 

İki paragraf arasında bağlantı açık seçik belli ise geçiş ibarelerine veya sözlerine gerek kalmaz.

 

Cümleler arasında geçiş örnekleri

 

  • Sözüne cevap verecektim fakat uygun cümle bulamadım
  • Başarısız olduğu ortada hâlbuki çok çalışmıştı.
  • Hepimiz onu beğeniyor hatta kıskanıyorduk.
  • Siz istemediniz demek o hâlde biz başka bir şey yapalım.
  • Tüm planı uyguladım üstelik size de bilgi verdim
  • İcatlar meraklı bilginlerin eseridir demek ki icat etmek için merak etmeli zekâmızı da kullanmalıyız.
  • Geç kalmadan eve geldim ama ne yazık ki olayı fark edemedim


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Cümlede Anlam Cümlede Yargı ve Türleri
2 EDATLAR
3 BAĞLAÇ NEDİR BAĞLAÇLAR
4 Paragraf ( 2 ) ÖSS Soru ve Cevapları ( 1983- 1986 ) 40 Soru
5 Paragraf Tanımı Yapısı Türleri Konusu ve Anafikri

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016