Nâşî Nedir

 

 Nâşî  Nedemektir 

 

Osmanlıca yazılışı : nâşî :  ناشى / نَاشِي

Nāşi , Arpça kökenli bir sözcüktür.  Neşet eden, kaynaklanan anlamlarında kelimler türetilen ( nşA) ناشىء   kökünden[1] gelmiştir.  Bu nedenle ͭ نشأة neşet, naşa, nâşî, sözcükleri aynı kökten gelirler.

Sözlüklardeki anlamları :

Neş'et eden, yeniden vücuda gelen, yetişen, yetişmiş.

Geceleyin meydana gelip zâhir olan şey.
Yetişmiş oğlan veya kız.
Meydana gelen, ortaya çıkan.[2]
 Dolayı, ötürü, yüzünden, sebebiyle şekillerindedir.

A.Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar adlı eserinin ilgili maddesinde sözcüğü  “rakip, engel”  [3] anlamı ile tarif etmiştir. Nâşî sözcüğü şiirlerde ve dizelerde menfi yönde anlamlar yükleyen edatlar gibi de kullanıldığından A.Talat Onay’ın bu şekilde tarif etmesi de anlaşılır olmaktadır.

KAYNAKÇA

 

  • [1] https://www.etimolojiturkce.com/kelime/na%C5%9Fi
  • [2] https://www.luggat.com/na%C5%9Fi/1/1
  • [3] A.T.Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, MEB 1996, s.376 

 

  

 

 

 

 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016