Elesger (Güşe-yi Sehrada)

 • Elesger (Güşe-yi Sehrada)

 • Güşe-yi sehrada tenha nişinde
  Sen ki yazdın bu ünvanı Elesger
  Çillenin gününde gış mövsümünde
  Bahar etdin zimistanı Elesger

  Nameniz gelbimi heyli oyatdı
  Metlebi mövzundu hub kelamatdı
  Yusif'in köyneyi Yegub'a çatdı
  Abad etdi bu Ken'an'ı Elesger

  Aşigem men senin ihtilatına
  Nezmine ferdine hoş ebyatına
  Aferin aferin esli zatına
  Sen isen Hafiz-i sani Elesger

  Gerçi mülebbisen ev libasında
  Şahidem şaribsen haggın tasında
  Bu Azerbaycan'da Türk arasında
  Senin kimi şair hanı Elesger

  Hazıram durmağa men gulluğunda
  Gezmemişem namerd sağı solunda
  İmtahandan çıhan dostun yolunda
  Esirgemem billah canı Elesger

  Biraz mehebbete sedagetim var
  Şövgile hevese iradetim var
  Sana bir helvetce şikayetim var
  Yahşı sahla o pünhanı Elesger

  Nesihet sahla sen gel bu sözleri
  Her bir ad tez almaz esl cövheri
  Çoh ucuz satırsan le'li gövheri
  Vesf edirsen her sözmanı Elesger

  Yetene refiğ ü yoldaş deyirsen
  Keçene sirr verib sirdaş deyirsen
  Üzüne gülene gardaş deyirsen
  Yahşını yamanı tanı Elesger

  Eceb nezm hoş efradı yazıbsan
  Vesfe layig müemmanı yazıbsan
  Legebi burahıb adı yazıbsan
  Unutmaram bu zebanı Elesger

  Sehv etdim legebim seyre sığışmaz
  Lefzi segil salar behre sığışmaz
  İnşallah gezebe gehre sığışmaz
  Efv eyle sen bu nögsanı Elesger

  Tevegge edirem salma geyl ü gal
  Bu gelen gelmeden olma keçheyal
  Eger ohumasan şüglüzümme gal
  Her meclisde bu dastanı Elesger

  Ohusan kelamı barı ehsen de
  Eger beyenmesen bir dehi sen de
  Beş özünden desen bir de menden de
  Tek almaynan bu meydani Elesger

  Men bele senete mahir deyilem
  Bahma öz özüme fahır deyilem
  Herşend ki yazıram şair deyilem
  Bağışlarsan bu Mirza'nı Elesger

 • Mirze Beyler

 • Azerbaycan

 • Koşma. Azerbaycan Aşıkları ve Halk Şairleri (2.cilt), Doç.Dr.Saim Sakaoğlu, Yrd.Doç.Dr.Ali Berat Alptekin, Esma Şimşek, Halk Kültürü Yayınları:10, İstanbul - 1986, s.27-28. 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016