Ağla Gözüm Ayrılıpsan Canandan

Ağla Gözüm Ayrılıpsan Canandan
 
Ağla gözüm ayrılıpsan canandan
Herkes ki gördün şikayet eyler
Keba-i kuyunu ziyaret eyler
 
Sen menim ruhi revanın
Lebleri şirin gonca dehanın
Bir saat görmessem tuti zebanın
Gopar cihan başıma gıyamet eyler
 
Vagıf bir şeydadır dolanır bağı
Hesteye dermandır dilber dudağı
O alma yanağı billur bukhağı
Allah Allah bed nezerden selamet eyle