İSTİDÂNÂME NEDİR VE KÖKENİ

 

 

İstidânâme

 

Osmanlıca yazılışı : istîdâ':  إستدعاء 

 

İstidânâme Arapça” istid‘ā “ve Farsca “nāme “ sözcükleri ile kurulmuş bir tamlamadır. İstidânâme ile istida’ “çağırma, davet etme, çağrı" anlamlarında sözcükler türetilen “ dāˁa “ kökünden gelir.  Dua etti filininin istifˁāl vezni, yani masdarıdır.  [1]Bu nedenle dua, istidat, ıstidaname, ıstidatlı sözcükleri ile aynı kökten gelmektedir.  ( bkz İSTİDÂ NEDİR VE KÖKENİ  )

 

İstidaname Türkçede: “Resmî bir makama yazılan dilekçe yazısı."dilekçe ve arzuhal anlamlarına gelir.

 

İstidaname, resmi bir makama yazılan dilekçe yani resmi talep mektubudur.  Dilekçelere eski devrilerde İstida ve istidaname de denir, eski devrilerde bu dilekçelerin üzerine damga , damga pulu da vurulurdu.

 

İstida, resmî makamlara müracaat ve arzuhal; istidaname ise, isteğe dair yazılmış kağıt, dilekçe manasına gelmektedir.

 

KAYNAKÇA 

 

[1] https://turkcenedemek.com/kelime/istida/KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 İSTİDA
2 İSTİDÂNÂME NEDİR VE KÖKENİ
3 Dilekçe Nedir Kuralları Planı Örneği
4 DİLEK ÇEŞMESİ
5 DİLEK VE TEMENNİ
6 Dilek (istek) Cümlesi
7 Dilek Ağacı
8 Arzuhalci, aziz komşum
9 ARZUHALİM SANA EY KAŞI KEMAN

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016