Ceyhan Yumurtalık Demirtaş Köyü Demirtaş Dede Efsaneleri

 
 
Ceyhan Yumurtalık Demirtaş Köyü Demirtaş Dede Efsaneleri
 
Ceyhan - Yumurtalık yolunda Yumurtalık'a 9 km. mesafedeki Demirtaş Köyü’nde Demirtaş Dede yatırı ve mezarı bulunur. Bu mezar ve yatırın hakkında efsaneler oluşan Demirtaş Dede’ye ait olduğu söylenir.
Yöre halkının gözünde çevredeki bütün evliyalardan daha çok keramet sahibi olduğuna, inanılan Demirtaş Dede’nin kendisi ve kerametleri hakkında oluşan efsaneleri de vardır.
 
Bu yatır ve ziyaret yöre halkının kutsal saydığı bir yerdir.  Demirtaş Dede Yatırına yöre halkının duyduğu saygı, bu yatıra gidip gelme amaçları, yatırın civarındaki ağaçların, taşların çalıların vb kutsal sayılması vb Anadolu’daki yüzlerce diğer yatırlarda yapılan ritüeller ile büyük benzerlikler taşır. Bu adeteler ve inanışların çoğu eski Türklerdeki atalar kültüne dayanmakta, atalarının ruhunun vatanı ve mezarlarının olduğu ruhlarının dolaştığı bölgeyi  koruduğu inançlarını devamıdır.
 
YAZILI KAYNAKLARA GEÇMİŞ DEMİRTAŞ DEDE EFSANELERİ 
 
Genel olarak adak adama, sevap kazanma, hayırlı bir işe girişme vb. nedenlerle belli zamanlarda, özellikle cuma, kandil ya da bayram günleri yapılan türbe ziyaretleri, Demirtaş Dede türbesinde her gün yapılabilmekte ancak özellikle perşembe günleri tercih edilmektedir. Topluca yapılan ziyaretlere pek rastlanmaz. Ancak arife günleri mezarı ziyarete gelenler mutlaka türbede de bir fatiha okur, şeker, lokum, para dağıtırlar. Türbeye gelinirken kapalı giyinmeye, abdestsiz ve örtüsüz türbeye girmemeye dikkat edilir.”[1]
 
Efendisi Hac'a gidince evin işlerinin bir bölümü kendisine kalan Demirtaş, Ağa'nın hanımına yardım eder. Bir gün sac böreği yapan ve eşini özleyen hanım: "Ağan da sıcak sıcak pek severdi. Şimdi olsaydı ne iyi olurdu." deyince Demirtaş: "Ver götiireyim yenge" der. Demirtaş'm acıktığını, canının sıcak börek istediğini sanan hanım: "Al öyleyse" diyerek eline birkaç börek tutuşturur. Aradan aylar geçip, efendi Hac'dan dönünce karısına ilk sözü: "Eline sağlık hanım. Gönderdiğin sıcak börekler çok makbule geçti" olur. Bu olay üzerine Demirtaş'm keramet gösterme konusunda efendisinden daha ileri düzeyde olduğu anlaşılır.”[2]
 
“ Demirtaş Dede, bir gün koyun güderken kullandığı sopayı yere saplamış, ertesi gün sopanın bir meşe fidanı olarak filizlendiğini görmüş. Daha sonraki günler aynı şeyi yapmaya devam etmiş ve orada 13 tane meşe ağacı filizlenmiş. Halk bugün bile bu
 
[1] Yrd. Doç. Dr. Refiye Şenesen, ADANA HALK KÜLTÜRÜNDE DEMİRTAŞ DEDE KÜLTÜ VE ETRAFINDA OLUŞAN EFSANELER, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ,
[2] Refıye OKUŞLUK, Adana Efsaneleri Araştırması (Derleme-İnceleme), Çukurova Univ. Sosyal Bil. Enst. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Adana 1994 (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), s. 141.


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Adana Taşköprü Efsanesi
2 Adana Ulu Cami Yapılış Efsanesi
3 CEYHAN NEHRİ KIYISINDAKİ HİTİT İHTİŞAMI: Asitawanda= Azitawa(n)daš Asitawatia KENTİ (KARATEPE-ASLANTAŞ)
4 Misis Köprüsü ve Lokman Hekim Efsanesi
5 ANTAKYA VE SELEUCİA PİERİA KENTLERİ EFSANESİ
6 Hatay Erzin Su Kemerleri Efsanesi
7 Efsane Nedir Özellikleri Türleri ve Örnekleri
8 Efsane Nedir ve Özellikleri

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016