A dan Z ye Özdeyişler Vecizeler Sözlüğü

ÖZDEYİŞ- VECİZE-  AFORİZMA NEDİR VE ÖZELLİKLERİ


Özdeyiş, vecize, aforizma ya da özlü söz, düşünce, duygu ya da ilkeleri kısa ve öz bir biçimde anlatan sözlerdir. Kimi zaman motto, kelamıkibar ve ülger olarak da anılırlar. Eski dilde cümle-i hikemiye, kelam-ı kibar gibi adlar verilirdi.. Atasözlerinden farkı, söyleyeninin ya da yazanın bilinmesidir.

Özdeyişlerin söyleyeni genellikle bellidir; ancak bazı sloganlaşmış özdeyişlerin ilk kim tarafından yaratıldığı bilinmeyebilir.

Özdeyiş derin anlamı olan geniş duygu ve anlatıların tek ve sloganımsı cümle şeklini almış halidir yani derin duygu tasvirleri ve onlarca kelimeyle ifade edilmeye çalışılanın tek solukta  çıkmasıdır. "Damarlarımdaki kan gibisin varlığını her an hissetmiyorum ama yokluğunda yaşayamam." (J.Saramago). Aslında aforizmanın tanımını da yine aforizmaları ile de ses getiren Friedrich Wilhelm Nietzsche yapmıştır :"Benim arzum başkalarının bir kitapta anlattığı şeyi, on cümlede anlatmaktır."

Aforizma bir form olarak neredeyse bütün disiplinlerle dirsek temasındadır. Mesela bir Schopenhauer, Nietzsche, Cioran, kimi zaman felsefi kimi zaman şiirsel kimi zaman da edebi yönü baskın  olan aforizma yazarlarıdır. Lichtenberg ise yer yer bir düşünür edasıyla tespitler ortaya koysa da, aforizmalarının büyük bölümünü eğitimle ilgili temalar oluşturur. Genel anlamıyla aforizmayı  düşündüğümüzde ise, filozofların neredeyse tamamına yakınından bir iki söz, motto bulmak olası olduğu gibi, günümüzde edebi metinlerde ve romanlarda sık sık kullanılan bir formdur aslında.

Son olarak; Aforizma irdelemez, imler. Vecizeler,bağımsız bir eser halinde yazılabildikleri gibi, bir yazarın eserlerinde dağınık olarak da bulunabilir. Vecizeler de tıpkı atasözleri gibi yaşanan olaylardan, gözlemlerden ve deneyimlerden  çıkarılan sonuçlara, derslere dayanır.

HARF SIRASINA GÖRE ÖZDEYİŞLER


-A-


Acı çekmeyenler,başkalarının acı çekebileceğini akıllarına bile getiremezler. Samuel JHONSON
Adalet evrenin ruhudur. ÖMER HAYYAM
Adalet,insan topluluğunun kutsî bağıdır. P.D. GUOZIT
Adalet güzeldir fakat liderlerde olursa daha da güzel olur. Hz.MUHAMMED
Adalet,haksız olana haksızlık gibi gelir.Çünkü her insan kendi gözünde suçsuzdur. Daniel DEFOE
Adaletin yasalarında bile mutlaka adaletsiz bir taraf vardır. MOTEİGNE
Adalet dünyadan kalkarsa,insan hayatına değer verecek bir şey kalmaz. I.KANT
Adaletsiz bir ülke mezbahadan başka bir şey değildir.
Acı tanımamış olmak,büyük bir acıdır. CICERO
Açlık ne dost,ne akraba,ne insanlık ne de hak tanır. Daniel DEFOE
Affetmek ve unutmak,iyi insanların intikamıdır. SCHİLLER
Affedilmenin verdiği acı kadar kötü bir şey olamaz. G.MAUPASSANT
Ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi vardır. JOHN LYLY
Ağlamak kadının tuzağıdır. MEVLANA
Ahlak bir insanın sevmediği bir insana karşı kurduğu otoritedir.Oscar WİLDE
Ahlaksızlık,ahlakın mevcut olmasının nedenidir. Anatole FRANCE
Ahlak ve erdemden yoksun kimse,bir çuval çamurdan daha değersizdir. LAEDRİ
Aile hayatının güzelliği gibi hiç bir şey yoktur. OSCAR WILDE
Akıllı adam,aklını kullanır;daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.Bernard SHAW
Akıl,yeryüzünden kalksa bile kimse akılsız olduğunu kabul etmezSADİ
Akıllı bir kafa,daima,ona haksız olduğunu kanıtlayan üç budala bulur.N.CYBULSKİ
Akıl yaşta değil baştadır. Doğru bir söz fakat aklı da başa yaş getirir. C. SAHABETTİN
Aklından nasibini almayanlarla geçinebilmek aklın zaferidir.VOLTAIRE
Aklıyla övünen kişi,hücresinin genişliğiyle gururlanan mahkuma benzer.Simon WEIL
Akılsızlar,hırsızların en zararlılarıdır.Zamanınızı,neşenizi ve mutluluğunuzu çalarlar.GOETHE
Akıllı adam hem kitapları ,hem de doğrudan doğruya hayatı okur. LIN YUTANG
Akıllı olmak da bir şey değil,mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. DESCARTES
Aklın üç ilkesi , iyi düşünmek , iyi söylemek , iyi yapmaktır. DEMOKRİT
Aklın ve ilmin üç büyük düşmanı vardır: Kötülük, bilgisizlik ve tembellik. HAECKEL
Alışkanlıkların zincirleri,önce duyulmayacak kadar hafif,sonra kırılmayacak kadar güçlü olur. Benjamin DISRAELİ
Alışkanlıklar bırakılmazlarsa , zamanla ihtiyaç haline gelirler. ST. AGUSTİNE
Allah, dolu ellere değil, temiz ellere bakar. P.SYRUS
Anne ve babamızı kader tayin eder,dostlarımızı ise kendimiz.J.DELISLE
Annelik sanatının ilk şartı çocuk uyuduktan sonra uyumaktır.A.FRANCE
Ana ailenin güneşidir. Bir ailede o olmazsa orada büyüyen çocuklar gölgede kalmış meyveler gibi olgunlaşmazlar. PESTALOZZI

"Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır. - A.EINSTEIN"

Aptallık yüzünden namuslu olan pek çok insan vardır.DOSTOYEVSKİ
Aptal,kendisinin akıllı olduğunu zanneder;akıllı adam ise kendisinin aptal olduğunu bilir. SHAKESPEARE
Aptal görünmeye cesaret etmek büyük bir akıllılıktır.Andre GIDE
Aradığını bilmeyen bulduğunu anlayamaz.C.BERNARD
Arkadaşınızın evine sık sık gidin;çünkü kullanılmayan yolu çalılar bürür.EMERSON
Arkadaşını yalnızken ikaz et,başkalarının yanında öv. PUBLIUS CYRUS
Arkadaşlık kuvvetli bir bağdır.İhtiyaç olunca başvurulmazsa ömür boyu sürer.Mark TWAIN
Arkanı güneşe çevirme,gölgen önüne düşer. TAGORE
Asalet sahibi kişi,verilenin değerine değil,verilişine önem verir.PLUTARKHOS
Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur. ÇEHOV
Aşırı alçakgönüllülüğün de gurur gibi kendine has tehlikeleri vardır.J.J.ROUSSEAU
Aşk, dört nala giden at gibidir, ne dizginden anlar, ne söz dinler. KONFÜÇYÜS
Aşk,insan türünü sürdürmek için bireye kurulmuş tuzaktan başka bir şey değildir. SCHOPENHAUER
Aşk, duyguların şiiridir. BALZAC
Aşk, dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır. BAILEY
Aşkın gelişi, aklın gidişidir. ANTONINE BERT
Aşk, güzelliğin aracılığıyla çoğalma arzusudur. SOKRATES
Aşk, öyle engin bir denizdir ki, ne başlangıcı ne de sonu vardır. MEVLANA
Aşk,ovaları kaplamış olan çok büyük ordulara benzer.Daha dün bütün görkemiyle orada dururken bugün bakarız,yerinde yeller eser.MONTHERLAND
Aşk,karşılıklı geçip birbirlerinin gözünün içine bakmak değil,el ele verip ileride aynı noktaya bakmak ve yine el ele o noktaya doğru ilerlemektir. Saint-EXUPERY
Aşk,bir ideale ulaşabilmek için ruhun kanatlanmasıdır.MOUPASSANT
Aşk dediğimiz şey,arzulanan bir varlıkta bulacağımız tada susamaktan başka bir şey değildir.MONTAIGNE
Aşk herkesi eşit kılarCERVANTE
Aşk büyüktür ama sonsuz değildir.BALZAC
Aşk,davaya benzer,acı çekmek de şahide;şahidin yoksa davayı kazanamazsın. MEVLANA
Aşk,çılgınlık değilse aşk değildir BARCA
Aşk,aleyhine binlerce şey söylenir ama insanoğlu yine de onsuz yapamaz. Peyami SAFA
Aşk,küçük aşkları azaltıp büyükleri artırır,tıpkı rüzgarın mumları söndürüp ateşi tutuşturması gibi. La ROCHEFOUCAULD
Aşk,kulübeyi altından bir saraya benzetir.HOLTY
Aşk,utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır. MONTAİGNE
Aşkta erkeğin zaferi kaçmaktır.NAPOLEON
Aşk,ancak ondan kaçmakla yenilebilir.FENELON
Aşk,gözle değil ruhla görür.SHAKESPEARE
Aşk dostluğu,dostluk aşkı yok eder. La BRUYERE
Aşkın bulunduğu yerde hiçbir şey can sıkıcı ve bayağı değildir. A.SMITH
Aşk,bir kez ayaklar altında çiğnendikten sonra bir daha doğrulamayacak kadar nazik bir çiçektir.George SAND
Aşık elinde ne yoksa onu ister,elinde olanı istemez. PLAUTUS
Ayrılık içinde,insanın gözünü açıp kapayıncaya kadar geçen zaman bir yıl gibi gelir MEVLANA
Ayrılık,tatmin edilemeyen aşkı artırır.VOLTAIRE
Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan iyidir. ROOSEVELT
Az anlamak ters anlamaktan iyidir.SWEIG

-B-


Babadan gelen asalet insanın çalışma isteğini kırar.BACON
Bana iyi analar veriniz, size iyi vatandaşlar vereyim. N. BONAPARTE
Bana ya hürriyet verin, ya da ölüm. PATRICK HENGY
Başarı , cesaretin çocuğudur. BENJAMİN DİSRAELİ
Başarı,kişinin başlangıç noktası ile ulaştığı yer arasındaki farktır.Sweet Marden
Başarısızlık ve büyük zararlara rağmen,hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanlar,daha çok iyi bir anne tarafından büyütülmüş olanlardır.Andre MAOROIS
Başkalarını sık sık affet ama kendini aslaP.SYRUS
Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar,hürriyete layık değildir. ABRAHAM LINCOLN

