İSTİDÂ NEDİR VE KÖKENİ

 

 

 

 

Osmanlıca yazılışı : istîdâ':  إستدعاء 

 

İstida’, إستدعاء   Arapça kökenlidir ve “çağırma, davet etme, çağrı" anlamlarında sözcükler türetilen “ dāˁa “ kökünden gelir.  Dua etti filininin   fiilinin istifˁāl vezni, yani masdarıdır.  [1]Bu nedenle dua, istidat, ıstidaname, ıstidatlı sözcükleri ile aynı kökten gelmektedir.

 

İstida’ sözcüğün sözlüklerde: “ Yalvararak isteme, dileme, rica ile talep etme. Tevazu ile isteme. Dilekçe. İstida. Arzuhal. Bir şey dilemek, istemek için yazılan yazı. Tann’dan bir şey niyaz etme. “ anlamlarıyla tarif edilir.

Türkçedeki kaşılığı ise “ Dilekçe” dir.

 

Arzuhal ister mi eltâfın kabul-i hacete

Muktezâ-yı himmetin muhtâc-ı istid’a mıdır   Avni

 

 

Yarab! İnsan oğullarından çektiğim yeter

Gök yüzünden benim hisseme düşeni ver

Altına dilediğim gibi ömrümü sereyim

Mendil kadar olsun tarlamı ayır

Beni doyuracak ağacı göster.  Bedri Rahmi Eyüboğlu

 

KAYNAKÇA 

 

[1] https://turkcenedemek.com/kelime/istida/KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 İSTİDA
2 Dilekçe Nedir Kuralları Planı Örneği
3 DİLEK VE TEMENNİ
4 DİLEK ÇEŞMESİ
5 Dilek Pınarı
6 Arzuhalci, aziz komşum
7 Arzuhal Sunayım Gül Yüzlü Yare
8 Arzuhal İçin Sultana Geldim
9 Arzıhal Eylesem Ettiğin Cevre

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016