Giv Kimdir Rüstem'in Damadı Bijen'in Babası


Şehanmede Giv Tasviri: 

Giv Kimdir

 

Giv , İran destanlarında adı geçen Fars edebiyatının  simalarından biridir. Firdevsi'nin Şehnamesi i  Zaloğlu Rüstem’in damadı ve Bijen’in babası olarak geçer. ( BKZ Firdevsî ( Divan Şairlerinin Gözünde Firdevsi - Firdevsî Tusi ve Şehname )

Giv,  Şehname’de  yaptığı savaşlar ve maceralarıyla söz konusu edilmiş olan bir  destan kahramanıdır. İran kahramanı Gûderz’in oğlu olan Giv,  özellikle yedi yıl süren ve Keyhüsrev ’i  Çin’den kurtarıp İran’a getirme macerası  ile anılmıştır. ( BKZ Keyhüsrev ( Kiros ve Siyavuş’un Oğlu ) Giv, Siyavuş’un sihirli zırhına sahip olan düşmanı kılıçtan geçiren kayın pederi Kahramanı Katil Zaloğlu Rüstem  gibi çok savaşçı bir kahramandır. ( BKZ  Şehname'de Rüstem-i Zal Afrasyap ve Savaşları )

Gîv ve Tûs Türklerin bölgesinde  avlanırken güzel bir kızla karşılaşmış,  Giv onu getirip Kâvus'a takdim etmiştir.  Bu kızdan  ise Siyâvuş doğmuş, Rüstem’de  Siyavuş’u Zâbilistan'a götürerek bir kahraman olarak yetiştirmiştir.  Fakat Siyavuş, Afrasyap’ın yanına  sığınıp Türkistan’a gelmiş ve Afrasyap kızı Firengis’i  Siyavuş ile evlendirmiştir. Siyavuş ve  Firengis’ten ise  Keyhüsrev  dünyaya gelir.  ( BKZ  Keyhüsrev ( Kiros ve Siyavuş’un Oğlu ) Afrasyap daha sonra kendine isyan eden  Siyavuş’u  öldürünce  Gîv,  Turan ülkesine giderek  Kavus’un torunu Siyavuş’un oğlu  olan ve tahtın tek varisi kalan Keyhüsrev'i yedi yıl  süren mücadeleden sonra annesi Firengis ve atı Behram'la birlikte İran'a getirmeyi başarır.  ( BKZ  Behram –ı Gur ) Bu arada  Siyavuş’un sihirli zırhına da sahip olur.

Zaloğlu Rüstem’in de damadı olan Giv,  Rüstem’in torunu olan Bijen’in de babasıdır.  Giv “Klasik Türk şiirinde genellikle memduhun övgüsünde yer verilen bir isimdir”. ( BKZ  Bijen ve Bijen'in Kuyusu  Divan Şiirinden Örneklerle ) Giv, genel olarak  övülen kişilerin çeşitli özelliklerini vurgulamak ve onu yüceltmek için örnek gösterilen  bir benzetme unsuru olarak  kullanılır.

Kâhir-i Gîv ü Peşeng dâ-küş-i düşmen-şiken
Kahramân-ı tîg-zen sâhib-kırân-ı kâm-yâb      Nevizade Atai [1]

 

KAYNAKÇA

 

[1] Mehmet Halil ERZEN, “DİVAN ŞİİRİNDE MİTOLOJİK VE EFSANEVÎ ŞAHISLARIN KULLANIMINA İYİ BİR ÖRNEK: NEV’İZÂDE ATÂYÎ DİVANI”, Turkish Studies - Volume 8/4 Spring 2013, p. 835-854, ANKARA

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016