Anlam Çokluğu Nedir ve Örnekler

Anlam Çokluğu
 
 
Kelime türü ve dalı: İsim, dil bilgisinde bir terim 
 
 
Fransızca:  polyse’mie
İNGİLİZCE : polysemy
Almanca:  polysemie
 
 (Derleme Terimler: Çokanlamlılık
 
Sözcüğün birden çok anlam vermesi:
Bir kelimenin birden çok anlamlar bildirme si,  bir kelimenin temel anlamla bağlantılı birden çok anlamının olması veya ortaya çıkması, kelimelerin anlam genişlemelerine uğrayarak asıl anlamı ile olan ilişkisini kaybetmeden yeni anlamlar kazanması şekillerinde tarif edilebilir.
 
Aslında her kelime başlangıçta tek bir anlamı karşılasın diye üretilir.  Fakat bazı kelimler kavramsal özellikleri nedeni ile bir takım yeni yan mecaz, ve benzetilme anlamları kazanarak birden fazla anlamları karşılar hale gelirler.  Örneğin gövde, baş, kol, yüz, burun gibi sözcükle r temel anlamları ile insan vücudu için düşünülmüş olmalıdır. Fakat bu kelime kavrasam zenginliği ile birçok yeni anlamlar kazanarak çoğalmıştır.
 
Kol, gövde , burun, yüz, ayak, el, dil, kara, baş, kalp,  yürek, dil, ağız vb.
 
ÇOK ANLAMLILIK ÖRNEKLERİ
 
YÜZ: İnsan yüzü, kumaş yüzü, işin iç yüzü, yüzü kızarmak, yüz çevirmek, cephe, satıh, yüzey;
 
BAŞ: İnsan başı, suyun başı, işin başı sokak başı, başkan, başyapıt, başbakan,  sınıf başı, kolbaşı; «bir şeyin başlangıcı»: hafta başı, aybaşı;
 
AĞIZ: «organ kapların ve içi boş şeylerin ağız kısmı; bir suyun denize veya göle döküldüğü yer;
koy, körfez liman gibi yerlerin açık yanı;
 
Dil: Ağız içi organ, araçlardaki yassı, hareketli bölüm, nefesli çalgılardaki ince, metal kesim,  denize uzanan kara parçası, lisan, ana, dili, ana dil,  kapı dili, dil dökmek
 
Geçmek:  arkada bırakmak, hastalık bulaşması, sınıfı geçmek,  sobanın geçmesi, 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016