Ref ‘ Nedir

 

 Ref ‘ Nedir

 

Osmanlıca yazılışı: Ref’ , rafˁ  :  “  رفع “

 

Ref’i kelimesi Arapça kökenlidir. Ve Arapçadaki “ rfˁ “ kökünden gelmektedir.  Ref’ , rafˁ  “  رفع "   kelimesi “ yükseltme, kaldırma" anlamındadır.

 

 Ref’ , rafˁ  “  رفع "   kelimesi Arapçadaki rafaˁa “   رفع  " yükseltti, kaldırdı" fiilinin masdarı olmaktadır. [1]

 

Ref’i kelimesi Osmanlıca ve Türkçe’ye " yükseltme, kaldırma" anlamı ile girmiştir.  

 

Aruz Vezninde Ref’

 

Ref’ kelimesi aruz vezninde terim olarak da kullanılır. Aruzculara göre aruz ölçüsünde bir takım illetler gereği  “ müs-tef - i - lün  “ tefilesini  vezin gereği “ fâ- i – lün “ şekline sokmak demektir. [2]

 

Müs-tef - i - lün  “ tefilesinin vezin gereği “ fâ- i – lün “ şekline dönüştürülmesine ise merfû denmiştir.

 

KAYNAKÇA 

[1] https://turkcenedemek.com/kelime/ref/

[2] Tahir’l Mevlevi, Edebiyat Lğati, Enderun Kitabevi, İstanbul 193, s. 122

EsaAdmin / Erkek / 24.08.2016