Ruzı Cezâ Nedir Şiirlerde Kıyamet Günü

 

 

Rûz- I Cezâ Nedir Şiirlerde Kıyamet Günü

 

Osmanlıca yazılışı: rûz :  روز

Osmanlıca yazılışı: cezâ :  جزا 

Osmanlıca yazılışı: rûz-i cezâ :  جزا  روز

 

Rûz, farsça kökenli bir sözcüktür.  Farsçada gün, gündüz anlamlarına gelir.  Kullandığımız takvime göre bir gün 24 saatlik zaman dilimini kapsar.

Ceza :  جزا  :   Ceza sözcüğü Arapça kökenlidir. Sözlüklerdi anlamları Bir şeyin bedeli ve karşılığı”, “ iyi veya kötü olan bir fiil ve davranışın tam ve yeterli karşılığını vermek”

Bu nedenle rûz-i cezâ :  جزا  روز :  Kıyamet günü.  Haşir günü. Mahşer günü, İnsanların kıyamet zamanı diriltilip, hesaba çekilerek amellerinin karşılığının verileceği gün anlamlarına gelen Farsça Arapça karışık bir tamlamadır.

 

Şefî-i rûz-i cezâ :  " kıyamet gününün şefâat edicisi" yani Hz Peygamber Muhammed aleyhisselâm.

 

Dursun kef-i hükmünde terâzû-yı adâlet

Havfııı var ise mahkeme-i rûz-ı cezadan   Ziya Paşa

 

Ne ise kısmetin rûz-ı ezel takdîr olunmuşdur

Hemân emr-i teayyünde abes tedbîr olunmuşdur

 

Eğer olmaz ise lûtfun penâhım yâ Resûlallah
N’olur rûz-i cezâ hâl-i tebâhım yâ Resûlallah   Şeref Hanım

 

Bana kâfir demiş Müfti Efendi

Tutalum ben diyem ana Müselman

Varıldıkta yarın rūz-ı cezaya

İkimiz de çıkarız anda yalan     Nef'î.

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016