Ad TamlamalarıAd Tamlamaları 
 
 
Kelime türü ve dalı: İsim, dil bilgisinde bir terim 
 
 İng. Possesive constructıos,
Almn. Genitiv konstructıon
 Frnsz.rapport d’anexsion
 
Osmanlıca: İzafet terkibi
 
Eş anlamlı Terim: İsim tamlaması, ad tümlemesi, isim takımı, izafet ilgisi.
 
“Bir ismin aitlik ilgisi bakımından daha belirli hâle gelmesi için başka bir isim tarafından tamlaması”. “İki veya daha fazla isimden kurulmuş tamlama “
 
En az iki adın, aralarında anlam bağlantısı kurarak oluşturduğu, bir nesnenin parçası olduğunu ya da bir nesnenin başka bir nesneyle tamamlandığını gösteren tamlamadır.
 
Ad tamlamalarında kullanılan tamamlayıcı öğeye tamlayan, birinci nesnenin parçası durumunda olan ikinci öğeye ise tamlanan denir.
 
 Ad tamlamalarında tamlayanda ilgi eki, tamlananında ise iyelik eki bulunur.
 
Tamlayan veya tamlanan ek alma durumuna göre isim tamlamaları dörde ayrılır:
1. Takısız İsim Tamlaması: Bir tamlamada tamlayan ve tamlanan isim veya isim soylu kelime ek almazsa takısız tamlama oluşur. Gümüş çerçeve    demir kapı
2. Belirtisiz İsim Tamlaması: Bir isim tamlamasında tamlayan ek almaz, tamlanan ek alırsa belirtisiz isim tamlaması meydana gelir. soba boru - s -u    pencere cam - ı
3. Belirtili İsim Tamlaması: Tamlayanla tamlananın ek aldığı isim tamlamalarına belirtili isim tamlaması denir. Ev - in pencere -s - i    Dolab - ın kapağ - ı    Ceket - in düğme - s - i
4. Zincirleme İsim Tamlaması: İkiden fazla ismin anlamca birbirini tamamlarken oluşturdukları tamlamalardır. Evimizin dört bir yanı    Pencere çercevesinin camı ...
 
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016