ANALOJİ NEDİR

 

 

ANALOJİ

 

Kelime Kökeni: Fransızca

 

 

Analoji kelimesinin sözlüklerdeki anlamları: Benzeşim, benzeşme, Örnekseme, Andırma

 

 

Kelime anlamı olarak çıkarım manasına gelir.  Ancak bu çıkarım iki farklı şey arasındaki benzerlik veya benzerlikleri ortaya koyup  ilki için  dile  getirilenlerin diğeri için de  geçerli olduğunu ileri sürmek şeklinde yapılan bir çıkarımdır.

Çıkarım yapabilmek için yapılan bu akıl yürütme yöntemi   benzerlikten kurtarılması için deney, gözlem,  ispat  ve benzetmeler yoluyla sonuca gitmek amacında olan bir çıkarım yöntemidir.

Bir kelimeye başka başka bir kelimenin anlam ve şekil olarak örnek gösterilmesi olarak da  tarif edilebilir. 

 

Bu yöntemlere astronomi, antropoloji, psikoloji gibi daha çok benzetmeler yoluyla sonuca gitmek zorunda kalınan bilim dallarında başvurulmaktadır. Ancak bu yöntem fizik, kimya, matematik bilimlerindeki kanunlar gibi kesinlik taşımaz. Bu yöntemle ulaşılan sonuçlar gözlem ve deneyle kanıtlanmadıkça olasılık değerinde kabul edilen veriler olarak kalır.

 

 KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 BENZEŞEN- Assimilé- NEDİR.
2 BENZEŞME NEDİR
3 Dolaylama Nedir Tanımı Özellikleri Örnekler
4 İstiare Söz Sanatı Nedir Türleri ve Örnekleri
5 Kinaye Nedir Örneklerle Kinaye Söz Sanatı
6 ANLAM GENİŞLEMESİ
7 ANLAM KAYMASI NEDİR
8 ANLAM NEDİR
9 Anlatım Bozuklukları Soru ve Cevaplar Öss- Ösym 1992-2003 65Soru
10 ANLATIM NEDİR

EsaAdmin / Erkek / 24.08.2016