''Başkalarının hayatından ders alın. İnsan bütün hataları kendi yapacak kadar uzun yaşamıyor.'' E. Roosvelt
Bazen Bitmek Bilmeyen Dertler Yağmur Olur Üstüne Yağar; Ama Rengarenk Gökkuşağı da Yağmurdan Sonra Çıkar. . . Hz.Mevlana

Ben bilmediğimi bildiğim için , öteki insanlardan akıllıyım. SOKRATES
Bencil insan , tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. TURGENYEV
Bencillik dostluğun zehiridir. BALZAC
Beni isterseniz dövün,ama bırakın istediğim gibi güleyim. MOLI'ERE
Beşikten mezara kadar bilim öğrenin. HZ. MUHAMMED
Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. SOKRATES
Bilginlerle beraber düşünmeli,halkla birlikte hareket etmelidir. BERKLEY
Bilim ve sanat bütün dünyanın malıdır, milletlerin sınırlarını tanımaz. GOETHE
Bilimsiz şiir, temelsiz duvara benzer. FUZULI
Birlikte ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlamaz. J.J.RAUSSEAU
Bir adamın şöhreti gölgesine benzer,yükseldikçe büyür, düştükçe küçülür. ALLEGRAND
Bir anne yüreği,dibinde daima af bulunan bir uçurumdur.BALZAC
Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir. LONG FELLOW
Bir gün nasıl olsa ayrılacağız;fakat yaşarken ayrılmayalım.Melih ÖZER
Bir gencin hata yapmasını önlersen,onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olursun. JOHN ERSKIN
Bir insanda kibir, hırs ve şehvet söz söylerken soğan kokar. MEVLANA
Bir insanın gerçek zenginliği , onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir. HZ. MUHAMMED
Bir insanın tek başına mutlu olması , utanılacak bir şeydir. ALBERT CAMUS
Bir iş yapmak için neden yarını bekliyorsun. Bugün de dünün bir yarını değil midir. ÖMER HAYYAM
Bir kişiye yapılmış haksızlık , bütün topluma yöneltilmiş bir tehdittir. MONTESQUİEU
Bir mermer parçası için heykeltıraş ne ise,ruh içinde eğitim olur. CERVANTES
Bir anne çocuklarının artık, çocuk olmadığını asla fark edemez.HALBROOK
Bir okul açan , bir hapishane kapatır. VİCTOR HUGO
Bir paranın nereden geldiğini görmek istiyorsan, nereye gittiğine bak. EBU HANİFE
Bir şeyi bildiğin zaman , onu bildiğini göstermeye çalış.Bir şeyi bilmiyorsan , onu bilmediğini kabul et.İşte bu bilgidir. KONFÜÇYÜS
Bir ulusun büyüklüğü , nüfusun çokluğu ile değil , akıllı ve erdemli kişilerin sayısıyla ölçülür. VİCTOR HUGO
Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır. ALBERT EINSTEIN
Biri sizi bir kez aldatırsa suç onundur.İkinci bir kez aldanırsanız bilin ki suç sizindir.Sarah BERNHARDT
Bizce aklı başında adam yalnız bizim gibi düşünendir. LA ROEHEFOUCOULD
Bu dünyaya istediğimiz gibi gelmedik,bu dünyadan istediğimiz gibi gidemeyiz. ÖMER HAYYAM
Bu dünyaya anlaşılmak için değil,anlamak için geldik.Anlaşılamamanın üzüntüsünüduyacağımız yerde,bütün ruhumuzla başkalarını anlamaya çalışsak hayat ne kadar güzel olurdu.E.RENAN
Bütün donanımıyla askere değil de elinde alfabesiyle öğretmene güvenirim. BROUGHAM
Büyük bir acı içinde bulunduğumuz zaman,yok olmayı vahşi bir zevkle düşünürüz. FOUQUET
Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. (Balzac)
Bir milletin büyüklüğü, nüfusunun çokluğu ile değil, akıllı ve fazilet sahibi adamlarının sayısı ile belli olur. (Victor Hugo)
Büyük başarılar kişiyi aptallaştırmadığı takdirde kişi alçakgönüllü olur. ALAIN
Büyük başarılar değerli annelerin yetiştirdikleri seçkin çocuklar sayesinde olmuşturATATÜRK
Büyük aşklara tutulmuş olanlar,kendilerine geldiklerinde bütün ömürlerince hem memnun hem de pişman olurlar.La ROCHEFOUCAULD

-C-


Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. MEVLANA
Camdan evde oturanlar başkalarına taş atmamalıdırlar. G. NERBERT
Cennet anaların ayakları altındadır. HZ. MUHAMMED
Cesaret cennete , korku ölüme sürükler. SENECA
Cesaret insanı zafere,korkaklık ölüme götürür. SENECA
Cesareti olmayan adamın başarısı olmaz. PULDIUS CYRUS
Cesaretle dolu bir insan, inançla dolu bir insandır. CİCERO
Cibilliyetsize ilim öğretmek,eşkıyanın eline kılıç vermektir. MEVLANA

