RİSALE NEDİR

 

RİSALE NEDİR

Osmanlıca yazılışı :  رساله

Risale Kelimesinin Kökeni

Risale, Arapça kökenli bir kelimedir.  İrsal kelimesi Arapçada sülasi (üçlü ) bir kök olan “  rsl “ kökünden gelmektedir.  Arapçada risale ve risālat “ رسالة  "   kelimeleri” gönderi, mektup, mesaj, kısa kitap" anlamlarına gelir.

Risale, ( resâil)  ve risalet sözcükleri rasūl, resul,  رسول  "elçi, haberci", “göndermek, salıvermek, bırakmak” anlamındaki irsâl, “tâbiînden bir râvinin, kendisiyle Hz. Peygamber arasındaki sahâbînin ismini atlayarak naklettiği hadis” manasına gelen mürsel  ve irsaliye,  sözcükleri ile  aynı kökten  yani “ rsl “ kökünden gelmektedir.

Risale Kelimesinin Sözlük Anlamları

Risale kelimesi sözlüklerde: mektup, ( nâme).  Kısa yazılmış küçük kitap.  Mecmua, dergi manalarına gelir.

Risale sözcüğü eski edebiyatta terim anlamı ile de küçük, kitap, mecmua, dergi, bir konu hakkında yazılmış kısa yazı, rapor şeklinde tutulmuş kısa yazı, broşür, ilim veya sanata dair yazı veya yazılar, dini konuları ele alan küçük hacimli kitaplar manalarında kullanılmıştır.

BUDALANAME ( RİSALE-İ KAYGUSUZ ) HAKKINDA KAYGUSUZ ABDAL

KOÇİ BEY RİSALELER ÖZETLERİ ÖNEMİ

EsaAdmin / Erkek / 24.08.2016