Sünnet ve Ehl-i Sünnet Nedir

 

 

 

 

Osmanlıca yazılışı: sünnet :  سنت

 

 

Sünnet Arapça kökenli bir sözcüktür. Sünnet sözcüğünün  çoğulu ise “ sünen “ dir.  

 

Sözlüklerde Kanun, yol, âdet. İyi ahlak, âdet, “izlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, örf ve gelenek” anlamları ile tarif edilir.

 

Sünnet İslamiyet’te” Resûl-i Ekrem’in yolunu izleme “ manasında bir terim olarak da kullanılır. Terim anlamı ile: Hz. Peygamber'in Müslümanlara söz ve hareketleriyle yapılmasını emir ve işaret ettiği hususlar; “Resûlullah’ın söz, fiil veya tasvipleri” ; söz, fiil ve hareketlerine dayanan prensipler demektir.

 

Sünnetler Kur'ârı-ı Kerîm'den sonra gelen dinî hükümlerdir.  Ehl-i sünnete mensup olan hadis âlimlerinin çoğunluğu sünnet ile hadisi eş anlamlı görmüşler; sünneti, hadis veya hadislerin fiiliyata dökülmesi olarak kabul etmişlerdir.  Ehl-i sünnet taraftarları hadis ve sünneti, Kuran'ı açıklayıcı bir hüküm veya emir olarak görmüşlerdir.

 

 

Ehl-i sünnet : “İslam’ın temel konularında Hz. Peygamber ile ashabının takip ettikleri yolu benimseyenler”

Sünnet-i gayr-i müekkede: Hz. Muhammed’in ara sıra yaptığı (namazda uzun okuma, ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetleri gibi) sünnetler

Sünnet-i müekkede : Hz. Peygamber’in devamlı yaptığı (sabah, öğle, akşam namazlarındaki) sünnetler)

Sünnat-i gayr-i müakkede: Şia'nın haricindeki İslâm mezheplerine mensup olan çoğunluk.

Sünnet- i kavliyye:  Peygamberimizin sözleri

Sünnet-i fi'iliyye: Peygamberimiziyaptığı filler

 

Viicûb-ı sünnetine Mustafâ'nın etti şurû'

Düzeni çerh-i felek gibi meclis-i a'zam Yahyâ Bey

 

Günde istiğfarı yüz kez eyle çün sünnettür
Vermez istiğfar eden kullarına Mevla hûn  AHMED KUDDÛSÎ

 

Bu aşkı farz vacip sünnet ise de
Çekilecek sefil başta hal değil
Boyu fidan gibi servi ise de
Meramımca meyve verir dal değil  SeyraniKAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 HZ MUHAMMED'E NAAT'tan
2 Hz. Muhammed'e
3 Hz Muhammed-sav -Naat
4 Hadis-i erbain Kırık Hadis Nedir
5 Hadis
6 Hadisler Aşkla Tetkik Edilmeli
7 Ehl-i bezme tûtiyân olup sühandân söz satar

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016