Peygamber Nedir Kökeni Resul ve Nebi

 

Peygamber 

 

Osmanlıca yazılışı: Peygamber : پيغمبر

 

 

Peygamber, Farsça kökenli bir sözcüktür.  Peygamber sözcüğünün kökeni Farsça, haber, ileti anlamlarına gelen payġām پيغام  ( peyâm) sözcüğü ile Farsçada getiren, taşıyan anlamına gelen +bar بر  " sözcüğünün birleşmesinden oluşmuştur.  Peygam+bar

 

Peygamber,  sözcüğü “haber getiren; Allah'ın buyruklarını insanlara haber veren “anlamları ile Farsçadan dilimize girmiştir.  Peygamber, sözcüğünün Arapçadaki karşılığı, nebî, resûl ve mürseldir. Türkçedeki anlamdaşı ise yalvaç ( yalavaç tır. ) Peygamber sözcüğünün Arapça karşılığı olan resul ise (رسول: risalet eden/edici) "elçi" anlamlarına gelir. Arapçadaki "Nebi" (نبي) sözcüğü, ise nebe" kökeninden türemiştir ve  "haberci" anlamına gelir. Peygamber, Allah’tan vahiy yoluyla aldığı emirleri insanlara tebliğ eden Allah’ın elçisidir.

 

Peygamber, nebi, resul sözcükleri eş anlamlı olmakla birlikte nebi sözcüğünün peygamber ve resul sözcüğünden belli bir anlam farkı vardır. Peygamber ve resul yeni bir din getiren Allah’ın elçisidir.  Ancak nebi;  yeni bir din ortaya koymayan, yeni bir dini tebliğ etmeyen,  önceki peygamberin tebliğ ettiği dine davet eden peygamberler olmaktadır. Şu halde nebi ‘de peygamberdir ama Resul değildir. Resul peygamberler ise, yeni bir din getiren, yeni bir dini tebliğ eden, yeni bir kitap indiren peygamberdir. Buna göre, yeni bir din ortaya koyan ve kendisine tebliğ edilen kitabı ve dini insanlara tebliğ eden: Hz İsa ( İncil) , Hz Musa ( Tevrat) , Hz Davut (Zebur) , Hz Muhammet ( Kuran)  Resul olan peygamberlerdir.

 

Resul ise hem “peygamber” hem de “nebi “ olarak anılabilir. Fakat “nebi “peygamber olarak anılır ama resul olarak anılmaz. Fakat bir dinin emirleri tebliğ etme ve insanları o dine  davet etmek açısından,” Resul” ile “Nebi “arasında bir fark yoktur. ( bkz NEBÎ PEYGAMBER VE RESUL NEDIR NEBI VE RESUL’UN FARKLARI )

 

Kur’an’da  nebî veya resul diye bahsedilen  25 peygamberin adları şunlardır.Âdem, İdrîs, Nûh, İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya‘kūb, Yûsuf, Lût, Hûd, Sâlih, Şuayb, Mûsâ, Hârûn, İlyâs, Elyesa‘, Yûnus, Eyyûb, Dâvûd, Süleyman, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ ve Muhammed. Bunlardan Nûh, İbrâhim, İsmâil, Mûsâ, Hârûn, Îsâ ve Muhammed

 

Rûh-ı Kuds oldu dehânı vü dili Peygamber

Hatı ashâb durur gül yanağı hayrül-âl           Yahya Bey

 

İLGİLİ SAYFALAR VE LİNKLERİMİZ

 KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Nebî Peygamber ve Resul Nedir Nebi ve Resul’un Farkları
2 Nebîlerdir benim cismimde cânım
3 Süleyman Peygamber Özellikleri Rivayetleri
4 Süleyman ve İsrail Krallığı Hükümdarı Kral Şelomon Hayatı Hizmetleri
5 Hz İsmail ve Hikayesi
6 Resule Varsam Aşk’la
7 HZ MUHAMMED (Gazel)
8 Muhammed Hanefi Destanı ( 14. yy )
9 Muhammed Ali’nin geldiği meydan,
10 İshak Peygamber Kıssaları Edebiyatımızda Hz İshak

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016