Kayseri Efsaneleri

ER İLE CİS  EFSANESİ ( Erciyes'in Adı) 

 

Ercişler Kabilesiyle beyleri burda yaşardı. Bey’in güzel kızı Cis’in namı dillere destandı. Bir yiğit yöreye gelmiş, Cis’i görüp beğenmişti. Cis’de bu yiğidi görmüş, can evinden vurulmuştu. Yiğit Cis’i babasından istetemeye karar verdi. Ulu Alplere giderek Cis’i, beyden istetmişti. Bey, yiğidi şöyle süzmüş önüne bir şart koşmuştu. “ Karşı  dağın tepesinde alev kusan bir ejder var. O ejderi öldürüp gel! Kızım Cis’de senin olsun”

Yiğit bunun üzerine Cis’in yanına giderek ona gelinliği vermiş. “Sen hazır ol ben ejderi kesip geleceğim “demiş. Cis, onun önüne geçip, vaz geçmesini istemiş. “Ordular baş edememiş sen nasıl edersin?” demiş. “ Dağ çok sapa, Ejder büyük  gel bu işten vaz geç“demiş. Yiğit, verdiği söz ile  sevdasından vaz geçmemiş.  “ Yol sapa, ejder büyükse sevdam daha büyük” demiş. “ Ejder beni öldürürse bir kere yanar, ölürüm. Yoldan dönmek,sensiz kalmak; bana binlerce kez ölüm.” Diyerek Cis’e aldığı beyaz gelinliği vermiş. “ Kısmetse döner gelirim giy bu gelinliği “demiş.

Yiğit, silahlar kuşanıp dağ başına revan olmuş. Cis ise peşinden gdip, yoldan çevirmek istemiş. Yiğit, yolundan dönmeyip ejderin yanına varmış. Ejder, alevler püskürtüp Yiğit’i yakmak istemiş. Alevler Cis’i sarınca Yiğit  üstüne kapanıp onu korumak istemiş. İkisi birden  tutuşup yanıp yakılıp kül olmuş. Cis’in beyaz gelinliği  dağın başına yayılmış. Erciyes o günden sonra beyaz ve dumanlı kalmış.

 

AĞ GELİN EFSANESİ

Develi’den bir Türkmen obası, Erciyes’in güney eteklerinde bir yaylaya çıkarlar. Bu obada, Ağ (Ak) Gelin adı verilen bir gelin vardır. Kocası ve iki çocuğu ile beraber  yaşarlarken,  Ağ Gelin’in kocası gurbete çalışmaya gider.  Bir eşkıya, Ağ Gelin’e göz koymuştur. Bir gece obayı basıp onu alıp kaçmak ister.

Ağ Gelin, bunu anlamış,   iki çocuğunu ve küçük sandığını alıp, Erciyes’e doğru kaçar. Erciyes’in başında   öyle bir yere gelir ki, ilerisine gidemez. Geride eşkıya vardır. Allah’a yalvarır: “Allah’ım! Beni ve çocuklarımı ya bir  taş et, ya da bir  kuş.”

Duası, kabul edilir. İlk defa taş et dediği için,  Ağ Gelin ve çocukları orada  taşa kesilir. Güneş doğunca oba sakinleri ve eşkıya; Ak Gelin, iki çocuğu ve çeyiz sandığının taş kesildiğini görürler.

Günler sonra obaya dönen kocası olayı  öğrenince ailesinin taş kesildiği yere koşarak gider. Orada  Uzaklardan bir ses duyar: “Yiğidim namusunu  çiğnetmedim. Sen de benim ahdımı komayasın eşkıyadan ”

Ak Gelin’in  gaipten gelen sesini duyan kocası da “Alırım ahtını, koymam AgGelin!” diye bağırır.

 

ABDİ DEDE EFSANESİ

Abdi dede dünyadan elini eteğini çekmiş  vaktini  Kur’an okuyarak geçiren bir derviştir. Çevresinde sevilip sayılmasını çekemeyen yedi kişi “Şeriata uymadı” diye onu taşa tutarlar ve kadının önüne çıkrarırlar. Kadı da dedeyi çekemeyenlerden olduğu için şahit5leri dinleyip asılmasını buyurur. Dede’yi Arastabaşı’na götürüp asarlar. Hücresinde kalan eşyasını almak için  geri döndüklerinde  Abdi Dedeyi Kur’an okurken görürler. “Darağacından kurtulmuş diye Abdi Dede’yi yaka paça yine kadıya getirirler. Oradan Arastabaşı’na varırlar ki ne görsünler, Dede asılı duruyor.

Dede darağacındaki cansız bedene “Sana selam olsun ey Hak’ın kulu “ diye  seslenir.  Adamlar , ikinci Dede’yi de asar ve malına el koymak için hücreye dönerler.  Bu kez de Abdi Dede’yi Kur’an okurken bulurlar. Yeniden darağacına götürürler dede cesetlere : “size selam olsun ey Peygamber’in ümmeti iki Abdi” diye seslenir. Cesetler: “Ve aleykümselam Ya Hu” diye yanıtlar

Adamlar aman vermeyip üçüncü Dedeyi de asarlar.Durumu öğrenen Kayserililer ayaklanarak Dede’nin asılmasına karar veren kadı’yı, müftüyü ve yedi adamı öldürürler. Üç Abdi’yi de darağacından indirirler, yıkayıp üçünü bir araya gömerler.

Haci İbrahim Devletli Efsanesi

Havatan köyü'nde İbrahim adlı bir çoban yaşamaktadır.Günün birinde çobanın beyi ,hacca gider.,bey Hacc’ da iken hanımı güveç  pişirir.  Güveci tek başına yemek içine sinmez. Bunu anlayan İbrahim, güveci alır,Kabe'yi tavaf etmekte olan Bey'e buğusu üstündeyken yetiştirip döner. Bey Hac dönüşü İbrahim'i sürünün başında uyurken bulur. Koyunlar dağın eteğindeki ırmağa girmiştir.Çok kızar İbrahim'i tekmeleyerek uyandırır. Çoban ırmağın üzerinden yürüyerek koyunları sudan çıkarır. Kaşla göz arasında sürüyü toplar. Bey onun ermiş olduğunu anlar.

 

İLGİLİ LİNKLER  - BAŞLIKLARA TKLAYIN
 
 


KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Kayseri İli Tarihi,Kültürel ve Doğal Güzellikleri
2 Kayserili Olmak
3 Kayseri Mektebine Oldum Candarma
4 Kayseri Hatıraları- 2
5 Kayseri Hatıraları- 1
6 İNCİLİ ÇAVUŞ FIKRALARI
7 İncili Çavuş Hayatı ve Fıkraları
8 Everekli Seyrani Hayatı Edebi Kişiliği
9 Avşarların Âşıkları
10 Aşık İbreti Hayatı (Hıdır Gürel- Terzi Hıdır)