Piyade Nedir Kökeni Askeriye ve Satrançta Piyade

 

 

Osmanlıca yazılışı: Piyade (piyâde ) :  پياده

 

Piyade Kökeni

 

Piyade sözcüğü Farsça’nın Pehlevice veya Partca dönemlerinden beri var olan Farsça kökenli bir sözcüktür. Pehlevice veya Partca  pāi veya pād "ayak" sözcüğünden türeyen payādak veya padātak [1] sözcüğü Farsça ‘nın yakın dönemlerinde  piyade şekline dönüşmüştür.

 

 

Piyade Sözlük Anlamları

 

 

Piyade sözcüğümüm birbiri ile hiç de alakası olmayan üç farklı cihette üç farklı anlamı vardır.

 

  • Eskiden devrilerde İstanbul ve civarında kullanılan narin yapılı o devride çok makbul görülen bir çeşit kayık adıdır.
  • Askeri anlamı ile orduda kara kuvvetlerinin yaya ordu birlikleridir. Günümüzdeki piyade sınıfı askerler ordunun en önünde bulunan tüfekli, ateş gücü ve manevralar ile yakın dövüşe katılan giren, genellikle hafif ve taşınabilen silahlar kullanan timler veya taburlar halinde kumanda edilen askeri birliklere denir.
  • Satranç oyununda piyon, beydâk ve paytak da denilen taşlardır. [2]

 

 

Askeri Anlamda Piyade

 

Eski devrilerde de piyadeler ordunun en önünde bulunur, kara ordusunun en temel muharip sınıfını oluştururdu.  Modern ordularda da piyadeler en önde bulunan, gerektiğinde düşmanla göğüs göğüse savaşa girecek yaya birliklerinden oluşur.  Piyadelerim görevleri  “ateş, hareket ve darbe etkisini kullanarak savaşmak; ateş ile düşmana zayiat verdirerek muharebe gücünü kırmak, bir bölgeyi elde bulundurmak, ateş ve manevra ile düşmana yaklaşarak yakın muharebe ile onu etkisiz hale getirmektir.[3]

 

Piyadeler görev alanlarına göre çeşitli sınıflara ayrılmışlardır. Bunlar; Piyade, Mekanize Piyade, Motorlu Piyade, Komando, Hudut, Tanksavar, Havan ve Hava İndirme Birlikleri şeklinde tanımlanmıştır.

 

Divan edebiyatında piyade daha ziyade satranç oyunu ile alakalı ve satranç oyunundaki taş anlamu ile kullanılmıştır.

 

Beklerdi Cüvân'ı gerçi Ferruh

Tâ sürmeye her piyâdeye ruh    Nevres

 

 

Ferzâne-i cihansın o ruhlarla sen bugün

Şâhân-ı hiisn atın önünce piyadedir           Bakî

 

 

LECLÂC KIMDIR SATRANCIN MUCIDI

RUH NEDIR SATRANÇTA KALE ESKI ŞIIRDE SATRANÇ

SATRANÇ OYUNU TARIHÇESI ESKI DEVIRLERDE TABIRLERI

 

KAYNAKÇA 

 

 

[1] https://www.etimolojiturkce.com/kelime/piyade

[2]https://www.luggat.com/Piyade/1/1#:~:text=piyade%20%2F%20piy%C3%A2de%20%2F%20%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%87&text=Yaya%20askeri.,Yaya.

[3] https://www.kkk.tsk.tr/piyade.aspxKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Leclâc Kimdir Satrancın Mucidi
2 Ruh Nedir Satrançta Kale Eski Şiirde Satranç
3 SATRANÇ
4 Satranç Oyunu Tarihçesi Eski Devirlerde Tabirleri
5 Satranç Vezn-i Ahar ve Âşık Şiirinde Satranç
6 Satranç: Güzel mislin bulunmaz
7 Şah Padişah Şiirlerde Şah Sevgili ve Âşık

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016