Râh Nedir Şarap Anlamlı Râh

 

 

Râh Nedir Şarap Anlamlı Râh

 

Osmanlıca yazılışı: râh :   راح

 

Râh راح  sözcüğü Arapça kökenlidir. Arapça kökenli olan ve uzun sesli “ â “ ve sonundaki h sesi Arapçadaki “hı “ harfi ile yazılan râhtır.  راح- Farsça kökenli râh : راه sözcüğünün “ h “sesi Osmanlıdaki “h” “ harfi ile yazılır.

 

Arapça kökenli râh: راح şarap, içki, hamr, bade mey, sahbâ manalarına gelmektedir. Farsçadaki râh راه ise yol anlamına gelir. ( Bkz rah  yol nedir )

Arapça râh راح  sözcüğü divan şairlerinin cinas için tercih ettiği sözcüklerden biridir.  Arapça râh راح  sözcüğü ile şairlerimiz; râh, rûh, ervâh, sürâh sözcükleri ile cinaslar yapmışlardır.

 

Sun ol râh-ı ey rahat- engiz –i rûh
Ki kalbe sâfâ vire câna fütuf     Ahmet Paşa

Dök alıp ele gümüş sürâhı
Zer sâgara ruh-ı bahş-ı rahı      Fuzuli

Güzeller la’lin öper gördü  râhi
Biraz ol hâma sokrandı sürâhi     Zati (Şem-i Pervane’den )

Dönse meclisde safâlar birle sâfî râhımuz
Nola anuñla bulur râhat müdâm ervâhımuz  EDİRNELİ NAZMİ

Alıp peymâneyi bir sâki-i gül-çehre destinden
Müravvak bede-i gül – gûna derler rûh- ı râh buldum

Şair bu beytinde rûh sözcüğü ile şarabı kast etmiştir.

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016