Şakâik Nedir ve Şakaik-i nu'mâniyye

 

 

Osmanlıca yazılışı : şakaik : شقائق

 

Şakika ( veya Şakayık )  Arapça kökenli bir sözcüktür.  Sözlüklerde "yarık, çatlak şey; yarım baş ağrısı", gelincik, lâle, “ anlamlarıyla tarif edilir.

 

 

Şakaik-ün-nu'mân :bot. gelincik,

Şakai k-i nu'mâniyye :  XVI. asır âlimlerinden Taşköprülü Zade Ahmed Şemsettin Efendinin Arapça  yazmış olduğu Mecdi Efendi tarafından tercüme edilmiş biyografi eseridir.

Bu esere Atâî, Şeyhî ve Uşşâkî Zâde’nin yazmış oldukları zeyiller de pek meşhurdur.

 

Şakaik-i Nu'maniye ve Zeyilleri, Osman Gazi'den,  başlayarak Kanunî Sultan Süleyman devri sonlarına kadar on padişah zamanında yaşamış binlerce kişinin biyografilerimi içermektedir. Her padişah devri bir tabakaya ayrılmış, her padışah zamanında yaşayan kişilerin biyografileri de bu tabakalar içinde yer almıştır. Bu biyografilerde kişilerin tedris, kazâ, telif, talim, terbiye ve irşad faaliyetleri, ölüm tarihleri esas alınmış ve sırayla verilmiştir.

 

Eser beş ciltten oluşan ansiklopedik bir biyografi kitabıdır. Eserin esasını; matbu Mecdi Efendi Tercümesi, yine matbu Atâi Zeyli ile Şeyhi Mehmet Efendi'nin Vekayiü'l-Fudalâ yazmalarının ve İsmet Efendi'nin tek yazma nüshası Tekmiletü'ş Şakâik fî Hakk-ı Ehli'l-Hakâik'in tıpkıbasımları oluşturur.

 

Ayrıca bu kıymetli tıpkıbasımın her cildinin sonuna, Prof. Dr. Abdülkadir Özcan tarafından on yılı aşkın titiz bir çalışma sonucu izahlı olarak hazırlanan kişi, yer ve kitap adları dizini eklenmiştir.[1]

 

KAYNAKÇA 

 

[1] https://www.cagri.com.tr/kitap/sakaik-i-nu-maniye-ve-zeyilleri-osmanlica-tipkibasim-ve-birlikte-izahli-kisi-yer-ve-kitap-adlari-dizini-buyuk-boy-5-cilt-ciltli-kolKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Biyografi Nedir Tanımı Özellikleri Biyografi Nasıl Hazırlanır ve Yazılır
2 Biyografi Nedir Özellikleri ve Türleri
3 Biyografi Türleri Otobiyografi Monografi Portre Nedir.
4 BİYOGRAFİ TÜRLERİ:
5 Divan edebiyatı Nesir Türleri ( Genel açıklamalar)

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016