Rûhullâh Nedir

 

 

Rûhullâh Nedir

Rûhu’llâh sözcüğü Hz. îsâ hakkında kullanılan bir tabirdir. Hz İsa,  Bakire Meryem’den babasız olarak ve Cebrail’in üflediği bir nefes ile dünyaya geldiğinden Rûhu’llâh tabiri ile de anılır.  Hz İsa’ya Allah’tan ruh üflendiği için ve Hz İsa bu şekilde annesinin rahmine düşebildiği için Ruhullah dendiği bilinmektedir.

Dini kaynaklara göre Hz İsâ,  mucizevî bir şekilde Bakire Meryem'den babasız olarak doğmuştur. Hz. İsa’nın ruhunun ve cisminin Cebrail’in Meryem’e üflediği bir ruh olduğuna inanılmıştır. Kurandaki  bilgilere ve  dini metinlere göre Cebrail Cibril   kendi nefesini Meryem’in eteğine üfleyerek Hz Meryem’i gebe bırakmış ve bu gebelik sonrasında Hz İsa Dünyaya gelmiştir. Hz. İsa’nın ölüleri dirilten nefesi de Cebrail’in üfürdüğü ruhtan geliyor olması nedeniyledir.

Şu halde Ruhullah tabiri ilahi bir kudret ve nefes ile bakire Meryem’den dünyaya gelen bir kudret Hz isa’ya verilen seçkin sıfattır.

(İsa, Allah’ın “Kün” [Ol] emriyle yarattığı mahlûkudur ki, Onu Meryem’e ilka etti. O da, diğer ruhlar gibi, Allah’tan bir ruhtur.) [Nisa 171]

Hz İsa, neye dokunsa ona can veren ölüleri dirilten,  körlerin gözünü açan, çamurdan yapılmış kuşlara can verip uçurtan,  hasta ve sakat insanları iyileştiren, alaca hastalığına tutulanları tedavi eden, henüz bebekken konuşabilmiş olan,  su üstünde yürüyen ve buna benzer birçok mucizeler gösterdiğine inanılan bir peygamberdir.

 

Deyre varmaktan murâd ihyâ-yı emvât eyleyip

Putlara i'câz-ı Ruhullâh'ı söyletmek midir      Nâil

EsaAdmin / Erkek / 24.08.2016