Anlamaz Anlamaz


Zor okunur bu şiirler zor
Ne ayrılık der, ne cehaleti kor

Bu şairler
Anlamaz
Anlamayı da anlamaz
Anlar gibi de, anlamazlar
Onun için anlatmak isterle
Yazar, yazarlar...
İklimi yaşarlar
Bu aşkı sevda ile taşarlar
Yine şiirin de, şairin de; anlamazıdırlar
Bu yetmezmiş gibi
Bir de üzerine kendileri anlaşılmaz olurlar
Anlaşılmaz olduklarından, anlatmak için şair olurlar

Anlaşılmak için
Kendilerini paralarlar
Sen şairlere bakma cancağızım
Anlamaya çalış
Güneş doğmaz
Sen çevrimlesin
Güneş senin için doğmaz
Var olanla birliktesin
Ne ve neler olması gerekişi bilemezler
Var olanladırlar
Böyle gerekilmemiş
Böyleyle bulunduğu için illa böyle gerektirilir anlamışlar
Herkes kendi yararlanımıyla Güneş'i bilir
İşte anlamak budur
Anlatmaksa; yazmaktır, söylemektir, yaşamakla

Güneş, bir dili konuşur
Ya da her yararlanıcıya göre dilleniş başkadır
Böylece Güneş başka başka donla oluşur

Şair yakar
Sevda şairini yakar
Anlamasak ta
Dünyanın her tarafında
Şairler usukmazlar
En olmaz yerde
En şairler konuşur

Anlamadım deme
Varoluşuna, anlamaya anlamaya
Anlamayı öğreneceğim, anladığımı hissedeceğim
İhtiyacımca anlayacağım de...
Unutmasınlar ki Güneş ihtiyaçlarınızın dışında bir var oluştur
Ne ihtiyacınızı karşılamak içindir ne de değildir.

Önemli olan şairi ve şiiri
Saz ile söz ile
Öz ile göz ile
Aşk ile meşk ile...
Neresiyle anlattığı değil
İhtiyaç olan
Nerenizle anladığınızdır

Bu bir kısım şairler
Anladıkları için anlaşılmaz
Anlaşılmaz oldukları kadar da anlamış olurlar
Özelde duyguyla aşka,
Genelde, toplumsa oluşla akla düşerler

Kuraklık suyu bilir
Suysa boğmayı
Güneş doğdu da
Bir tek sen anlamadın yaygara

08.06.2015


Nerenizle: hangi ihtiyaca seslenir oluşla hangi ihtiyacı duyulan yanınızla anlayabildiinizdir.

Bayram KayaGold Üye / Erkek / 1/20/2016