Bir Rubâî

Nâ-çâr düşüb ayâğa minnet kılduk

Tağyîr-i kaderçün boşa zahmet kılduk

Heb cürmi gönülde cüst ü cû itdük biz

Mâsûmı ezüb zulme itâ'at kılduk 

seyit aÜye / Erkek / 10/17/2021