AFROZİM NEDİR

 

 

AFROZİM

 

Latince“aphorismus

Fransızca özgün yazımı “Aphorisme

 

Afrozim ve Aforizma aynı kökenden gelen hemen hemen aynı anlamları içeren sözcüklerdir.  Sözcüğün kökeni antik Yunancadan gelir. Grek dilindeki “apo” ön eki ve” horos “kelimesinin birleşiminden oluşmuştur. Horos kelimesi Grekçe’de sınır anlamına gelmektedir. Apo ön eki ise ayrılma, uzaklaşma manasındadır. Apohoros sözcüğü Lanticeye "aphorismus" şeklinde geçmiş, dilimize de bu mecralardan gelmiştir. [1]

 

Yunancadan Latinceye geçen bu sözcük. Fransızcaya  “Aphorisme “ şeklinde geçmiş, Türkçeye de Fransızcadan girmiştir.   ( AFORİZMA NEDİR VE ÖRNEKLERİ ( Özdeyiş- Vecize )

 

Afrozim bir konuya ait bilinmesi gereken temel hususiyetlerini en bariz, en kısa en öz, en net ve kolay anlaşılır şekilde anlatma sanatıdır. Bunu yapabilmek için de o konuya hâkim olmak, o konu hakkında en detay bilgilere kadar bilgi sahibi olmak gerekir. Şu halde afrozim ve aforizma ile bilgelik ve uzmanlık arasında kesin bir bağ bulunur.

 

 Yazarların, şairlerin filozofların hikmet ve derin anlam yüklü özlü fikirler taşıyan özlü sözlerine de aforizm denmiştir.

 

Aforizm sözcüğünün kelime anlamı, özlü, açık kısa ve düşündüren söz. Özlü, çarpıcı, aykırı söz şekillerindedir. Bu manaları ile Türk edebiyatında atasözleri ve vecizeler ile eş anlamlı hale gelir.  Ancak bilindiği gibi vecize ve atasözlerinin arasında söyleneni bilinen ( vecize) söyleyeni bilinmeyen atasözü olmak zere bazı farklar vardır. Ayrıca Türk edebiyatında atasözleri kalıp sözler olma özelliği de taşır.  ( bkz ÖZDEYİŞ NEDİR VECİZE ÖRNEKLERİ AFORİZMA HİKMET DARB-I MESEL )

Afrozim ise hem vecize hem de atasözlerini kapsayan bir anlamda Türkçedeki en yakın eş anlamlıları olan atasözü,  darb-ı mesel, hikmet, vecize özdeyiş, cümle-i hikemîye, kelam-ı kibar sözcüklerinin hepsini kapsayacak bir manadadır.

 

KAYNAKÇA 

[1] https://edebiyatvesanatakademisi.com/Icerik.aspx?a=/e/YORUMLAR/Edebiyat-Terimleri-Mazmunlar/AFOR%C4%B0ZMA-NED%C4%B0R-VE-%C3%96RNEKLER%C4%B0--(-%C3%96zdeyi%C5%9F--Vecize-)/Esa/6AKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 AFORİZMA NEDİR VE ÖRNEKLERİ ( Özdeyiş- Vecize )

EsaAdmin / Erkek / 24.08.2016