-Ç-


Çağımızın ahlaksızlığından neden şikayet ediyorsunuz ki ?Siz ahlaklı olun itibarınız yükselsin. GOETHE
Çalışma , doğanın anasıdır ; mutlak bir dinlenme ölüm demektir. PASCAL
Çiçek koku vermek,ateş ısıtmak,kadında mes'ud etmek için yaratılmıştır. G.GARDONY
Çocuğa küçük şeylerden zevk almasını öğreten,ona büyük bir servet bırakmış olur. ETIENNE GILSON
Çocuğum beni öldürmeye kalkışsa ,ilk acım onun hapislerde çürüyeceği olur.SERHAT KESTEL
Çocuklara,babalarının yeteneklerine göre değil,kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir. PLATON
Çocuklarınıza dilini tutmasını öğretin. Konuşmasını nasıl olsa öğrenecektir. FRANKLİN

Çoğu şeyi kazanırken, bazı şeyleri kaybedersin. Hayatta öyle seçimler yap ki kazandığın şeyler, kaybettiklerine değsin[Seneca]

-D-


Daha akıllı olmaya çalışmayanlar,gerçekten ahmak ve cahil kimselerdir. EFLATUN
Dedikodu,basit ruhlu insanların eğlencesidir. JORNEİLLE
Dehanın ilk ve en büyük şartı hakikati sevmektir. GEOTHE
Deney, aklın babası , belleğin anasıdır. THOMAS FULLER
Dil , bir ulusun aynasıdır. Bu aynaya baktığımız zaman , orada kendimizin gerçek yankısını görürüz. SCHİLLER
Doğru işlemeyen akıl keskinmiş neye yarar,saatin iyiliği koşmasında değil doğru gidişindedir. VAUVENARGUES
Doğru düşündüğüne inanan yanlış fikirlerle savaşmak zorunda kalır. MEHMET KAPLAN
Doğruluk , insanın kalbinin en gerçek anlatımıdır. KONFÜÇYÜS
Duvarda bir gedik açmaya bir taşın eskimesi yeter. A. NİHAT ASYA
Dünya değirmen taşına benzer,her saat nice kalpler öğütür. SEYH SADİ
Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez. SOKRAT
Düşmanların en büyüğü, düşmanlığını saklayandır.    HZ.ALİ
Düşmanı affetmek,dostu affetmekten daha kolaydır. D.DELUZY
Düşüncesiz öğrenme , boşuna giden bir çabadır. KONFÜÇYÜS
Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer. R. DİGEST
Düşünmediğim zaman, yaşamadığım zamandır. REMBRANTD
Düşünmek ve söylemek kolay,fakat yaşamak,hele basarı ile sonuçlandırmak çok zordur. ZİYA GÖKALP
Düzyazı yürümeye, şiir ise dansa benzetilebilir. Yürümenin kendisi dışında bir amacı vardır. Dansın amacı ise, kendisidir. VALERY

-E-


Eğitim öğrencilere saygıyla başlar. EMERSON
Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. HZ.ALİ
Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olamazsa,insan da acı çekmeden olgunlaşamaz. CONFUCIUS
En tatlı şarkılar en acı duyguları dile getirenlerdir. SHELLY
En büyük acı, acıtmaz olmuş zincirlerin acısıdır; köleliği kabul etmenin, başkaldırmaktan vazgeçmenin acıdır. A. NİHAT ASYA
En büyük cezaevi, cahil bir insanın kafasının içidir. MONTAİGNE
En kudretli insan,kendisine hakim olandır. SENECA
En sürekli aşk, karşılıklı olmayan aşktır. SOMERST MAUGAM
En tehlike insanlar yarı deliler ve yarım akıllılardır. GOETHE
En verimli yağmur alın teridir. C. SAHABETTİN
Erkekler,her zaman bir kadının ilk sevgilisi olmak isterler.Kadınların isteği ise bir erkeğin son sevgilisi olabilmektir. Oscar WİLDE
Erdem , iyiyi elde etme gücüdür. EFLATUN
Eğer erkekler karılarını aldatmanın yolunu bilmeseydi dünyada verem olmayan kadın kalmazdı.Hüseyin Rahmi GÜRPINAR
Erkekler, kadınların ilk aşkı, kadınlar da erkeklerin son aşkı olmak isterler. OSCAR WILDE
Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür. C. ŞAHABETTİN
Ey aşk,güzel ve kısasın! SCHILLER
Evlilikte başarı, yalnız aranan kişiyi bulmakta değil, aynı zamanda aranan kişi olmaktadır. FOSTER WOOD

-F-

Fakirlik kapıdan girince aşk kapıdan çıkar.Thomas FULLER
Felaket, dost sayısını sıfıra indirir. W. SHAKESPEARE
Felaket içinde karar verebilmek yarı kurtuluştur. PASTALOZZI
Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan soylu ve cesurdur. NAPOLCON
Fenalıkların ilki ve en büyüğü,haksızlıkların cezasız kalmasıdır. EFLATUN

