İsrafil Sahibu'l-karn Sûr'un Sahibi

 

Faydanılan Resim Alıntı:https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0srafil/Zakariya Qazwini - The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202.

 

İsrafil Nedemektir Sahibu'l-karn  Sûr'un sahibi

 

Osmanlıca yazılışı; isrâfîl :  اسرافيل

Osmanlıca yazılışı; karn :  قرن

İsrâfîl ,  اسرافيل  İslamiyet’te dört büyük melekten biridir.  Semayı ve arzı idare eden melek olan İsrafil,  kıyametin kopacağını öttüreceği” karn “  قرن , sûr-i israfil ile bildirecektir.  Bu nedenle kıyamet gününün geleceğini devasa boynuzu “karnı” üfleyerek boruyu öttürecektir. Bu nedenle İsrafil’e Sahibu'l-karn da denir. Öttüreceği boruya veya devasa boynuza ise sûr-i İsrafil denilir.

İsrâfil’in büyük görevi kıyamet gününün gelmesini beklemek geldiğinde de, elindeki Sûr’a üflemektir. Kıyametin 10 büyük alâmeti vardır. Bu alametler büyük ve küçük olarak sıralanmışlardır. Küçük alâmetler ve büyük alâmetler tamamlandığı zaman” semayı ve arzı idare eden melek” olan   Îsrafîl, Sur’a üfürecek ve kıyamet kopacak, tüm canlılar ölecektir. İsrafil - Sahibu'l-karn ( Sûr'un sahibi)

Surun sahibi (İsrafil), sur denen borusunu ağzına dayamış, yüzünü çevirmiş, kulağını dikmiş, üfleme emrini beklemektedir) . (Tirmizi) İsrafil, aynı zamanda  Levh-i Mahfûz a bakmakla görevli olup, Kerrûbiyyûn meleklerinin arşın çevresinde bulunduklarına ve arşı taşıdıklarına inanılır.[1] Kerrûbiyyûn denilen ( Dört Büyük Melek )  diğer üç meleğe de ne yapacaklarını haber veren bir melektir.[2]

İsrâfil , Sur’a üfledikten sonra kıyamet kopacak, dağlar denizler eriyecek, insanlar huzur-u mahşerde bir araya gelecek, hesap günü başlayacaktır. ( bkz Kıyamet Haşr ve Mahşer )


İsrâfîl ,  اسرافيل  İslamiyet’te Kerrûbiyân veyâ Hamale-i Arş olarak ifade edilen dört büyük melekten biridir.  Bu melekler Arş'ı taşımakla vazifeli sekiz müvekkel melektir.   İsrâfîl, sahibu'l-karn (sûr'un sahibi, borunun sahibi) olarak da bilinir.

Erzurumlu İbrahim Hakkı (ö.1780) Kerrûbiyân veyâ Hamale-i Arş adı verilen bu melekleri şu şekilde ifade eder. “  Allah dört büyük melek yaratmıştır, bunlar Arş'ı taşır, Hamele-i Arş denilen bu meleklere Kerûbiyyûn da denilmiştir. Allah'ın yanında bütün meleklerden daha üstün ve faziletlidirler. İsrafil de bu meleklerdendir, İsrafil diğer üçünden daha üstündür"  (bk. Tecrîd-î Sarîh tercemesi, IX, 7).

Surun sahibi (İsrafil), sur denen borusunu ağzına dayamış, yüzünü çevirmiş, kulağını dikmiş, üfleme emrini beklerken ben nasıl tereffühle (dünya nimetlerinden) istifade edebilirim?” buyurmuşlardı. (Tirmizi) 

En büyük ve en önemli dört melekten biri olarak kabul edilen İsrafil, aynı zamanda Âdem peygambere ilk secde eden melek olarak da bilinmektedir. İsrafil, semayı ve arzı idare eden melek olarak kabul edilir. Bunun dışında Allah’ın (cc) varlıklara “hayat vermek” ile görevlendirdiği, Allah ( cc) ‘ın  “Muhyi” ismi ile “hayat” vermesindeki emirleri uygulayan” [3] bir melektir.Rivayetlere göre İsrafil, Bedir savaşında müminlere de yardım etmiştir. [4]

İsrafil en çok kıyametin geldiğini haber verecek olan melek olarak bilinir.  İsrafil kıyamet vakti gelene kadar Levh-i Mahfûz a bakmakla görevli olan ve diğer üç meleğe de ne yapacaklarını haber veren bir melek olarak kabul edilir. Bu durumda İsrafil diğer melekelere de ne yapacaklarını bildiren en önemli dört meleğin en önemli meleği olarak kabul edilmektedir. Hatta Levh-i Mahfuz’da görevli melekler de onun emri altındadır.  Kıyamet vakti geldiği zaman Sûr adı verilen düdüğü ile kıyameti haber verecek ve bu düdüğünü iki kez çalacaktır.Görevini yapacağı esnada sağmda Cebrâil, solunda da Mikail bulunacaktır

"İsrafil aleyhisselam Sur'a üfürünce Sur'dan büyük bir ses çıkacak ve yedi kat göklere ve yerin her tarafına ulaşacaktır. İşitenlerin hepsi yerde olsun göklerde olsun ölecektir.." (İmam-ı Birgiví)

"Sûr’a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş (kıyamet kopmuş)tur." (Hakkı, 69/13-15) [5]

 Sûr'a ilk üfürüşünde göklerde ve yerde bulunan her şey yok olacak,   Allah’tan başka her varlık yok olacak; bütün canlılar ölecektir.   İkinci üfürüşünde ise, bütün insanların tekrar dirilecek, kabirlerinden kalkıp Arasât meydanında imtihan ve hesap için dirilecek ve mahşer yerinde toplanacaktır ( Haşr ve neşr)    

"Sûr’a üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler." (Yasin, 36/51)

İsrafil, edebiyatta Sur adlı kıyametin ve mahşer zamanının geldiğini haber veren düdüğü ile kıyamet, mahşer, haşr, neşr, levh-i mahfuz kelimeleri ile birlikte kullanılır

Nakd-i dil virdi kıyâmet-kadde eşref ile âl
Cebraîl ögrendi cân hâlini İsrâfîl sûr       Gelibolulu Sun’î (1486- 1534) Hayatı..

İzzet bu lay ki sur-ı İsrafil uyandıra
Geldi sabah-ı haşre ne sah t oldu hab-ı cerh       İzzet Molla [6]

 

KAYNAKÇA

Şahamettin KuzucularAdmin / Erkek / 1/20/2016