ALFABE DIŞI SES

 
ALFABE DIŞI SES
 
 
Kelime türü ve dalı: İsim, dil bilgisinde bir terim 
 
 
Fransızca:  analphabettique,
İngilizce: analphabetic
Almanca: analphabetisch
 
Alfabe dışı ses veya harf. 
Bir ulusa ait alfabede bulunmayan ses ve harftir.  
 
Örneğin Türk alfabesinde    - w-  x  -q   sesleri bulunmaz.

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016