-G-


Geç kalan teselli,idam dan sonraki affa benzer. SHAKESPARE
Geciken adalet adaletsizliktir. W.S.LANDOR
Geçmişte çektiğimiz acılar bize,çekmekte olduğumuzdan daima daha hafif görünür. ANNUNZIO
Geçmişi hatırlayamayanlar,onu bir kere daha yaşamak zorunda kalırlar. G.SANTAYANA
Geçmişteki acılarımıza gülümseyerek baktığımız anda büyümüşüz demektir. KHIEW
Gençken bilgi ağacını dikmezsek ,ihtiyarlığımızda gölgesinde barınacak ağacımız olmayacaktır. CHESTERFİELD
Gençler! Muhakkak evlenin. Eşiniz iyi çıkarsa mutlu, kötü çıkarsa benim gibi filozof olursunuz. SOKRAT
Gençliğe üç öğüdüm vardır: ÇALIŞ, ÇALIŞ, ÇALIŞ. BİSMARK
Gençliğin parlak lügatinde başarısızlık diye bir kelime yoktur. E. BULWER LYTTON
Gençlik,rüzgarların savurduğu gül yapraklarının arkasından koşar. N.LENAU
Gerçek aşk,daima kişisel yarar duygusundan vazgeçme temeli üzerinde yükselir.TOLSTOY
Gerçeğin dağlarına umutsuzlukla çıkılmaz. NİETZSCHE
Gerçek arkadaş sağlık gibidir,değeri o yok olunca anlaşılır.CERVANTES
Gerçek arkadaşlık sıhhat gibidir,değeri ancak o yok olduktan sonra anlaşılır. GOLTI
Gerçek bilgi ; yaparak , denenerek öğrenilen bilgidir. DESCARTES
Gerçek bir arkadaş , iki gövdede yaşayan bir ruhtur. ARİSTO
Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan yardım gelmez.MONTAIGNE
Gülmek bir güneştir.İnsanın yüzünden hüzün ve keder kışını defeder. VİCTOR HUGO

Gülmek her zaman mutlu olmak için değildir. Bazen öyle gülmeler vardır ki; en büyük acıları gizlemek içindir...! Bob MarLey

Gündüz kandilini hazırlamayan , gece karanlığa razı demektir. CENAP ŞAHABETTİN

Günümüzde, dünyadaki temel sorun, aptalların kendilerinden son derece emin, akıllıların ise devamlı şüphe içinde olmalarıdır.” [B. Russell]

Güzel bedenler için zevk,güzel ruhlar içinde ıstırap gerektir. OSCAR WILDE
Güzel bir kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur. C. ŞAHABETTİN
Güzel düşün , iyi hisset , aldanma; ne varsa doğrudadır ; doğruluk şaşar sanma. T. FİKRET
Güzel yüz aynaya aşıktır.MEVLANA
Güzel sanatlar, insanın kafasının, kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir. BACON
Güzellik,çoğu zaman kusurları gizleyen bir örtüdür. BALZAC
Güzellik müthiş bir kudret,gülümseme ise onun kılıcıdır. CHARLES REACK
Güzellik ile akıl nâdiren birarada bulunurlar. (Perronius)
Güzellik müthiş bir kudret, gülümseme ile onun kılıncıdır. (C.Reade)

-H-


Hafızasız baş,bekçisiz kaleye benzer. NAPOLEON
Hak beklediğin bir yola yalnızda olsan gideceksin. TEVFİK FİKRET
Haksızlığa yönelip bütün insanların senin peşinden gelmesi yerine,adaletli olup yalnız kalman daha iyidir. M.GANDI,
Haset, insanların duyguları içinde en can sıkıcı ve devamlı olanıdır. BACON
Hatalarımızı zamanında söyleyecek arkadaş gereklidir.BOILEAU
Hata yapmaktan korkan insan , hiçbir şey yapamaz. LİNCOLN
Hayatta en zor şey,amaçsız insanlarla yaşama zorunluluğudur.Cenap ŞAHABETTİN
Hayat Tanrının bize sunduğu bir armağandır; onu değerlendirme biçimimiz ise bizim yaratıcıya sunduğumuz armağandır. LEO BUSCAGLİE
Hayatın ihtiyarlık çağında olduğu gibi aşkında ihtiyarlığında,artık zevkler için değil acılar için yaşanır.La ROCHEFOUCAULD
Hayat yaşla değil, yaşamakla anlaşılır. ANDRE-GIDE
Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez. MONTAİGNE
Hepimiz kahkahalarımızı göz yaşlarımızla ödüyoruz. PEYAMİ SAFA
Her büyük sanatçı, sanata kendi damgasını vurur. VICTOR HUGO
Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez. TOLSTOY
Her zaman aklımızın ardı sıra gidelim,diğerlerinin takdiri de canı isterse ardımızdan gelsin.MONTAİGNE
Her şeyin başlangıcı küçüktür. CİCERO
Hiçbir savaş yoktur ki,savaş esaslarına dayanmadan ilerleyebilsin. M. Kemal ATATÜK
Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. J. KETH MOORHEAD
Hiç kimse,affettiği zaman olduğu kadar yükselemez.GOETHE
Hiçbir miras doğruluk kadar zengin değildir. SHAKESPEARE
Hiç bir güzel kadın yoktur ki aynanın karşısına geçip sırıtıp durmasın.SHAKESPEARE
Hiçbir şey, ele geçince hayalde olduğu kadar güzel kalmaz. N.RICHARD NASH
Hiçbir insan,kollarında bir çocuk tutan anne kadar çekici ve birkaç çocuk arasındaki bir anne kadar saygıya layık değildir. GOETHE

