Müşrik Nedir Kökeni Anlamları

 

 

Müşrik 

 

Osmanlıca yazılışı: müşrik : مشرك

Müşrik Kökeni

Müşrik sözcüğü Arapça ” şrk “kökünden gelir ve Arapçadaki, “paylaştı, ortak oldu”  anlamına gelen (eşreka ) şarika شَرِكَ “fiilinin mufˁil veznindeki hali olmaktadır.  Şârik sözcüğü ise “şrk “kökünün ism-i faili olmaktadır. Müşrik sözcüğü Arapçadaki: şirk,şârik,  iştirak, müşterek, müşrik, şerik, şürekâ, şirket, teşrik, müsteşrik sözcükleri ile birlikte  “şrk “  sülasi  ( üçlü ) kökünden gelmektedir.

Müşrik Sözlük Anlamları

Müşrik kelimesi sözlüklerde:  "Ortak (şirk) koşan" “Allah'a şerik, ortak koşan, “ çoktanrıcı” [1],  hareket ve düşüncelerinde Allah'a başka bir şeyi ortak olarak akla getiren kimse “ , Allah’ın ulûhiyyetine ortak tanıma “ anlamları ile tarif edilir.

Kur'ân-ı Kerîm’in Tevhit ve ihlâs surelerinde müşrik ve şirk yerine kâfir kelimesi de kullanılır. Şu halde Kuran’a göre şirk eden Allah’a ortak koşan müşrik ile kâfir eş anlamlı sayılmıştır.  Kâfir,  sözlük anlamı ile Allah'a inanmayan, hakkı tanımayan,  küfreden, küfredici, iyilik bilmeyen, Müslüman olmayan, küfür işleyerek dinden çıkan ve nankör anlamlarına gelir.

Zahirî müşrik: Açıktan açığa, Allah(c.c.)'a ortak koşan, birkaç ilahın varlığını kabul eden demektir.

Hakiki müşrik: İslâm dininin esaslarını reddeden, "la ilâhe illallah" akidesini kabul etmeyen ve bunları açıkça ilan eden Yahudi, Hristiyan, Zerdüşt ve Budistler

 

Üzeyir Allah’ın oğludur” dediler, Hıristiyanlar da “Mesîh (Îsâ) Allah’ın oğludur” dediler. Bunlar, daha önceki inkârcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin! (Gerçeklerden) nasıl da yüz çeviriyorlar! Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesîh'i rab edindiler. Hâlbuki onlara, kendisinden başka ilâh olmayan bir tek Allah'a kulluk etmeleri emredilmişti. Allah, onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir.”  (et-Tevbe, 9/30-31)

 

Söyünürdü ol nefes kandîl-i rûh-ı müşrikin

Her kamış gönçler tokunsa nitekim bâd-ı sabâ  Yahya Bey

 

KAYNAKÇA 

 

[1] https://www.nisanyansozluk.com/kelime/m%C3%BC%C5%9FrikKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Kâfir Nedir Şiirlerde Kâfir ve Sevgili İlişkisi
2 Kâfiri Bina Nedir Kâfir Binası
3 Kâfirler günahtan asla sakınmaz
4 Kâfir Ölüsü Nedir Tabuttaki Cinsiyet ve Din Alametleri
5 Müslümanem, ben kalender ve harabat,
6 Müslümanın Kimliği Mi Değişti
7 Müslümanların Baş Şehridir Kudüs
8 HZ MUHAMMED (Gazel)
9 Hz. Muhammed Hayatı Peygamberliği Savaşları
10 Pençe-i Al-i Aba Nedir Hamse-i Ali Aba Ali Âba Ehl-i Kısa

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016