Ruhâvi Nedir Ruhavi Makamı

 

Ruhâvi Nedir Ruhavi Makamı

 

Osmanlıca yazılışı rühâvî :   رهاوی

 

Ruhavi sözcüğü  Ruha (Urfa) halkından olan.  Manasına gelir. Sözlüklerdeki diğer anlamları ise eski devrilerde kurulunca kendi kendine çalan sandıklı bir çalgının adıdır.  Müzikte "rehâvî" şeklinde kullanılmıştır

 

Eski devrilerde Türk musikisinde ruhavi adlı bir makamın[1] olduğu da Sümbülzade Vehbi’nin bir beytinden de belli olmaktadır. Günümüzde bu makam unutulmuştur.

 

Ben bâğ-ı hiiner siinbülüyem siinbüle-beste

Nâbî'nin usûlünde makam ise Ruhâvî      Sünbülzade Vehbi

 

[1] İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiir Sözlüğü, Ruhavi mad.

 

EsaAdmin / Erkek / 24.08.2016