Ne Bahırsan Hezin Hezin (Deyil Mi)

 • Ne Bahırsan Hezin Hezin (Deyil Mi)

 • Ne baxırsan hezin hezin, şikeste1,
  Ezizim, bu canlar senin deyil mi?
  Gece gündüz emek çekib tikdiyin,
  Dolu xanimanlar2 senin deyil mi?
   
  Haqqm kereminden hazır tapılmış3
  Plan çekib başı başa çatılmış4
  Teze teze can-i dilden'' yapılmış,
  Bu köşk ü eyvanlar6 senin deyil mi?.
   
  Sensen bizim üçün Cennet hurisi,
  Ya da göyde meleklerin birisi,
  Bu görünen mal ü qoyun sürüsü,
  Hesabsız heyvanlar senin deyil mi?
   
  Lale-yi hemralar7, gül-i yemenler,
  Müetterdi8, gül ü reyhan, süsenler,
  Yaz gelende çiçek açan çemenler,
  Cennet-i rizvanlar9senin deyil mi?
   
  Tazaca ağaçlar ulduz10 sanında11,
  Göyermiş her biri öz mekanında,
  Sağında solunda, evin yanında,
  Bağca, gülüstanlar senin deyil mi?
   
  Ucadan12 alçağa suyun yendiren,
  Tahılı, qelleni13, una dönderen,
  Araba araba taylar14 gönderen,
  Qoşa15 deyirmanlar senin deyil mi?
   
  Her gün sail16 xirmeninden17 pay alar,
  Dolu samanlıqlar, qoşa tayalar,
  Sarıxlı yüzlükler, halal mayalar18,
  Saxlanan pünhanlar19 senin deyil mi?
   
  Hid metinde20 duran can-i dil ilen,
  Gelem tutan birbirinin elilen,
  Öz evinde d ör d milletin dililen,
  Oxuyan oğlanlar senin deyil mi?
   
  Nece ki xestesen, xesteyik bizler,
  Allah'dan gözümüz sefalar21 gözler,
  Cjulluğunda duran gelinler, qızlar,
  Cemi22 növcavanlar sçnin deyil mi?
   
  İnşallah bulursan sefa canında
  Durarsan, gezersen xanimanmda,
  Atalı oğullu senin yanrhda,
  Boynunu bükenler senin deyil mi?.
   
  Allah'dan dileyen dad23 ü feryadlar,
  O ism-i, e'zemler24, müqeddes adlar,
  Qohumlar25, qardaşlar, bigane26 yadlar27,
  Haqq'a yalvaranlar seniıjL deyil mi?
 • Mirze Beyler

 • Azerbaycan

 • Koşma. Azerbaycan Aşıkları ve Halk Şairleri (2.cilt), Doç.Dr.Saim Sakaoğlu, Yrd.Doç.Dr.Ali Berat Alptekin, Esma Şimşek, Halk Kültürü Yayınları:10, İstanbul - 1986, s.27. 
1. kırık, kırılmış 2. ev, bark, ocak 3. bulunmuş 4. ulaşılmış, yetişilmiş 5. cam gönülden 6. köşkler, saraylar 7. bir tür lale 8. güzel kokulu 9. cennetler 10. yıldız 11. taliminde, yürüyüşünde; şöhretinde; saygısında 12.yüceden 13. buğday, nohut tanesini, başağım 14. çuvallar 15. çifte 16. dilenci 17. harmanından 18. sermaye, ana para 19. gizlilikler 20. hizmetinde 21. şıralar 22. cümle, hep, bütün 23. imdat, adalet, feryat 24. büyük isimler 25. hısım akrabalar 26. kayıtsız, ilgisiz; yabancı 27. yabancılar, garipler

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016