-İ-


İki günü eşit olan ziyandadır. HZ. MUHAMMED
İlk aşk,devrimden farksızdır;hiç değişiklik olmadan sürüp giden hayat bir anda darmadağın oluverir.TURGENYEV
İlim öyle bir şeydir ki sen ona tüm gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez. EBU YUSUF
İlimle geçen bir gece,ibadetle geçen bin geceden hayırlıdır. HZ. MUHAMMED
İnsan başkalarını aldatma alıştırmasını önce kendinde yapmalı. Refik Halit KARAY
İnsan ; düşünmek , sevmek , inanmak için dünyaya gelmiştir. J.J. ROUSSEAU
İnsan yaşadıkça anlıyor ki ,kendi kayığını kendin çekmezsen bir yerlere gidemiyorsun.Kaherine Hepburn
İnsan eğitimle doğmaz,ama eğitimle yasar. CERVANTES
İnsan , gülmediği günü , yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir. SOKRATES
İnsan,hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir. DIDEROT
İnsan hür olarak yaratılmış,zincire vurulmuş olarak bile doğsa,yine hürdür. SCHILLER
İnsan ne kadar çok okursa o kadar çok yükselebileceğini bilmelidir. O.J. BANGS
İnsan zaman öldürmek için değil ; faydalı hoş bir an geçirmek için okumalıdır. OLİVER GOİTMİDH
İnsanın dostu yoktur,saadetin dostu vardır. NAPOLEON
İnsanın kendini feth etmesi zaferlerin en büyüğüdür. EFLATUN
nsanlar birbirleri içindir ; birbirlerine aittir. GOETHE
İnsanlar sevildiğini sandıkları için aşık olur.ALAIN
İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını,sonra da sağlıklarını kazanmak için paralarını verirler. GOETHE
İnsanların birbirlerini tanımaları için en iyi zaman ayrılmalarına yakın zamandır.DOSTOYEVSKİ
İs bizden iki fenalığı uzaklaştırır : can sıkıntısı, kötülük. VOLTAİRE
İsteğine egemen ol, vicdanına tutsak.    ARİSTO
İşin güç kısmı, adam olmak değil, adam kalmaktır. ANDRE MAZERELLES
İyi olmak kolaydır,zor olan adil olmaktır. V.HUGO
İyiliğe gücün yetmezse , kötülük etme. ARİSTO
İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü herkes. CENAP ŞAHABETTİN
İnsan gençliğinde öğrenir, ihtiyarlığında anlar. (Eschenbach)
İnsanın en büyük düşmanı, bizzat kendisidir. (Çiçero)

-K-


Karnı açlardan çok,kalbi açlara acırım. Cenap ŞAHABETTİN
Kabukta dolaşan böcek, meyvenin tadını alamaz. SAHSUVAR
Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılır mı? LUKİANOS
Kendini akıllı sananlar kadar,dünyada aptal yoktur.SENECA
Kendi dilini bilmeyen başka dil öğrenemez. B. SHAW
Kendini affetmeyen bir insanın bütün hataları affedilebilir. CONFUCIUS
Kendisini pek çok seven,çevresinde pek az sevilir. C. ŞAHABETTİN
Kendi acımız,bize başkalarınınkini bölüşmeyi öğretir. GOETHE
Kıskanç daha çok sever, fakat kıskanç olmayan daha iyi sever. MOLIER
Kısa ayrılıklar aşkı canlandırır,uzun ayrılıklar ise aşkı öldürür. MIRABEEN
Kıskançlığımızı ancak sevgi ile yenebiliriz. GOETHE

Kibir, Kendisinden habersiz,kendini bilmeyen insana benzer.Tıpkı güneşten haberi olmayan buzun kendini bir şey zannetmesi gibi! [ HZ.MEVLANA ]

Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendisini unutmalıdır. LA-EDRI
Kitapsız yaşamak,kör sağır,dilsiz yaşamaktır. SENECA
Konuşma , insanın aklını kullanma sanatıdır. EFLATUN
Konuşup da aptallığınızı belli etmektense susup akıllı sanılmak daha iyidir.Abraham LINCOLN
Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak sanattır. GOETHE
Korkunun kaynağı bilgisizliktir. EMERSON
Kötü ahlaklı insan kırılmış saksı gibidir,ne saksıdır ne de çamur. Vehb Bin MÜNEBBİH
Kötü haberlerin kanatları vardır,iyi haberlerin ayakları bile yoktur. MARGARET CAVENDISH
Kral da dilenci de aynı iştahla acıkır.MONTEIGNE
Kurnazlıkların en incesi,bize kurulan tuzaklara düşer gibi görünmeyi iyi bilmektir.La ROCHEFOUCAULD
Kusurlarınızı hemen söyleyecek arkadaşlar bulun. BOİLEAU
Kuvvete dayanmayan adalet güçsüz,adalete dayanmayan kuvvet acımasızdır. B.PASCAL
Küçük hediyeler dostluk,büyük hediyeler sevgi meydana getirir. LICTERBERG
Küçüklerin büyüklük taslaması kadar tehlikeli bir şey yoktur. SLEFAN ZWEIG

-L-


Leyla'nın güzelliğine ancak Mecnun gözüyle bakmalısın ki onu seyretmenin sırrı sana da görünsün. SADİ

-M-


Mademki alışkanlıklar,hayatımızın en ileri gelen hakimleridir,öyleyse ne yapıp edip iyi birini edinmeye çalışmalıyız.BACON
Malı az olan değil, istekleri çok olan züğürttür.  SENECAN
Milletler parasızlıktan değil ahlaksızlıktan çökerler. CICERO
Milyoner kasasını,hırsız mahzenini,filozof kitabını ve aşık kalbini aynı heyecan ve korkuyla açar. Cemil Sena ONGUN

