Adana Taşköprü Efsanesi

 
ADANA EFSANELERİ
 
Adana merkezdeki Romalıların yaptırmış olduğu, halen mükemmel bir şekilde kalmış olan, kullanılan ve halen ayakta duran Taşköprünün yapılışı ile ilgili Efsane’nin benzerleri İstanbul’daki Kız Kulesi, Mersindeki Kız Kalesi, Adana Ayas’taki Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılmış olan gözetleme kulesi hakkındaki efsaneler ile büyük benzerlik gösterir.
 
Adana’nın adı Adunna devletinden gelmektedir.  İlkçağlarda kurulmuş olan bu devletin başkenti olan Adana’nın ismi de buradan gelir. Luviler, Hititler, Kizzuwatna, Pers, Makedon, Roma, Bizans,  İslam, Memluk ve Osmanlı  idarelerinde kalan Adana’nın sembolü olan ve Dünyanın hem ayakta kalan ve halen fiilen kullanılan en eski köprüsü olan taş köprünün bu günnkü halinin Romalılar zamanında yapıldığı bilinmektedir.
 
Nitekim 1850’lerde Adana’yı ziyaret eden tarihçi Victor Langlois, bu köprünün Roma İmparatoru Hadrianus (M.S. 76 – 138) yapıldığını belirten ve Hadrıanus adına yazılmış kitabeyi okuduğunu ve bu 1841 yılında bu kitabeyi köprünün üzerinde gördüğünü yazmıştır. Bu gün için ortada olmayan bu kitabeye rağmen bu köprünün Romalılar tarafından yapıldığı kesine yakın bir gerçektir. Bu köprü Pozantı’dan İskenderun’a kadar giden Antik Roma yolu üzerinde ve Misis Köprüsü ile Adana’yı Halep yoluna kavuşturan menziller üzerindedir.
 
TAŞ KÖPRÜ EFSANESİ
 
Adunna Kralı’nın güzeller güzeli bir kızı varmış. Bir gün bir kâhin gelip kızın bir yılan tarafından sokulup öldürüleceğini söylemiş. Bunun üzerine Kral kızını yılanlardan korumak için şehrin içinden akan Seyhan nehrinin içine bir ada yaptırıp orada yaşatmak ve böylece kızını yılanlardan korumak istemiş. Hemen kızı için nehrin içine bir ada, adanın içine de bir kule yaptırmış.
 
Kralın güzel kızı burada yaşamaya başlamış. Ancak kızına yiyecek götürüp getirenlerin sepetleri içine bir yılan girmiş ve kız meyveleri yerken yılan bu kızı sokup öldürmüş.
 
“Bunun üzerine Kral kızının hatırası adına taş köprüyü yaptırmış.  “Ve kızının anısı sonsuza kadar yaşasın diye yıkılsa da tekrar yapılması için köprünün ayaklarından birinin dibine bir hazine saklamış. Ve kim ki köprüyü tekrar onarmak isterse bu altınları kullansın ve yeniden onarmak için aynı yere yine hazine bıraksın diye vasiyet etmiş”


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Adana Ulu Cami Yapılış Efsanesi
2 ADANA KARATAŞ MAĞARASI ELİF İLE KERİM EFSANESİ
3 İçel- Mersin Tarih Turizim ve Kültür Dosyası
4 İçel Tarsus Mut KARACOĞLAN EFSANELERİ
5 Mersin Kız Kalesi Efsaneleri ve Hakkında
6 Göksu Köprüsü Efsanesi Silifke – Mersin
7 Misis Köprüsü ve Lokman Hekim Efsanesi
8 Hatay Dörtyol Rabat Köyü Karabıyık Dede Efsanesi
9 İSKENDERUN YARIKKAYA VE AMANOS EFSANESİ
10 İSKENDERUN YARIKKAYA EFSANESİ ( Hz Ali ve Yarıkkaya )

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016