BAĞLAÇ YİNELENMESİ

 
BAĞLAÇ YİNELENMESİ  
 
 
FARKLI EŞANLAMLI TERİMLERİ: Tekrarlı bağlaç, çatallı bağlaç
 
Yinelenen sözcüklerle kurulan bağlaçlar.
 
 Eş görevli öğeler arasında aynı bağlacın tekrarlanarak kullanılmasına denir. [1]
 
Eş görevli sözcükler ya da öğeler, cümleler arasında yinelenerek kulllanılan bağlaçlardır
Bu tip bağlaçlar: ya…ya, ne…ne, hem…hem, ister…ister, gerek…gerek, ama…ama, kah…kah…gibi.
 
Ne gördüm ne işittim.
Ne  gördüm ne de kimseye sordum.
Ne Ali ne de Veli bu işin içinden çıkamaz,
Ne Ahmet ne de Mehmet bu sorunu halledemez.
Gerek bu  ülkedekiler gerekse dışardakiler işi ciddiye almadı
Babam ya gelir ya gelmez
Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin
 
[1] Prof. Dr. Vecihe Hatipoğlu, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, AÜ. DTCF Yayınları, Ank. 1982
 

EsaAdmin / Erkek / 8/24/2016