KAYABAŞI KOŞMA TÜRÜ VE ÖRNEKLERİ

 

 

 

 

KAYABAŞI KOŞMA TÜRÜ

 

Kayabaşı halk şiirimizde koşma türlerinden biridir. Bilindiği gibi koşmalar 7-8-11 li hece ölçüleri ile yazılan- söylenen, aşk, gurbet, yayla, tabiat, kahramanlık vb konulu şiirler olmaktadır. Koşma nazım şekli konularına, ölçülerine ve ezgilerine göre güzelleme, varsağı, koçaklama, semai, kayabaşı gibi türlere ayrılmaktadır.

 

Kayabaşı denilen halk şiiri türümüz de koşma türlerinden birisidir. Halk edebiyatımızda kayabaşı olarak adlandırılan bu koşma türünü diğer koşma türlerinden bazı nitelikleri ile ayrılır. Kayabaşı türündeki koşmaların temel ayırıcı niteliği kendine özgü bir hava, ezgi ile söylenmesidir. Kayabaşı koşma türünü diğer koşma çeşitlerinden ayıran temel özellikleri şunlardır:

 

  1. Özel bir ezgi ile okunurlar
  2. Ezgilerinin usulsüzdür.
  3. Ezgilerinin usulsüz olması nedeni ile ağıt, bozlak, maya, türkmani, gibi uzun hava türlerinden biri olarak kabul edilir.
  4. Konuları daha ziyade kır ve köy hayatıyla ilgilidir.
  5. Çoban türküsü olarak da bilinir.
  6. Kafiye şeması, ölçüsü, durak sistemi, bent sistemi diğer koşmalar ile ortak özellikler taşır.

 

Taşralarda ve çöğür şairleri arasında deyiş, üçleme ve kayabaşı tabir olunan nazımlardır.” (Ziyâ Paşa).

 

Kayabaşı Koşma Türü Sözleri Örneği

 

Ayrılığın firkatine,

Dağ iniler, taş iniler.

Ah ettikçe şu gözümden,

Kan dökülür, yaş iniler.

 

Ayrılık olmaz beylerde,

Bülbül zâr eder bağlarda.

Gök çimen ağlar dağlarda,

Kurt iniler, kuş iniler.

 

Sevdam dalgalınıp taşar,

Mevci gelir baştan aşar.

Ahımdan dağa od düşer,

Kuru ağlar, yaş iniler.

 

Elden çıkan ele girmez,

Giderse artık el ermez.

Deli gönlüm ebsem olmaz,

Yaz iniler, kış iniler.

 

Karac'oğlan ağlar, gülmez,

Bu dünya fânidir, kalmaz.

Başına gelmeyen bilmez,

Bilmeyen de hoş iniler.KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Koşma Nedir Koşma Türleri Tüm Özellikleri ve Örnekleri
2 Semai - Yarım mene ve’de verdi
3 Koçaklama Nedir Konuları Özellikleri Örnekleri
4 Güzelleme
5 Güzelleme Nedir Aşık Şiirinde Güzelleme
6 Bozlak Nedir ve Örnekleri
7 Barak Havası Nedir ve Barak Türkmenleri
8 Türkülerin Yapısı Ezgileri Konuları Türleri ve Tasnifi
9 Ezgi - Melodi- Nedir

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016