Ruh ı Sani Nedir ve Avuçla Şarap İçmek

 

 

 Ruh ı Sani Nedir ve Avuçla Şarap İçmek

 

Rûh-ı sânî eski dilde şarap veya rakı demektir. Bu nedenle rûh-ı sânî, rakı, arakı, şarap, mey kısaca alkollü içki hatta özellikle kırmızı şarap ile eş veya yakın anlamlı olarak kullanılmıştır.

 

 “Rûh-ı Sânî” Leskofçalı Galip’in yirmi altı, yirmi yedi yaşlarında iken tertip ettiği ancak şairin Van'da iken yandığı için kaybettiği ilk divanının da adıdır.

 

Eski devrilerde özellikle kırmızı renkli şaraplara rûh-ı sânî dendiği anlaşılmaktadır. Kırmızı şarap içmek Hristiyanlar ve Bektaşiler açısından farklı anlamlara da çekilir.  Şairlerimizi ruh-ı sani ile erguvan şarabını da sık sık birlikte anmışlardır. ( Bkz ERGUVAN VE ERGUVAN ŞARABI )

 

Bilindiği gibi Hristiyanlarda şarap içmek haram olmadığı gibi aksine şarap içmek kutsal bile sayılır. Bu nedenle keşişler ve papazlar aynı zamanda şarap üreticisi olmuşlar, kiliselerin ve manastırların bahçelerinde üzüm yetiştirip şarap imal etmişlerdir. [1]( bkz  PAPAZKARASI ŞARAP VE ÜZÜMÜ  ) Özellikle kırmızı şarap Hristiyanlıkta özel bir öneme de sahiptir. Hristiyanlıkta papazların ayinlerde ahaliye şarap ve ekmek ikram etmesinin özel bir nedeni vardır. Hristiyan inançlarına göre kiliselerde papazın ikram ettiği kırmızı şarap Hz. İsa’nın kanı, ekmek ise eti olmaktadır. Papazın verdiği ekmeği yemek ve kırımızı şarabı içmek ile Hristiyan müminler Hz İsa ile benzeşmiş kabul edilir. ( bkz İSÂ PEYGAMBER ŞİİRLERİMİZDE HZ İSA- HAÇI SUYA ATMAK NEDİR HZ İSA'NIN VAFTİZ GÜNÜ )

 

Bektaşiler ve Aleviler açısından kırmızı şarap Hz. Hasan ile Hz Hüseyin’in Kerbela’da döktüğü kana teşbih edilir. Bu nedenle Bektaşiler ve Alevi inançlarına sahip bazı zümrelere göre kırmızı şarabı avuç avuç içmek âdet haline gelmiştir.

 

Şiirlerden anlaşıldığı kadar ile divan şairleri ruh-ı sani şarabını şifa ve zindelik veren bir şarap olarak düşünmektedirler. Bu şarab, hastaları iyileştirdiğine inanılan bir şarap türü olmalıdır.

 

Getirdiler erguvan şarabı

Etibba kavli üzre ruh-ı sani   Zati

 

Güzel olmayacak sâki şaraba

Haram olsun der isen ruh-ı sani   Hayreti

 

Şarab içenlere divane der zahid velî bilmez

Ki ol arif yanında akl-ı evvel ruh-ı sanidir.  Hayreti

 

Meydir Mesih’in kanı bes

Meydir çû ruh-ı sani bes     Habibi

 

[1] https://edebiyatvesanatakademisi.com/Icerik.aspx?a=/e/ARAMA/EDEB%C4%B0YAT-TER%C4%B0MLER%C4%B0-MAZMUNLAR/PAPAZKARASI-NED%C4%B0R-D%C4%B0VAN-%C5%9E%C4%B0%C4%B0R%C4%B0NDE-PAPAZKARASI/%C5%9EAHAMEKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Erguvan ve Erguvan Şarabı
2 Mey Nedir Şiirlerde Mey
3 Şarab-ı La'linin Lezzeti Dilber
4 Divan Şiirinde Bezm Adabı ve Eğlence Anlayışı
5 İşret Nedir ve Edebiyatta İşret
6 ARAKI- RAKI - MAZMUNU ( Beyit ve Örneklerle)
7 Bade Nedir Divan ve Halk Şiirinde Bade İçmek
8 Meyhane Nedir Osmanlıda Meyhane Adabı ve Eğlenceleri
9 Papazkarası Nedir Divan Şiirinde Papazkarası
10 Meclis-i Meyhaneler

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016