Ruh-ı Hayvan Hayvani Ruh Nedir

 

 

Ruh-ı hayvan Hayvan Hayvani Nedir

 

Osmanlıca yazılışı Hayvan : حيوان

Osmanlıca Yazılışı: Rûh  : روح

Ruh-ı hayvan :  حيوان روح

Hayvan sözcüğü Arapça kökenlidir ve sözlüklerdeki anlamları: canlılık, dirilik, canlı şey. İnsanı da içine alan bütün canlılar manalarındadır. Mecazi manada ise ahmak, görgüsüz kaba adam;  aklı, ahlakı, saygısı görgüsü olmayan aşırı cahil yabani adam gibi manalara da gelmektedir. Hayvani sözcüğü ise sonuna nispet ( î ) si almış halidir. Hayvani: hayvanla, hayvanlıkla canlılıkla ilgi manalarına gelir.

Hayvân-ı nâtık : (konuşan hayvan) : insan.

Ab-ı hayvan : hayat suyu, efsânevî su, bengi su.

Rûh, kelimesi Arapça “gitmek, geçmek; (hava) rüzgârlı olmak; (bir şey) geniş ve ferahlık verici olmak” nefes, soluk, rüzgâr, esinti, güzel koku[ anlamlarındaki “revh “ kökünden gelen bir sözcüktür.  Arapçadaki rih, ravh ve ruh kelimeleri rüzgâr, hava, nefes, koku gibi anlamalara gelirken kavram olarak” canlılarda hayatı sağlayan unsur” manasını taşır. ( bkz RÛH NEDİR RUHUN VARLIĞI HÜLUL TENASÜH DEVR VE RUH GÖÇÜ )

Tasavvufçular ruhu dört çeşit olarak düşünmüşlerdir. Bu ruh türleri insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde ve cansızlarda bulunur.  İnsanlarda olan ruh ölümsüzdür. Bu ruh, yaratanın ruhundan insana üflenmiştir. Yaratanın ruhundan insana üflendiği için ölümsüzdür. Bir bedene girse bile o bedenin ölümünden sonra bedeni terk ederek ruhlar âlemine gider. ( RÛH NEDİR RUHUN VARLIĞI HÜLUL TENASÜH DEVR VE RUH GÖÇÜ )

Oysaki insan dışı, hayvan, bitki ve cansız varlıklarda da ruh vardır. Ancak bu ruh türleri ölümlüdür. Örneğin hayvanlardaki ruh hayvanlar birlikte ölür. ( bkz FELSEFE VE DİNLERE GÖRE RUH BEDEN VE RUHLAR ALEMİ )

Ruh-ı cemadi veya ruh-ı hayvan ile ruh’-ı nebati insan dışı canlı ve cansızlarda olan ruhtur.   İnsanların dışındaki ruhlar üç türlüdür. Cansızlarda olan ruh, ruh-ı cemadidir,  bitkilerde olan ruha, ruh-u nebati denir, hayvanlarda olan ruha ise ruh-ı hayvani denir.

Bîve-i bağa sudûr itse zinhâri

Nâ- ebed kalır idi nefs-i nebâti ergen    Nedim

 

O yasak bahçe dul karısına bile kalsa o bahçenin bitkileri- nebatı- ebede kadar ergen kalır. ( Üremez, çocuk doğurmaz.  )

 

Ruh-u hayvani ile ruh-u  nebâti mezcin

Eyle’di la’l-i leb- ü sebz –i hat – yar izhâr   Ziver Paşa

 

RUH İLE İLGİLİ BAŞLIKLARIMIZ İÇİN LİNKLERE TIKLAYINIZ

FELSEFE VE DİNLERE GÖRE RUH BEDEN VE RUHLAR ALEMİ

RUH-I HAYVAN HAYVAN HAYVANİ NEDİR

RUH-I NEBATİ NEBAT VE NEBATİ  NEDİR

RUH-I CEMADİ NEDİR

GIDA-YI RUH ( MÜZİK RUHUN GIDASIDIR)

RÛH NEDİR RUHUN VARLIĞI HÜLUL TENASÜH DEVR VE RUH GÖÇÜ

AB-I HAYAT AB-I HAYVAN BENGİSU NEDİR BEYİT ÖRNEKLERİYLE

ÇEŞME-İ HAYVAN HIZIR İSKENDER VE AB-I HAYAT

 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016