-N-


Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur. LA FONTAİNE
Nasıl kafa sayısı kadar düşünce varsa ,kalp sayısı kadar da aşk çeşidi vardır.TOLSTOY
Nankörlük, zayıf insanların işidir,kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım. GOETHE
Nereye gittiğini bilen insana yol vermek için,dünya durup kenara çekilir ve ona yol verir.D.STARR
Ne güzel bir ceza evi vardır ne de çirkin bir aşk.RASBUTIN
Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır. MEVLANA
Ne mutlu diline hakim olana,evi kendisine geniş gelene,yaptığı suçtan pişman olup ağlayana.HZ.MUHAMMED
Nezaket hiçten gelir ; ama her şeyi satın alır. DR. V. PAUCHET

-O-


Okullar demokrasinin kalesidir. HORACE MANN
Okumak ; haz duymaya , zihnimizi beslemeye , yeteneklerimizi artırmaya yarar. BACON
Okumak ; insana olgunluk , konuşmada canlılık , yazmada açıklık verir. BACON

-Ö-


Öğrenmek pahalıdır ama cehalet çok daha pahalıdır. H. CLAUSEN
Öğretmen bir kandile benzer,kendini tüketerek başkalarına ışık verir. RUFFINI
Ömrünü seyahatle geçirenler bir çok otelci bulur,ama dostluk kuramaz. SENECA
Önemli olan akıllı olmak değil,aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır.DESCARTES
Önyargıları kırmak atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. EİNSTEİN
Öyle alçak bir kapıdır ki açlık,geçilmesi zorunlu oldu mu,insan ne kadar büyükse o kadar eğilmek zorundadır. Victor HUGO
Öyle horozlar vardır ki öttükleri için sabahın olduğunu sanırlar. G. DUMANT
Övülmek isterseniz alçakgönüllülüğü yem olarak kullanın. Lord CHESTERFIELD

-P-


Para arttıkça , para sevgisi de artar. JUVERAL
Para ile satın alınan sadakat, daha fazla para ile de satılır. SENECA

-R-


Resim, sözcüksüz şiirdir. HORATIUS

-S-


Sağlık bir beden değil, bir kafa meselesidir. M.B EDDY
Sanat, doğaya eklenmiş insandır. BACON
Sanat hem bir coşma, hem bir yadsıma işidir. ALBERT CAMUS
Sanat, insanın doğaya eklediği bir şeydir. ALAIN
Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. SCHILLER
Sanat, şiddeti ortadan kaldırmalıdır, yalnız o yapabilir bunu. TOLSTOY
Sanat, toplumsal bir çabadır; toplumdan gelir, topluma döner. Fakat gelenle giden aynı şey değildir. ATTİLA İLHAN
Sanat ve sanatçıdan yoksun bir toplumun canlılığı olmaz. M. KEMAL ATATÜRK
Sanatın düşmanı bilgisizliktir. SAMUEL JOHNSON
Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. M. KEMAL ATATÜRK
Sanatta temel olan, yeni ve kişisel bir şey söylemektir. Büyük sanatçı bununla belli olur. TOLSTOY
Saygı olmayan yerde aşk da olmaz. EMILE ZOLA
Sevdiği bir işi bulan insan mutludur. THOMAS CARLYLE
Sevdiklerimize vereceğimiz en değerli hediye,ne altın ne de mücevher. Yalnız kendimizden bir küçük parça. RALDP WALDO EMERSON
Sıradan bir kadın nazarında,her erkek daima erkektir;ama kalbinde sevgi olan bir kadın için,aşığından başka erkek yoktur.J.J.ROUSSEAU
Size yapılan en ufak yardımı sakın unutmayınız,yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit hatırlamayınız. CHILON
Sözcüklerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız.CONFUCIUS
Suçu toplum hazırlar , suçlu işler. BUCKLE
Susan bir bilgin , bir kelime söylemeyen aptaldan farksızdır. MOLİERE
Susmayı bilmek söylemeyi bilmekten daha nadir bir meziyettir. AMBROISE

-Ş-


Şair, her şeyden önce yaşadığı toplumun sorunlarına, giderek tüm dünyaya karşı sorumludur. NERUDA
Şerefli bir ölüm ,şerefsiz bir ömürden daha iyidir. TACİTÜS
Şiir benim içimde bir amaç değil, tutkudur. EDGAR ALLEN POE
Şiir, düşüncelerle değil, sözcüklerle yazılır. MALLARME
Şiir, güzellikte çarpışan tek gerçektir. GLFILLON
Şiir, hem ozanın hem de yazıldığı çağın resmidir. ERIK STINUS
Şiirin, düzyazıdan ayrıldığı nokta şudur: Az sözcükle çok şey söylemek. VOLTAIRE

Şiirin onda dokuzu emek onda biri ilhamdır. N. Fazıl Kısakürek.
Şiir kelimelerin dinidir. Mallarme.
Şiir sözden ziyade musikiye yakındır. Ahmet Haşim.

