Papazkarası Şarap ve Üzümü 

 

 

 

Papazkarası 

 

Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yetişen mavi-siyah renkli bir üzüm çeşidi ve o üzümlerden yapılmış olan bir şarap türü hatta markasıdır. Sofralık bir üzüm olarak düşünüldüğünde Kırklareli, Edirne, Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yetişen bir üzüm türüdür. Ancak düşük verimli olduğu için git gide ekim alanlarının azaldığı da bilinmektedir.

 

 Kırklareli ve Edirne’nin her yerinde yetişen bu üzümlerden çok eskiden beri şarap yapıldığı divan şairlerimizin şiirlerinden de bellidir.

Puslu siyah renkli, çekirdekli, taneleri orta irilikte “olan bu üzüm çeşidinin Anavatanın Türkiye olduğu bu üzüm çeşidinden yapılan şarapların papazlar tarafından da sevilmiş olması çok muhtemeldir. Nitekim bu şarabın adının” manastıra gelir sağlamak için etrafında bağ dikip şarap üreten keşişlerden geldiği [1]ifade edilmektedir.

 

“Üzümün şarabı alev kırmızısı rengindedir. Rayihası ise baharatlar yönünden çok zengindir. Tanen yapısı oldukça yumuşaktır. Burgonya (Pinot Noir) şaraplarını andırmaktadır. Kırmızısı yanında, pembe ve beyaz şarapları da yapılmaktadır.”

 

A.Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar adlı eserinde “papazkarası “adlı bir rakı çeşidinin de olduğunuz yazmaktadır. Ancak İzzet Molla’nın bir beytine istinaden verdiği bu bilgiden hareketle papazkarası adlı içkinin şarap mı rakı mı olduğu belli değildir.

 

Şu papaz karasın icad kılan
Hangi ruhbansa yüzü ağ olsun İzzet Molla [2]

Ancak bazı şiirlerde papazkarasının ayrı bir içki olarak ifade edildiği de dikkat çeker.Gâh pufte içer ol gül arakı, gâhîce Rum
Fakat ol bezme papazkarası olmuş mahrum Şair Çuhadar Rasih [3]

Desti ile gâvur gidi döküyor
Aksakal üstüne papazkarasın    Sururi.
KAYNAKÇA

[1] Orkun AKMAN, http://www.hudutgazetesi.com/haber/50166/trakyanin-yuz-aki-papazkarasi.html
[2] A.Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, MEB, 1996, s. 390
[3] A.Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, MEB, 1996, s. 390KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 ARAKI- RAKI - MAZMUNU ( Beyit ve Örneklerle)
2 Dürd-i Mey Şarap Tortusu Lây ve Lâyhar
3 Kadeh Duası ve Şiirlerimizde Yeri
4 Hüsrevani Nedir
5 Külhanbeyleri Kimdir Külhani Ocakları
6 Saki Bize Niye Sunarsın Camı
7 Kadeh ve Ayak Ayag Nedir
8 Humar ( İçki Sonrası Baş Ağrısı)
9 Hum Humhane Şiirlerde Küp ve Hüsrevani
10 BEZM Nedir Beyit Örnekleriyle

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016