ARASÖZ NEDİR

ARASÖZ
 
Kelime türü: İsim  - Dil bilgisinde bir terim
 
Fransızca:  Digressions:
İNGİLİZCE :  Disgression.
Almanca: Abschweifungen
 
 “Bir tümcedeki bir öğenin açıklayıcısı olan söz”. Konunun iyi anlaşılması için tümce, arasına alınan açıklayıcı söze denir.  Ara sözler, kendilerinden önce gelen öğe hakkında açıklayıcı ek bilgiler veren sözlerdir.
 
Ara söz ile ara cümle; kelime veya cümle düzeyinde olan;  içinde kullanıldıkları esas cümleye açıklayıcı ibare olarak gelen söz veya cümlelerdir. Her ikisi de, cümle içerisinde konuyla alakalı olarak açıklanmasında fayda görülen bir hususu veya bilgiyi izahat için konulur. Ara sözü ara cümleden ayıran özellik: ara cümle bir yargı bildirmesine karşın ara söz yalnızca kelime düzeyinde açıklama meydana getirmesidir. 
 
Ara sözü, ara cümleden ayıran özellik; ara sözlerin bir veya birkaç kelimeden ibaret ve yüklemi olmayan ibareler olmasıdır. Ara cümle ise cümle içinde yüklemi de olan açıklayıcı bir cümledir.  ve ara cümleyi birbirinden ayıran şey, içerisinde bir yüklemin olup olmadığıdır. Ara cümle içerisinde yüklemi de bulunan ve yargı bildiren açıklayıcı cümledir.
 
Esas cümle ara söz veya ara cümle olmadan da yargılı ve anlamlıdır. Fakat ara söz veya ara cümle önceki öğe hakkında açıklayıcı bir bilgi verilmek istenildiğinde kullanılırlar.   Ara sözler, hangi öğeyi açıklıyorlarsa o öğe ile aynı görevi yüklenirler.
 
Ara söz ve ara cümle,   iki virgül arasında veya iki kısa çizgi (-) arasında gösterilir.
 
 
 En sevdiğim türküyü, Mühür Gözlüm istedim
 O gün o parkta- Kurtuluş Parkı– seninle çok eğlenmiştik
 Bahçelievler’deki evlerinededesinden kalan eski ev, dönmek istiyorlardı.
Yaşlı adam onu,  minik bebeği, alıp evine götürdü.
«  Ali- istemeyerek de olsa- kitapları teslim etti.»
M. Ali Bey -  dergi editörü  - o gün ona bir mektup getirdi.

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016