Gravür Nedir

https://1.bp.blogspot.com/_G7s1feNmPK8/SaFSElB_3RI/AAAAAAAAAQ4/DwNERfL2xeo/s400/3151828066_663c83511d.jpg

Gravür

Bir baskı tekniği olarak matbaacılıkta ve sanat ürünlerinin yaratımında kullanılan gravür, bir kazıma şekli, çukurbaskı veya oyma baskı olarak oadlandırılabilir. Baskı yapılacak görüntü ahşap, metal veya taş levha üzerine çeşitli yöntemler (elle kazıyarak veya asite yedirme) aktarıldıktan sonra levha mürekkep ile sıvanır. Levhanın yüzeyi temizlenince mürekkep yalnız çukur yerlerde kalır ve levhanın üzerindeki görüntü baskı uygulanarak kağıda aktarılır..

15.yüzyıldan sonra ortaya çıkışından itibaren gravür, 

19.Yüzyılın sonlarına kadar basımı yapılan kitaplarda yer alan resimlerin kaliteli reprodüksiyonu için kullanılan gravür, bir baskı tekniği olarak günümüzde fotogravür ya da tiftruk baskı (rotagravür) biçiminde kullanılmaktadır. günümüze kadar sanatçıları tarafından yaygın bir biçimde kullanılmış ve geliştirilmiştir. Günümüzde birçok sanatçı gravür baskı tekniğinden sanat baskılarının üretilmesinde yararlanmaktadır. Matbaacılıkta ise

Bu tür eserlerin başında Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili tarihi ve sosyal içerikli yayınlar gelir. Mouradgea d’Ohsson’un “Tableau général de l’Empire Othoman”, Dimitri Kantemir’in “The history of the growth and decay of the Ottoman Empire”, 1877-1878 Türk-Rus savaşı kaleme alınan “Cassell’s illustrated history of the Russo-Turkish war” ve \"Russed et Turcs: la guerre d’Orient” adlı eserleri örnek olarak gösterebiliriz.

Fransızca \"Gravure\" sözcüğünden alınan gravür, kazıma resim sanatı demektir. Ağaç, ve muşamba gibi çeşitli materyal üzerine kazınarak ya da taş üzerine yağlı kalem ile işlenerek ve baskı ile elde edilen resim ya da yazıya \"gravür\" adı verilmektedir.

Gravür sanatı, çinko, bakır, madeni veya tahta ya da linolyum (=muşamba) gibi plakalara kazıma tekniğini içerir ve kazınan resimlerin kağıda basılması ve çoğaltılmasıyla elde edilir.

 

Not: Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, Resim,Tablo, kaligrafi, ebru, Fotoğraf, minyatür, hat, sedef, el işi, oya, bezeme, Telkari, kazaziye  benzeri çalışma  ve araştırmalarınızı, sitemize üye olarak ,  bize başvurarak ESA'da paylaşarak kültürümüze katkıda bulunabilir, kendinizi ve ürünlerinizi tanıtabilirsiniz.

 

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya [email protected]KAYNAKÇA / İLGİLİ LİNKLER
1 Gravür Nasıl Yapılır?
2 Gravürün Tarihçesi ve Tekniği
3 Minyatürcü Sinan Bey
4 MİNYATÜR, YAPIMI VE KÖKENİ, Dr. Hasan ÖZÖNDER
5 MİNYATÜR'ÜN TEKNİĞİ, HÜSEYİN T AHİR - ZADE BEHZAD
6 MİNYATÜR NASIL YAPILIR ?
7 Minyatür Nedir . Doğu Batı Kültürlerinde Minyatür
8 Minyatür’ün Tarihçesi ve Osmanlı Minyatürü