Otograf ve Otografi Nedir

 

 

Otograf ve Otografi Nedir

 

Fransızca: autograph

İngilizce: autography.

Osmanlıca karşılığı: Hatt-ı destt

 

Otograf kelimesi dilimize Batı dillerinden girmiştir.  Türkçe sözlüklerindeki anlamı:  Kişinin, yazarın, müellifin el yazısı, Kitabı, mektubu, yazıyı, nameyi, önsöz, dipnotu vb. yazarın kendi el yazışı yazmış olması manalarına gelir.  Yazarın el yazısı, hattı veya müellifin hattı müellifin el yazısı manasındadır.

 

 Eski dilde otografi sözcüğünün karşılığı hatt-ı dest (el yazısı)  tabiriydi.

 

Otografi

 

Yağlı mürekkeple özel kâğıda çizilen şekillerin litografya tekniği ile taş üzerine yazılması.

Autography.

EsaAdmin / Erkek / 24.08.2016