DÜNYA MASALLARI

 
DÜNYADA MASAL VE DÜNYA MASALCILARI
 
 

 Belli başlı dünya masalları  şunlardır:

 

Hint Masalları

 

1- Pançatantra: Hint masal kitapları arasında en eski olanıdır. Bazı kaynaklarda eserin yazarı olarak Beydaba ismi geçmektedir, ancak eserin yazarının o olup olmadığı kesin değildir. Eserin giriş kısmında Vişnuşarman adlı bir bilginin kralın üç oğluna anlattığı masallardan ibaret olduğu belirtilmektedir. Daha çok devlet idaresi ve ahlakî konular yer alır.

2- Masal Nehirleri Okyanusu: Masal kitapları içerisinde masal sayısı bakımından en büyük kitaptır. Eserin hacmi fazla olduğu için diğer dillere tercüme edilmemiştir.

Arap Masalları

Bin Bir Gece Masalları: Bu masallar sözlü olarak bütün dünyada bilinmektedir. Arapların ilk başta pek önem vermediği eser, Avrupa’da çok beğenilmiş ve incelenmiştir. Kimin yazdığı belli değildir. Bu masal kitabının asıl teması kadınların sadakatsizliği üzerinedir. Adından da anlaşılacağı üzere bin bir gece boyunca sabahın ilk ışıkları doğuncaya kadar anlatılmaktadır.

İran Masalları
Bin Bir Gündüz Masalları: Bin bir gece masallarına karşı çıkarılmış bu masal kitabında da erkeklerin sadakatsizliği anlatılmıştır. Bin bir gündüz masalları, bin bir gece masallarına göre daha uzundur.

Yunan Masalları 
Ezop’un Masalları: Daha çok fabl türünde masallar yer alır. Her masalın sonunda yazar tarafından masalda anlatılmak istenen konu bir cümleyle açıklanır. Bazı araştırmacılar Ezop’un yaşamadığını ileri sürmüşlerdir. Ama elde kesin bir delil yoktur.

Latin Masalları
La Fontaine’den Masallar: Bu eserde yer alan masalların hepsi fabl türündedir. Hayvanları konuşturarak insanlara ders vermeyi amaçlamıştır. La Fontaine masalları manzumdur. 


Alman Masalları 
Grimm Kardeşler : “Çocuk ve Ev Masalları”nı yazmışlardır. Ayrıca masalları ilk defa Grimm Kardeşler araştırıp derlemişlerdir.

Fransa Masalları 
Kaz Anamın Öyküleri: Kitabın yazarı Charles Perrault çok sevilen Külkedisi, Kırmızı Başlıklı Kız, Güzel ve Çirkin gibi halk masallarını bu kitabında derlemiştir.

İtalyan Masalları
Hoş Geceler: Straparolanın bu kitabında Pamuk Prenses, Uyuyan Güzel gibi masallarla birlikte başka ortaçağ italyan masal derlemeleri de bulunmaktadır.

İskandinav Masalları
Andersen’den Masallar: Danimarkalı Hans Christian Andersen yazmıştır. Bu masalların kaynağı o yörenin halk efsaneleri olmakla birlikte topluma yönelik yergiler de içermektedir.

 

 


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Beydaba Vıshnu Şarman Kelile Dimne Pançatantra Fabl
2 Kelile ve Dîmne Tercümesi Kul Mesud
3 Kelile ve Dimne Fabl Kitabı ve Tarihçe
4 La Fontaine Fablları
5 Masal Nedir Yapısı Unsurları Tekerlemeleri
6 Masal Nedir Bölümleri ve Özellikleri
7 Binbir Gece Masalları Tarihçe Konu Basımları Etkileri
8 Ezop Masalları'ndan Örnekler
9 Fabl Nedir Yapısı Bölümleri Masal İle Fabl ve Örnekleri
10 Türk Masalları Naki Tezel - Kırk Arap Masalı
11 MASAL İNCELEME VE PROP YÖNTEMİ:
12 TÜRK MASALLARININ KAYNAĞI