Elfiye Nedir

 

ELFİYE

Osmanlıca yazılışı: Elfiyye :  الفيه

 

Elfiye: Arapça 1000 (bin) anlamına gelen elf sözcüğünden türemiş olan  eski dilde  “Binlik” manasına gelen bir kelimedir.

Sözlüklerdeki anlamları: Bin beyitlik kaside, şiir[1] şeklindedir. Esasında bin beyite ulaşan şiir, manzum kitap manzum eser demek daha doğru olacaktır.

Elfiyeler nahiv, fikih hadis vs. konularında yazılmış,  bin mısra, bin  beyit, bin hadis, bin söz, anlamını karşılayacak eser  anlamında kullanılmıştır. Elfiye  daha ziyade  manzum eserler için kullanılmış  bin mısradan meydana gelen manzum eserlere  Elfiye denmiştir.

 Elfiyeler edebiyatla ilgili olduğu gibi, hadis, fıkıh, feraiz, nahiv ilimleriyle de ilgili olabilir.

Recez bahrinde birer manzum eser olan elfiyyeler de öğretimi kolaylaştırma amacına yönelik olarak yazılmıştır. Bu manzumelerin 1000’er beyitten meydana gelmesinin sebebi Araplar’ın 1000 sayısına duyduğu ilgi ile açıklanabilir. Ancak bunlar 1000 beyitle sınırlı kalmayıp bazıları biraz fazla, bazıları da biraz eksik olabilmektedir. “[2]

 

Meşhur Arap şairi İbn Mâlik’in  “el-Ḫulâṣatü’l-elfiyye” “el-Elfiyye” adlı bir eserinin de adıdır.

 

KAYNAKÇA 

[1] https://www.osmanice.com/osmanlica-6726-nedir-ne-demek.html

[2] ABDÜLBAKİ TURAN, https://islamansiklopedisi.org.tr/elfiyyeKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 ŞİİR DİLİ NEDİR

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016