Nüh ü Asuman Nedir

 

 

 

 

Osmanlıca yazılışı nüh :  نه

Osmanlıca yazılışı  âsüman :  آسمان

 

Dolayısı ile  nüh u âsüman   آسمان نه dokuz kat gök yani dokuz felek demektir. ( bkz FELEK VE NÜH FELEK NEDIR  )

 

 

Nüh Sözcüğünün Kökeni

 

Nüh  نه sözcüğü Farsça kökenlidir ve nüh sözcüğü farsçada “dokuz” rakamının karşlığı olmaktadır.

 

 

Âsüman Sözcüğünün Kökeni ve Sözlük Anlamları

 

Âsüman sözcüğü Farsça kökenlidir ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen āsmān- sözcüğüne dayanır.  Modern fars dilinde asuman sözcüğünün sözlüklerdeki anlamları :Gökyüzü, semâ, felek, gök kubbe” olarak sıralanmıştır.

 

 

Terim Olarak Nüh u Âsüman   

 

Terim olarak  “nüh u âsüman “,” nüh felek “  eskilerin astrolojik anlayışlarında ile aynı anlama yani dokuz kat sema, gök veya dokuz felek anlamlarına gelir.  Felek ve asuman ( sema , gök yüzü )  astrolojik inançlara göre “yıldızların döndüğü yer”, “yıldızları taşıdığına ve hareket ettirdiğine inanılan şeffaf gök küre; gezegenlerin yörüngesi” manalarında kullanılmıştır.

 

Eskilerin inançlarına göre Dünya kâinatın merkezi olmak üzere Dünyanın üzerinde dokuz asuman ( sema, asuman ,)  yani dokuz kat felek vardı. Ve her seyyâreye [gezeğen yıldız] mahsus bir gök tabakası oluyordu.

 

Dokuz felek Dünya göğünden başlayarak yedi gezegenin olduğu yedi felek, burçların olduğu kürsi adı verilen sekizinci felek ve dokuzuncusu da atlas feleği olmak üzere dokuz taneydi. [1]  Yedi gezegenin olduğu yedi felek ise sırasıyla Ay, Utarit, Zühre, Güneş, Mirrih, Müşteri, Zühal, felekleriydi.  Sekizinci felekte birer burç halinde sabit yıldızlar toplanmıştı ve adına “kürsî” deniyordu. Sekizinci felekte bulunan bu burçlar on iki taneydi. Atlas en üstte olduğundan felek-i a’zam, felekü’l-eflâk gibi adlarla anılırdı.[2]

 

FELEK İLE İLGİLİ LİNKLERİMİZ

 

KAYNAKÇA 

 

[1] BURÇLAR FELEK KIRAN İNANÇLARI DIVAN ŞIIRI VE HAYATA ETKILERI, https://www.edebiyatvesanatakademisi.com/Arama.aspx?id=48285

[2] AY GÜNEŞ YILDIZ VE FELEK İLİŞKİSİ İLE DİVAN ŞİİRİ ASTROLOJİ ANLAYIŞI, https://www.edebiyatvesanatakademisi.com/

 KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 AY GÜNEŞ YILDIZ VE FELEK İLİŞKİSİ İLE DİVAN ŞİİRİ ASTROLOJİ ANLAYIŞI
2 Güneş Şiirimizde Şems Mihr Afitâb Hurşid
3 Güneş Kürsisi Burcu ve Diğer Felekler
4 Kamer ve Mâh Nedir Sevgili Ay Felek İlişkileri
5 Sipihr Nedir Şiirlerde Sema Felekler Burçlar
6 Burçlar Felek Kıran İnançları Divan Şiiri ve Hayata Etkileri
7 Felek Eflak Çarh Tasavvuru Şiirimizde Felekler
8 Kıran Nedir Kırân-ı sa’deyn Kırân-ı nahseyn ( Astroloji)
9 Müneccim Nedir Astronom Yıldız Falcısı
10 Sahib-i kıran Burçlar Kırân-ı sa’deyn Kıran’ı Nahseyn Tahayyülleri ve Astral İzahları  

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016