MÜSTAKİL RESSAMLAR CEMİYETİ SANATÇILARI

 

MÜSTAKİL RESSAMLAR CEMİYETİ SANATÇILARI 
 

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti ise çoğunluğu Sanayi-i Nefise Mektebi mezunu olan ressam ve heykeltıraşların bir araya gelerek sanat ve sanatçıların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla kurulan bir sanatçı örgütüdür. Müstakiler olarak da anılan bu birlik Cumhuriyet döneminin ilk sanatçı topluluğudur. Bunun yanı sıra sanatçının ekonomik özgürlüğünü de savunan ilk sanat birliğidir. ( .edebiyadvesanatakademisi.com/sanat/117-cumhuriyet_d%C3%B6nemi )

Birliğin üyelerini 1914’ten sonra Sanayi-i Nefise Mektebi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)’nde öğrenime başlayan sanatçılar oluşturmuştur. 1923’te Sanayi-i Nefise’deki öğrenimlerinin son yıllarını.  Birliğin kurucuları, Refik Epikman  , Cevat Dereli , Şeref Akdik'in, Mahmut Cûda, Nurullah Berk,, Hale Asaf, Ali Avni Çelebi , Zeki Kocamemi, Muhittin Sebati, Ratip Aşir Acudoğlu ve Fahrettin adlı ressamlarımız oldu. ( .edebiyadvesanatakademisi.com/sanat/117-cumhuriyet_i )

Bu heykeltıraşlar ve ressamlar  Çallı Kuşağı’nın renkçi tutumunun yanı sıra Müstakiller, çizgiye, kuruluşa ve yapısal sağlamlığa öncelik veren resimler yapmışlar, Çallı Kuşağı’nın izlenimciliğine karşıt bir tutum izleyerek farklı bir resim anlayışı ile resimler yapmak , sanatçıların çıkarlarını korumak, Türk resim sanatının düzenli ve kalıcı temellere kavuşturmak ve yaygınlaştırmak, sanatçıların güvence altına alınmaları ve bireysel sanat anlayışlarına özgürlük tanıyan bir ortamda çalışmalarını sürdürmek amaçlarıyla bir çatı altında toplanma kararı aldılar ve bir dernek kurdular. ( Geniş Bilgi için bkz: Müstakil Ressamlar Birliği )

BİRLİĞİN ÜYELERİ 


Refik Epikman  

Refik Fazıl Epikman (d. 1902 İstanbul ö. 1974 Ankara) Türk ressam

Davutpaşa İdadisi’nden sonra 1918 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’ne girdi. 1924 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu Avrupa sınavını kazanarak öğrenimine devam etmek üzere Paris’e gitti. Paris’te Julian Akademisi’nde Paul-Albert Laurents atölyesinde çalıştı. 1928 yılında öğrenimini tamamlayıp yurda döndüğünde İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne öğretmen olarak atandı. 15 Nisan 1929 tarihinde kurulan Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği’nin kurucu üyeleri arasında yer alır. ( Yazının Devamı için tıkla:  Refik Epikman 

Hamit Görele

 (d. 1903 veya 1900, Görele - ö. 6 Haziran 1980, İstanbul) Türk ressam.

1900 veya 1903 yılında yılında Görele’de doğdu. İlk ve orta okulu Gümüşhanede okudu. Lise öğrenimini İstanbul’da bitirdi. 1922 yılında Babasının isteğine uyarak girdiği (bugün LT.Ü. olan) Mühendislik mektebinden 2 yıl sonra ayrılarak Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi. (1- 2)  Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde (1923) öğrenim gördü. 1928 ‘de Akademiden mezun olduktan sonra Hikmet Onat ve Çallı İbrahim ile çalışmalar yaparken Amerikan Kız Koleji’nde ve Galatasaray Lisesinde Resim Öğretmenliği yaptı.

Soyadı doğduğu yerden ötürü “Görele”dir. Nüfus kağıtları yeni harflerle doldurulduğunda, yanlışlık la “Görel’ yazılmış, bu yüzden uzun süre tablolarına da “Görel” diye imza atmak zorunda kalmıştı.  Askerlik görevini yaptıktan sonra asıl hevesi olan resmi ön plana alarak Güzel Sanatlar Akademisine gitmeye başlamıştı. Orada Hikmet Onat ve İbrahim Çallı atölyelerinde çalıştı. …yazının devamı için tıkla Hamit Görele Hayatı ve Resim Sanatı


 

Nurullah Berk

 

Nurullah Berk (d.22 mart 1906 Istanbul -ö.9 Ocak 1982 Istanbul) TürkRessam. Türkiye’ de geometrik-figüratif yapımcılığın (konstruktivizim) ilk temsilcilerinden biridir. Müstakiler ve D Grubu denilen sanatçılar biriliğinin kurucu üyelerindendir. Eserlerinde kübizm etkilenmeleri de mevcuttur. (1) 

 

Türkiye’de geometrik-figüratif yapımcılığın (konstruktivizim) ilk temsilcilerinden biri sayılan ressam ve yazar Nurullah Berk 22 Mart 1906'da İstanbul'da doğudu ve 9 Ocak 1982'de İsatnbulda hayatını kaybetti. …yazının devamı için tıkla..  Nurullah Berk

Şeref Akdik

 ( d. 1899 İstanbul Fatih ö. 1972 İstanbul) Türk ressam

Şeref Kamil Akdil, 12 Mayıs 1899 tarihinde iSTANBUL Fatih’te dünyaya gelir. İlk  sanat bilgilerini dönemin ünlü Hat sanatçılarından olan ve 1915 yılında Reisülhattatın payesi verilen babası Kâmil Akdik'ten almıştır. Şeref Akdik, sanata duyarlı bir aile ortamında yetişmiştir.  İki amcasından biri Hüsnü Hat ile uğraşır, diğeri ise resimle uğraşmakla birlikte keman da çalardı. Oğlunun  ressam olmasını isteyen baba Akdik, eve o dönemin iyi ressamlarının resimlerini getiriyor ve devamlı oğlunun bu ilgisini canlı tutmaya çalışıyordu.  …yazının devamı için tıkla  Şeref Akdik

Hale Asaf

Hale (Salih) Asaf (d. 1905, İstanbul Kadıköy - ö. 1938, Paris Montparnasse), Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşayan  ilk Kadın Türk ressamlarından.

1905 yılında İstanbul’da dünyaya gelir. Baba tarafından Sadrazam  Halil Paşa'nın, anne tarafından Çekez Mehmet Rasimm Paşa'nın torunudur.  Annesi Enise Hanım Babası ise Salih Beydir.  Çocuk yaşlarda İngiizce dersler alarak öğrenirken, evdeki Rum asıllı hizmetçiden de gümlük konuşmlar düzeyinde Rumca öğreniyordu. İlk ve orta öğrenimini Notre Dame de Sion’da gördü. Bu okulda ise Fansızca öğrenmeye başlamıştı. (1) Öğrenimi sırasında rahatsızlanan Hale Salih 1910 yılında Dr. Kamburoğlu tarafından ameliyat edilerek akciğerlerinde bulunan on kist alındı. (2) Sağlığına kavuşan Hale Salih, 1919 yılında Roma’ya, teyzesi Mihri Müşfik Hanım’ın yanına giderek resim eğitimine başladı. Teyzesi  Mihri Müşfik Hanım ise ilk kadın ressamımızdır. (3) …yazının devamı için tıkla Kadın Ressam Hale Asaf Biyografisi ve Sanatçılığı