-T-


Talebelerine öğrenme arzusu aşılayamayan bir öğretmen soğuk demiri döven bir demirci gibidir. HORACE MANN
Tam dostluk benzer arkadaşlar arasında olur. NIETZCHE

Taş gibi idin çok gönüller kırdın yeter! Toprak ol; üstünde hoş güller biter...MEVLANA

Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. MONTAİGNE
Tatlı sözler,şiddetli bir öfkeye karşı en tesirli ilaçtır. AISKHYOS
Tek ayna bulunmamıştır ki kadına:Sende iş kalmadı.desin.R.H.KARAY
Tilki, kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılır mı? TRUMAN
Toplumun insanlık özelliği, güzel sanatlarla beslenir. İSMET İNÖNÜ
Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de birbirinin ışığı altında ilerler. VOLTAIRE
Türk ulusunun tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onlarda yükselmektir. M. KEMAL ATATÜRK
-U-

Ulusların zenginliği ipek , pamuk , altın değil , insandır. RİCHARD HOVEY
Umut insanı uyandıran bir rüyadır. ARİSTO
Unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır. LYLY
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. M. EMİN YURDAKUL
Uşağım dahi olsa, hatalarımı düzelten efendim olur. GOETHE

-Ü-

Ülkeler kılıçla alınır;ancak adaletle korunur. TİMURLENK
Ümidini kaybetmiş olanın,başka kaybedecek şeyi yoktur. BOLSE

-Y-

Ya insan ırkının hiçbir üyesinin gerçek hakkı yoktur, ya da aynı haklara sahiptir. M.CONDORCET
Ya sus yada susmaktan daha değerli şeyler söyle. PHTAGORE
Yardıma çağırdığım şey acılardır.Çünkü onlar dosttur ve iyi öğütler verirler. GOETHE
Yalanı söküp atmadan gerçeği dikmeye çalışma ! tutmaz. CENAP ŞAHABETTİN
Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan,hizmetçi arıyor demektir. CENAB ŞAHABETTİN
Yanıldığını asla kabul etmeyenler,en çok yanılanlardır. LA ROCHEFOUCAULD
Yapılmış küçük işler,planlanmış büyük işlerden çok daha iyidir. PETER MARSHALL
Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niçin bugünden başlamıyorsun? EPİKTETOS
Yaşam kısa, sanat uzundur. HIPPOKRATES
Yaşamak solumak değil , çalışmaktır. J.J. ROUSSEAU
Yaşamanın amacı , hoşa gitmeyen şeylerden kaçmak değil , hoşa gitmeyen şeyleri yenmektir. F.W. FOERSTER
Yenilince ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar. GERMAIN MARTIN
Yeterince dikkatli olup da dostlarımızın yalnızca bize uyan yanlarıyla ilgilensek ve geri kalan yanlarıyla uğraşmasak dostluklar daha dayanıklı ve daha sürekli olurdu.GOETHE
Yiğit olan sırrını kimseye demez,kötü kalbindekini dile getirir. KARACAOĞLAN
Yoksulluk içinde,mutlu anları hatırlamaktan daha büyük bir acı yoktur.DANTE
Yurdu savunmanın en ucuz yolu, eğitimdir. BURKE
Yüz kişinin içinde aşık,gökyüzünde yıldızlar arasında parıldayan ay gibi belli olur. MEVLANA

-Z-

Zafer , iradededir. NAPOLYON
Zevke esir olan değil,hakim olan mesuttur. ARISTIPPAS
Zorluk çeken rahat bulur. ŞİNASİ
Zulmedenleri affetmek,suçsuzlara yapılan haksızlıktır. SADİ • https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zdeyi%C5%9F
 • https://www.edebiyatogretmeni.net/guzel_sozler.htm
 • https://www.turkceciler.com/vecize/oz_deyisler.html


İLGİLİ SAYFALAR

 

 • EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ ( T-U-Ü-V-Y-Z)
 • EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ ( O-Ö-P-R-S-Ş)
 • EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ ( L-M-N)
 • EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ ( H-I-İ- K)
 • EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ ( Ç-D-E-F )
 • EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ ( A-B-C-D)
 • Atasözleri ve Açıklamalı Sözllüğü ( A- B ve C ilebaşlayanlar )
 • Atasözleri ve Açıklamalı Sözlüğü( D-E-F-G) ile başlayanlar
 • Atasözleri ve Açıklamalı Sözlüğü ( H-I-İ )ile başlayanlar
 • Atasözleri ve Açıklamalı Sözlüğü(K- L-M-N ) ile başlayanlar
 • Atsözleri Sözlüğü ve Açıklamaları(-S-Ş ) ile başlayanlar
 • Atasözleri Sözlüğü ( T-U-Ü V-Y-Z) Harfleriyle başlayanlar
 • Atasözleri Sözlüğü( V-Y ile Z harfleriyle başlayanlar )
 • Deyim Nedir ve Özellikleri,
 • Deyimler Sözlüğü :"A " ile Başlayanlar
 • Deyimler Sözlüğü :"B" Harfi ile Başlayanlar
 • Deyimler Sözlüğü: "C-Ç" Sesi ile Başlayanlar
 • Deyimler Sözlüğü "D" ile Başlayanlar
 • Deyimler Sözlüğü" E-F" ile Başlayanlar
 • Deyimler Sözlüğü " G-H" ile Başlayanlar ve Açıklamaları
 • Deyimler Sözlüğü "I-İ-K" ile Başlayanlar ve Açıklamaları
 • Deyimler Sözlüğü "L-M-N-O-Ö-P-R" ile Başlayanlar ve Açıklamaları
 • Deyimler Sözlüğü"S-Ş-T-U-Ü" ile Başaayanlar ve Açıklamaları
 • Deyimler Sözlüğü "V-Y-Z" ile Başlayanlar ve Açıklamaları
EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016